Stacje bazowe AirPort: znajdowanie sieci Wi-Fi, gdy nie jest wyświetlana w zwykły sposób

Zdarza się, że nie można znaleźć sieci Wi-Fi na komputerze. Sieć Wi-Fi może nie być wyświetlana w menu dodatkowym AirPort systemu Mac OS X.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Przyczyn takich objawów może być kilka:

 • Sieć Wi-Fi może być wyłączona na stacji bazowej Wi-Fi.
 • Sieć Wi-Fi może być wyłączona na komputerze lub na urządzeniu.
 • Komputer lub urządzenie Wi-Fi może być poza zasięgiem stacji bazowej Wi-Fi.
 • Sieć Wi-Fi może być zakłócana przez fale radiowe.
 • Administrator sieci Wi-Fi mógł zamknąć (ukryć) sieć.

W celu przywrócenia sieci Wi-Fi należy wykonać poniższe czynności procedury rozwiązywania problemów.

Jeśli problem dotyczy tylko jednego komputera:

 1. Sprawdź ustawienia na komputerze i upewnij się, że sieć Wi-Fi/AirPort jest włączona.
 2. Upewnij się, że komputer jest w zasięgu stacji bazowej AirPort (możesz to sprawdzić, przenosząc go bliżej stacji bazowej AirPort).

Jeśli problem dotyczy wszystkich komputerów i urządzeń Wi-Fi:

 1. Upewnij się, że stacja bazowa Wi-Fi jest podłączona do sprawnego gniazda elektrycznego.
 2. Upewnij się, że komputery, urządzenia Wi-Fi i stacja bazowa Wi-Fi nie znajdują się w pobliżu żadnych źródeł potencjalnych zakłóceń, na przykład metalowych ścian lub kuchenek mikrofalowych.

  Uwaga: więcej informacji na temat potencjalnych źródeł zakłóceń zawiera artykuł AirPort i Bluetooth: możliwe źródła zakłóceń w działaniu łączności bezprzewodowej.

 3. Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona na stacji bazowej Wi-Fi.

  Uwaga: aby sprawdzić, czy sieć Wi-Fi jest włączona na stacji bazowej Wi-Fi, należy uruchomić Narzędzie AirPort i sprawdzić ustawienie Tryb bezprzewodowy dostępne po wybraniu kolejno opcji AirPort > karta Bezprzewodowa. Jeśli ustawienie jest w położeniu Wyłączone., można z menu rozwijanego wybrać opcję Utwórz sieć bezprzewodową lub Rozszerz sieć bezprzewodową.

 4. Upewnij się, że sieć Wi-Fi nie jest zamknięta (ukryta) na stacji bazowej Wi-Fi.

  Uwaga: aby cofnąć ukrywanie sieci bezprzewodowej, należy uruchomić Narzędzie AirPort i usunąć zaznaczenie opcji Utwórz sieć zamkniętą dostępnej po wybraniu kolejno opcji AirPort > karta Bezprzewodowa > Opcje sieci bezprzewodowej...

 5. Wyzeruj stację bazową Wi-Fi.

  Uwaga: aby dowiedzieć się więcej o zerowaniu stacji bazowej AirPort, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zerowania stacji bazowej AirPort albo AirPort Time Capsule.

Data publikacji: