iOS: program Microsoft Exchange Server 2010 z dodatkiem SP1 akceptuje tylko dziesięć urządzeń na konto

Program Microsoft Exchange ActiveSync 14.1, dołączony do programu Exchange Server 2010 z dodatkiem SP1, ma ograniczenie do maksymalnie dziesięciu urządzeń na konto programu Exchange. Firma Microsoft określa połączenia z urządzeniami mianem powiązań. Jeśli na urządzeniu z systemem iOS zostanie skonfigurowane nadmiarowe konto lub program Exchange Server zostanie uaktualniony do wersji 2010 SP1 w sytuacji, gdy ponadlimitowe konto już istnieje, mogą wystąpić następujące objawy.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
  • Nie można zsynchronizować aplikacji Mail, Kalendarz lub Przypomnienia z kontem Exchange.
  • Próba zainstalowania profilu konfigurującego konto Exchange kończy się niepowodzeniem.
  • Przy sprawdzaniu poczty na innym urządzeniu pojawia się komunikat „Błąd w nowym powiązaniu z telefonem komórkowym. Masz powiązania z telefonami komórkowymi (11) przy limicie wynoszącym 10”.

Wykonaj następujące czynności, aby zmniejszyć liczbę urządzeń powiązanych z kontem:

  1. Zaloguj się w aplikacji Outlook Web App i wybierz kolejno pozycje Opcje > Telefon > Telefony komórkowe.
  2. Usuń nieużywane powiązania, tak aby zmniejszyć liczbę urządzeń powiązanych z tym kontem do co najwyżej dziesięciu.

Administrator serwera Exchange może zmienić parametr EASMaxDevices w zasadach ograniczania przepustowości i zwiększyć w ten sposób liczbę dozwolonych urządzeń przenośnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykułach firmy Microsoft poświęconych zasadom ograniczania przepustowości ogólnie i sposobowi konfigurowania takich zasad.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: