Jeśli na komputerze Mac niespodziewanie pojawia się okno logowania

W zależności od konfiguracji komputera Mac może on automatycznie wylogowywać się z konta użytkownika, gdy jest on nieaktywny.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Komputer Mac można skonfigurować do automatycznego wylogowywania z konta użytkownika, jeśli na komputerze przez określony czas nie zostaną wykonane żadnych czynności. Tę funkcję można włączać i wyłączać w okienku Ochrona i prywatność w Preferencjach systemowych.

Jeśli nie chcesz, aby system wylogowywał Cię automatycznie, wykonaj następujące czynności:

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Ochrona i prywatność.
  3. Jeśli w lewym dolnym rogu okna jest wyświetlana ikona zamkniętej kłódki, kliknij ją i wprowadź nazwę oraz hasło administratora.
  4. Kliknij kartę Ogólne.
  5. Kliknij przycisk Zaawansowane.
  6. Usuń zaznaczenie opcji „Wyloguj po __ minutach braku aktywności”.

 

Data publikacji: