Pomoc dotycząca używania aplikacji Znajdź mój iPhone

Wykonaj poniższe czynności, jeśli potrzebujesz pomocy w zalogowaniu się lub jeśli aplikacja Znajdź mój iPhone nie może odnaleźć Twojego urządzenia. 

Zanim rozpoczniesz

Uaktualnij system iOS i aplikację Znajdź mój iPhone do najnowszych wersji. Aby uaktualnić aplikację Znajdź mój iPhone, stuknij pozycję App Store, a następnie stuknij pozycję Uaktualnienia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w odnalezieniu swojego urządzenia, odtworzeniu dźwięku, wyświetleniu wiadomości, zdalnym zablokowaniu lub wymazaniu urządzenia, wykonaj te czynności, aby uzyskać pomoc dotyczącą usługi Znajdź mój iPhone.

Jeśli nie można zalogować się w aplikacji Znajdź mój iPhone

Spróbuj zalogować się ponownie po wykonaniu każdej z następujących czynności:

  1. Upewnij się, że logujesz się przy użyciu konta Apple ID używanego w usłudze iCloud. 
  2. Otwórz witrynę iCloud.com na komputerze, zaloguj się, a następnie wybierz opcję Znajdź mój iPhone.
  3. Stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Data i czas na urządzeniu z systemem iOS, a następnie sprawdź datę i godzinę.

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS masz ustawiony kod, monit o zalogowanie pojawi się tylko przy pierwszym otwarciu aplikacji Znajdź mój iPhone. Aby ustawić kod, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Touch ID i kod (na urządzeniach z funkcją Touch ID) lub Ustawienia > Kod (na pozostałych urządzeniach), a następnie stuknij opcję Włącz kod.

Jeśli jest wyświetlany komunikat „Brak zarejestrowanych urządzeń”

Jeśli nadal masz urządzenie, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i upewnij się, że opcja Znajdź mój iPhone jest włączona. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.

Jeśli jest wyświetlany komunikat „Urządzenia nie można już lokalizować”

Ten komunikat oznacza, że w czasie, gdy urządzenie było lokalizowane za pomocą aplikacji Znajdź mój iPhone, wyłączono na nim usługi lokalizacji. Aplikacja Znajdź mój iPhone nie będzie w stanie zlokalizować urządzenia, ale przez maksymalnie 24 godziny będzie widoczna ostatnia znana lokalizacja. Nadal możesz skorzystać z aplikacji Znajdź mój iPhone, aby odtworzyć dźwięk, wyświetlić wiadomość na ekranie urządzenia, zablokować urządzenie lub je wymazać.

Możliwość lokalizowania urządzenia na mapie za pomocą usługi Znajdź mój iPhone nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Lokalizowanie urządzenia na mapie wymaga dostępności danych Map na danym obszarze. Wszelkie inne funkcje usługi Znajdź mój iPhone będą nadal działać.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wypróbuj następujące kroki, aby uzyskać pomoc dotyczącą usługi Znajdź mój iPhone. Możesz także odwiedzić stronę wsparcia dla usługi iCloud.

Data publikacji: