Jeśli aplikacja Znajdź mój iPhone nie działa

Wykonaj poniższe czynności, jeśli potrzebujesz pomocy w zalogowaniu się lub jeśli aplikacja Znajdź mój iPhone nie może odnaleźć Twojego urządzenia.

Jeśli masz system iOS 13, iPadOS, macOS Catalina lub watchOS 6, aplikacje Znajdź mój iPhone i Znajdź moich znajomych są połączone w jednej aplikacji o nazwie Lokalizator. Skonfiguruj aplikację Lokalizator i włącz usługę Znajdź mój [urządzenie], aby rozpocząć.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli potrzebujesz pomocy w odnalezieniu swojego urządzenia, odtworzeniu dźwięku, wyświetleniu wiadomości, zdalnym zablokowaniu lub wymazaniu urządzenia, wykonaj te czynności, aby uzyskać pomoc dotyczącą usługi Znajdź mój iPhone.

Jeśli nie można zalogować się w aplikacji Znajdź mój iPhone

Spróbuj zalogować się ponownie po wykonaniu każdej z następujących czynności:

  1. Upewnij się, że logujesz się przy użyciu konta Apple ID używanego w usłudze iCloud. 
  2. Zaloguj się na stronie iCloud.com i wybierz opcję Znajdź iPhone.
  3. Stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Data i czas na urządzeniu z systemem iOS, a następnie sprawdź datę i godzinę.

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS masz ustawiony kod, monit o zalogowanie pojawi się tylko przy pierwszym otwarciu aplikacji Znajdź mój iPhone. Aby ustawić kod, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Touch ID i kod (na urządzeniach z funkcją Touch ID) lub Ustawienia > Kod (na pozostałych urządzeniach), a następnie stuknij opcję Włącz kod.

Jeśli jest wyświetlany komunikat „Brak zarejestrowanych urządzeń”

Jeśli nadal masz urządzenie, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i upewnij się, że opcja Znajdź mój [urządzenie] jest włączona. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.

Jeśli jest wyświetlany komunikat „Urządzenia nie można już lokalizować”

Ten komunikat oznacza, że w czasie, gdy urządzenie było lokalizowane za pomocą aplikacji Znajdź mój iPhone, wyłączono na nim usługi lokalizacji. Aplikacja Znajdź mój iPhone nie będzie w stanie zlokalizować urządzenia, ale przez maksymalnie 24 godziny będzie widoczna ostatnia znana lokalizacja. Nadal możesz skorzystać z aplikacji Znajdź mój iPhone, aby odtworzyć dźwięk, wyświetlić wiadomość na ekranie urządzenia, zablokować urządzenie lub je wymazać.

Możliwość lokalizowania urządzenia na mapie za pomocą usługi Znajdź mój iPhone nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Lokalizowanie urządzenia na mapie wymaga dostępności danych Map na danym obszarze. Wszelkie inne funkcje usługi Znajdź mój iPhone będą nadal działać.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wypróbuj te kroki, aby uzyskać pomoc dotyczącą usługi Znajdź mój iPhone.

Data publikacji: