iTunes i iCloud: poczta, kontakty, kalendarze i zadania nie synchronizują lub nie uaktualniają się w przypadku uruchamiania pakietu Microsoft Office za pomocą funkcji Szybka instalacja

Jeśli pakiet Microsoft Office jest uruchamiany za pomocą funkcji Szybka instalacja, program Outlook nie pojawia się jako dostępna do wyboru opcja synchronizacji danych w programie iTunes lub Panelu sterowania iCloud.

Aby można było używać programu iTunes lub Panelu sterowania iCloud do uaktualniania poczty, kontaktów, kalendarzy i zadań między urządzeniami z systemem iOS a programem Microsoft Outlook, na dysku twardym musi być zainstalowana pełna wersja pakietu Microsoft Outlook 2013 lub 2010. 

Uzyskaj dodatkowe informacje i wsparcie dotyczące funkcji Szybka instalacja pakietu Microsoft Office i dowiedz się o przełączaniu się z wersji pakietu Microsoft Office 2010 opartej na funkcji Szybka instalacja na instalację lokalną

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: