iTunes i iCloud: poczta, kontakty, kalendarze i zadania nie synchronizują lub nie uaktualniają się w przypadku uruchamiania pakietu Microsoft Office za pomocą funkcji Szybka instalacja

Jeśli pakiet Microsoft Office jest uruchamiany za pomocą funkcji Szybka instalacja, program Outlook nie pojawia się jako dostępna do wyboru opcja synchronizacji danych w programie iTunes lub Panelu sterowania iCloud.

Aby można było używać programu iTunes lub Panelu sterowania iCloud do uaktualniania poczty, kontaktów, kalendarzy i zadań między urządzeniami z systemem iOS a programem Microsoft Outlook, na dysku twardym musi być zainstalowana pełna wersja pakietu Microsoft Outlook 2013 lub 2010. 

Uzyskaj dodatkowe informacje i wsparcie dotyczące funkcji Szybka instalacja pakietu Microsoft Office i dowiedz się o przełączaniu się z wersji pakietu Microsoft Office 2010 opartej na funkcji Szybka instalacja na instalację lokalną

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: