Nie można otworzyć strony w przeglądarce Safari z powodu wystąpienia zbyt wielu przekierowań

Może się to zdarzyć w przypadku otwarcia strony przekierowanej do innej strony, która z kolei jest przekierowana do pierwotnej strony.

Jeśli strona jest przekierowana zbyt wiele razy, być może skonfigurowano ją w sposób powodujący powstanie pętli przekierowań. W takim przypadku problem musi rozwiązać właściciel strony.

Problem może być też związany z przestarzałymi informacjami dotyczącymi przekierowywania w pamięci podręcznej lub plikach cookie przeglądarki. Aby to ustalić:

  1. Na pasku menu przeglądarki Safari wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje.
  2. Kliknij ikonę Prywatność.
  3. Kliknij opcję Zarządzaj danymi witryn.
  4. Za pomocą pola wyszukiwania znajdź nazwę witryny powodującej przekierowanie, a następnie wybierz ją i kliknij opcję Usuń. Przeglądarka Safari usunie wszystkie przechowywane dane związane z tą witryną, w tym zawartość pamięci podręcznej i pliki cookie. Może to spowodować wylogowanie z witryny lub zmianę jej zachowania.
  5. Kliknij opcję Gotowe, a następnie zamknij okno preferencji przeglądarki Safari.

Jeśli problem będzie nadal występować, powtórz te kroki, ale zamiast klikać opcję Usuń dla witryny powodującej przekierowanie, kliknij opcję Usuń wszystko, aby usunąć przechowywane dane związane z wszystkimi witrynami odwiedzanymi w przeglądarce Safari.

Data publikacji: