Jeśli aplikacja Mail nie wysyła załączników za pośrednictwem konta na serwerze Exchange 2007 EWS

Jeśli aplikacja Mail nie wysyła załączników do wiadomości podczas korzystania z konta pocztowego na serwerze Exchange 2007 EWS, możliwe, że serwer Exchange ogranicza dozwolony rozmiar załączników.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Poproś administratora serwera Exchange o skonfigurowanie maksymalnego rozmiaru wiadomości w aplikacji Outlook Web App (artykuł wsparcia firmy Microsoft).

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: