Nie można zainstalować systemu macOS na dysku archiwizacyjnym Time Machine

Podczas próby zainstalowania systemu macOS na dysku archiwizacyjnym Time Machine może pojawić się komunikat „Nie można przeprowadzić instalacji na woluminie używanym przez funkcję Time Machine do przechowywania kopii zapasowych”. 

Instalator systemu macOS uniemożliwia instalowanie tego systemu na dysku archiwizacyjnym Time Machine. Dobrze jest mieć oddzielny dysk startowy i archiwizacyjny na wypadek awarii dysku startowego.

Jeśli nie chcesz już używać dysku archiwizacyjnego Time Machine do przechowywania kopii zapasowych, możesz wymazać go w całości lub wykonać poniższe czynności, aby wymazać same przechowywane na nim kopie zapasowe. Następnie możesz zainstalować na tym dysku system macOS.

Wykonanie poniższych czynności powoduje usunięcie kopii zapasowych przechowywanych na dysku archiwizacyjnym. Jeśli dane te są Ci potrzebne, zainstaluj system macOS na innym dysku lubskopiuj najpierw kopie zapasowe na inny dysk.

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Time Machine. Wyłącz funkcję Time Machine lub odznacz opcję „Archiwizuj automatycznie”.
  2. Znajdź katalog Backups.backupdb na dysku archiwizacyjnym Time Machine. Katalog ten normalnie znajduje się na najwyższym poziomie dysku archiwizacyjnego. Możesz użyć funkcji Spotlight, by łatwiej go odszukać.
  3. Przenieś katalog Backups.backupdb do Kosza. W razie potrzeby wpisz nazwę konta administratora i hasło. 
  4. Opróżnij kosz, aby usunąć katalog Backups.backupdb.

Teraz możesz zainstalować na tym dysku system macOS. Aby ponownie włączyć funkcję Time Machine, musisz mieć inny dysk do przechowywania kopii zapasowych. 

Data publikacji: