Nie można zainstalować systemu macOS na dysku backupu Time Machine

Podczas próby zainstalowania systemu macOS na dysku backupu Time Machine może pojawić się komunikat „Nie można przeprowadzić instalacji na woluminie używanym przez funkcję Time Machine do przechowywania backupów”. 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Instalator systemu macOS uniemożliwia instalowanie tego systemu na dysku backupu Time Machine. Na wypadek awarii dysku startowego dobrze jest mieć oddzielny dysk startowy i backupowy.

Jeśli nie chcesz już używać dysku backupu Time Machine do przechowywania backupów, możesz wymazać go w całości lub wykonać poniższe czynności, aby wymazać same przechowywane na nim backupy. Następnie możesz zainstalować na tym dysku system macOS.

Wykonanie poniższych czynności powoduje usunięcie backupów przechowywanych na dysku backupu. Jeśli dane te są Ci potrzebne, zainstaluj system macOS na innym dysku lubskopiuj najpierw backupy na inny dysk.

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Time Machine. Wyłącz funkcję Time Machine lub odznacz opcję „Archiwizuj automatycznie”.
  2. Znajdź folder Backups.backupdb na dysku backupu Time Machine. Folder ten normalnie znajduje się na najwyższym poziomie dysku backupu. Możesz użyć funkcji Spotlight, by łatwiej go odszukać.
  3. Przenieś folder Backups.backupdb do Kosza. W razie potrzeby wpisz nazwę konta administratora i hasło. 
  4. Opróżnij kosz, aby usunąć folder Backups.backupdb.

Teraz możesz zainstalować na tym dysku system macOS. Aby ponownie włączyć funkcję Time Machine, musisz mieć inny dysk do przechowywania kopii zapasowych. 

Data publikacji: