Pomoc dotycząca udostępniania bibliotek iTunes za pomocą funkcji Kolekcja domowa

Jeśli używasz funkcji Kolekcja domowa i nie widzisz udostępnionych bibliotek iTunes na komputerze Mac, urządzeniu z systemem iOS lub urządzeniu Apple TV, wykonaj poniższe czynności.

Zanim rozpoczniesz

1. Otwórz program iTunes na komputerze Mac lub PC

Komputer, z którego chcesz udostępniać lub przesyłać strumieniowo zawartość biblioteki, musi być włączony i wybudzony. Musi też być na nim otwarty program iTunes. Jeśli program iTunes jest już otwarty, zamknij go i otwórz ponownie.

Jeśli używasz komputera Mac z urządzeniem Apple TV, możesz skonfigurować urządzenie Apple TV do wybudzania komputera Mac na potrzeby usług takich jak Kolekcja domowa. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Oszczędzanie energii. Wybierz ustawienie „Budź przy dostępie przez sieć” Dowiedz się więcej o funkcji wybudzania na żądanie.

2. Użyj tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach

Funkcja Kolekcja domowa wymaga, aby na wszystkich urządzeniach było używane to samo konto Apple ID. Oto jak sprawdzić konto używane na poszczególnych urządzeniach:

  • Na komputerze Mac lub PC otwórz program iTunes i wybierz kolejno opcje Plik > Kolekcja domowa. Aby zmienić konto Apple ID używane na potrzeby Kolekcji domowej, wybierz opcję Wyłącz Kolekcję domową, a następnie od nowa skonfiguruj Kolekcję domową.
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka. Przewiń do sekcji Kolekcja domowa i stuknij opcję Zaloguj się, aby użyć bieżącego konta Apple ID. Jeśli chcesz zalogować się za pomocą innego konta Apple ID, stuknij opcję Użyj innego Apple ID.
  • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > Kolekcja domowa. Na wcześniejszych modelach urządzenia Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Komputery.

3. Sprawdź połączenie sieciowe

Funkcja Kolekcja domowa wymaga, aby wszystkie urządzenia były w tej samej sieci domowej.

  • Jeśli masz więcej niż jeden router, wszystkie urządzenia muszą być połączone z tym samym routerem.
  • Jeśli używasz wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network), wszystkie urządzenia powinny być albo połączone z tą siecią, albo od niej odłączone. 
  • Jeśli korzystasz z sieci użyczanej, upewnij się, że wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej sieci użyczanej.

Uruchom ponownie router i uaktualnij jego oprogramowanie

  1. Wyłącz router i włącz go ponownie. Jeśli potrzebujesz pomocy, sprawdź podręcznik routera.
  2. Jeśli używasz stacji bazowej AirPort lub Time Capsule, sprawdź, czy są dla niej dostępne uaktualnienia oprogramowania sprzętowego. Jeśli używasz innego routera, skontaktuj się z jego producentem w celu uzyskania pomocy.

Po wyłączeniu routera nie będzie można korzystać z usług internetowych, takich jak połączenia VoIP. Konieczne może się też okazać wyzerowanie innych routerów.

4. Sprawdź oprogramowanie zabezpieczające

Zapory lub programy zabezpieczające mogą uniemożliwiać innym urządzeniom dostęp do Twojej biblioteki iTunes za pomocą funkcji Kolekcja domowa. 

  • Jeśli używasz komputera Mac, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność, po czym wybierz opcję Zapora sieciowa. Jeśli zapora blokuje wszystkie połączenia przychodzące lub zezwala tylko na podstawowe usługi, kliknij pozycję Opcje zapory sieciowej i zmień te ustawienia.
  • Jeśli używasz komputera PC lub masz inną zaporę skonfigurowaną na komputerze albo routerze, upewnij się, że porty TCP 3689 i UDP 5342 nie są zamknięte ani zablokowane. Uzyskaj pomoc dotyczącą oprogramowania zabezpieczającego innych firm.

Jeśli Kolekcja domowa dalej nie działa

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: