Pomoc dotycząca udostępniania bibliotek iTunes za pomocą funkcji Kolekcja domowa

Jeśli używasz funkcji Kolekcja domowa i nie widzisz udostępnionych bibliotek iTunes na komputerze Mac, urządzeniu z systemem iOS lub urządzeniu Apple TV, wykonaj poniższe czynności.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że na każdym urządzeniu masz włączoną funkcję Kolekcja domowa.

1. Sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS. Funkcja Kolekcja domowa dla aplikacji Muzyka jest niedostępna w systemach iOS 8.4 i iOS 8.4.1.

2. Użyj tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach

Funkcja Kolekcja domowa wymaga, aby na wszystkich urządzeniach było używane to samo konto Apple ID. Oto jak sprawdzić konto używane na poszczególnych urządzeniach:

 • Na komputerze Mac lub PC otwórz program iTunes i wybierz kolejno opcje Plik > Kolekcja domowa. Aby używać innego konta Apple ID z funkcją Kolekcja domowa, wybierz opcję Wyłącz kolekcję domową, a następnie skonfiguruj Kolekcję domową ponownie.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka. Stuknij opcję Zaloguj się, aby użyć bieżącego konta Apple ID. Jeśli chcesz zalogować się za pomocą innego konta Apple ID, stuknij opcję Użyj innego Apple ID.

 • Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > Kolekcja domowa. Na wcześniejszych modelach urządzenia Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Komputery.

3. Wybudź komputer Mac lub PC i otwórz program iTunes

Komputer, z którego chcesz udostępniać lub przesyłać strumieniowo zawartość biblioteki, musi być włączony i wybudzony. Musi też być na nim otwarty program iTunes. Jeśli program iTunes jest już otwarty, zamknij go i otwórz ponownie.

Jeśli używasz komputera Mac z urządzeniem Apple TV, możesz skonfigurować urządzenie Apple TV do wybudzania komputera Mac na potrzeby usług takich jak Kolekcja domowa. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Oszczędzanie energii i zaznacz opcję Budź przy dostępie przez Wi-Fi. Dowiedz się więcej o funkcji wybudzania na żądanie.

4. Sprawdź połączenie sieciowe

Funkcja Kolekcja domowa wymaga, aby wszystkie urządzenia były w tej samej sieci domowej.

 • Jeśli masz więcej niż jeden router, wszystkie urządzenia muszą być połączone z tym samym routerem.
 • Jeśli używasz wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network), wszystkie urządzenia powinny być albo połączone z tą siecią, albo od niej odłączone. 
 • Jeśli korzystasz z sieci użyczanej, upewnij się, że wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej sieci użyczanej.

5. Uruchom ponownie router i uaktualnij jego oprogramowanie

 1. Wyłącz router i włącz go ponownie. Jeśli potrzebujesz pomocy, sprawdź podręcznik routera.
 2. Jeśli używasz stacji bazowej AirPort lub Time Capsule, sprawdź, czy są dla niej dostępne uaktualnienia oprogramowania sprzętowego. Jeśli używasz innego routera, skontaktuj się z jego producentem w celu uzyskania pomocy.

Po wyłączeniu routera nie będzie można korzystać z usług internetowych, takich jak połączenia VoIP. Konieczne może się też okazać wyzerowanie innych routerów.

6. Sprawdź ustawienia portów i zapór

 1. Jeśli używasz komputera Mac, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność, po czym wybierz opcję Zapora sieciowa. Jeśli zapora blokuje wszystkie połączenia przychodzące lub zezwala tylko na podstawowe usługi, kliknij pozycję Opcje zapory sieciowej i zmień te ustawienia.
 2. Jeśli używasz komputera PC lub masz inną zaporę skonfigurowaną na komputerze albo routerze, upewnij się, że porty TCP 3689 i UDP 5342 nie są zamknięte ani zablokowane. Uzyskaj pomoc dotyczącą oprogramowania zabezpieczającego innych firm.
 3. Spróbuj przesłać strumieniowo udostępnioną zawartość z programu iTunes na inny komputer lub inne urządzenie.
 4. Spróbuj połączyć urządzenia z inną siecią domową. 
 5. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera, aby uzyskać pomoc.

Dowiedz się więcej o portach TCP i UDP.

7. Dodaj lub wycofaj autoryzację urządzenia w Kolekcji domowej

Funkcję Kolekcja domowa można skonfigurować na maksymalnie 5 komputerach. Jeśli masz już 5 skonfigurowanych komputerów i chcesz dodać kolejny, możesz wycofać wcześniejsze autoryzacje w programie iTunes. Wybierz opcję Konto lub Sklep, a następnie kliknij opcję Wycofaj autoryzację tego komputera.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: