Jeśli funkcja Hotspot osobisty nie działa na telefonie iPhone lub iPadzie (Wi-Fi + Cellular)

Hotspot osobisty pozwala udostępniać innym urządzeniom połączenie z siecią komórkową danych telefonu iPhone lub iPada (Wi-Fi + Cellular). Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej funkcji Hotspot osobisty, wykonaj poniższe czynności.

Pierwsze czynności

Spróbuj ponownie po każdej z nich.

 1. Sprawdź, czy hotspot osobisty jest włączony — w tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty. Jeśli nie możesz znaleźć lub włączyć funkcji Hotspot osobisty, sprawdź, czy operator sieci komórkowej włączył tę funkcję i czy jest ona obsługiwana w używanym planie taryfowym.
 2. Ponownie uruchom telefon iPhone lub iPada, na którym udostępniasz hotspot osobisty, oraz urządzenie, które próbuje się połączyć z hotspotem osobistym. 
 3. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS.
 4. Na telefonie iPhone lub iPadzie, który udostępnia hotspot osobisty, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie stuknij pozycję Ustawienia sieciowe.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj poniższe czynności dotyczące funkcji Hotspot osobisty przez sieć Wi-Fi, połączenie USB lub połączenie Bluetooth.

Jeśli nie możesz się połączyć z hotspotem osobistym przez sieć Wi-Fi

Na urządzeniu, które udostępnia hotspot osobisty, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty, a następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że opcja Dopuszczaj innych jest włączona. 
 2. Zapamiętaj nazwę sieci Wi-Fi urządzenia oraz hasło, które zostanie wyświetlone na ekranie. Jeśli chcesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi, dowiedz się, jak zmienić nazwę urządzenia.
 3. Pozostań na tym ekranie, aż przyłączane urządzenie zostanie połączone z siecią Wi-Fi. 

Na urządzeniu, które ma zostać połączone z hotspotem osobistym, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz sieć Wi-Fi i włącz ją ponownie.
 2. Upewnij się, że urządzenie zostało połączone z właściwą siecią Wi-Fi. Nazwa sieci jest taka sama, jak nazwa urządzenia z systemem iOS udostępniającego hotspot osobisty. Obok może zostać wyświetlona ikona ikona funkcji Hotspot osobisty.
 3. Jeśli przy próbie przyłączenia się do hotspotu osobistego występuje błąd hasła, sprawdź hasło sieci Wi-Fi: na urządzeniu udostępniającym hotspot osobisty wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty, aby zobaczyć hasło Wi-Fi.

Jeśli nie możesz się połączyć z hotspotem osobistym przez połączenie USB

Aby uniknąć zbędnych opłat za pobieranie danych, wyłącz funkcję Hotspot osobisty, jeśli jej nie potrzebujesz. Jeśli tego nie zrobisz, za każdym razem, gdy podłączysz urządzenie z systemem iOS udostępniające hotspot osobisty do komputera w celu naładowania baterii, komputer połączy się z hotspotem osobistym. 

Wykonaj następujące czynności na komputerze Mac lub komputerze z systemem Windows.

Podłączanie komputera Mac do hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB

 1. Uaktualnij aplikację iTunes do najnowszej wersji
 2. Za pomocą przewodu USB podłącz komputer Mac do telefonu iPhone lub iPada udostępniającego hotspot osobisty. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, zaufaj urządzeniu.
 3. Upewnij się, że możesz zlokalizować i wyświetlić telefon iPhone lub iPada w aplikacji iTunes lub Finderze. Jeśli komputer Mac nie rozpoznaje urządzenia, spróbuj użyć innego przewodu USB. 
 4. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Sieć i wybierz połączenie iPhone USB. Jeśli go nie widzisz, kliknij ikonę ikona plusa i dodaj je.
 5. Kliknij ikonę ikona Ustawienia, wybierz opcję Dezaktywuj usługę i kliknij opcję Zastosuj.
 6. Kliknij ikonę ikona Ustawienia, wybierz opcję Dezaktywuj usługę i kliknij opcję Zastosuj. Jeśli komputer ma już inne połączenie sieciowe, połączenie z hotspotem osobistym może nie zostać aktywowane. W tym celu odznacz opcję Wyłącz, jeśli niepotrzebne i kliknij pozycję Zastosuj.

Przyłączanie komputera z systemem Windows do hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB

 1. Uaktualnij aplikację iTunes do najnowszej wersji.
 2. Za pomocą przewodu USB podłącz komputer do telefonu iPhone lub iPada udostępniającego hotspot osobisty. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, zaufaj urządzeniu
 3. Upewnij się, że możesz zlokalizować i wyświetlić telefon iPhone lub iPada w aplikacji iTunes. Jeśli komputer z systemem Windows nie rozpoznaje urządzenia, spróbuj użyć innego przewodu USB.
 4. Wykonaj następujące czynności podane przez firmę Microsoft, aby sprawdzić połączenie z Internetem w systemie Windows 10 lub Windows 7.

Jeśli nie możesz się połączyć z hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth

Wykonaj następujące czynności, aby połączyć urządzenia w parę i połączyć się z hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth.

Łączenie urządzeń w parę

 1. Na urządzeniu udostępniającym hotspot osobisty stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty, a następnie upewnij się, że opcja Dopuszczaj innych jest włączona.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 3. Nie zamykaj ekranu. Następnie na urządzeniu, które ma zostać połączone z hotspotem osobistym, wykonaj następujące czynności:
  • Na iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Stuknij urządzenie udostępniające hotspot osobisty, potwierdź wyświetlony kod, a następnie stuknij opcję Połącz w parę na obu urządzeniach.
  • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Wybierz urządzenie udostępniające hotspot osobisty, kliknij opcję Połącz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Na komputerze z systemem Windows kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Wybierz opcję Dodaj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połączenie z hotspotem osobistym przez Bluetooth

Jak połączyć komputer Mac lub komputer z systemem Windows:

 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona Bluetooth na pasku menu. Wybierz urządzenie z systemem iOS udostępniające hotspot osobisty, a następnie wybierz opcję Połącz z siecią. Połączenie możesz potwierdzić w oknie Preferencje systemowe > Sieć. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej części.
 • Na komputerze z systemem Windows kliknij ikonę Ikona Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie wybierz opcję Przyłącz się do sieci osobistej. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i zatrzymaj wskaźnik myszy nad poleceniem Połącz używając, a następnie wybierz pozycję Punkt dostępu. Jeśli nadal nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej części.
  Obszar powiadomień systemu Windows

Jeśli nadal nie możesz połączyć się z hotspotem osobistym przez Bluetooth

 Wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth na urządzeniach:

 • Na urządzeniach z systemem iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.
 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona Bluetooth na pasku menu, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.
 • Na komputerze PC wybierz opcję Ustawienia, kliknij ikonę ikona Bluetooth, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.  

Jeśli nadal nie możesz się połączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. Rozłącz urządzenie:
  • Na iPadzie lub iPodzie touch, który ma zostać połączony z hotspotem osobistym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Stuknij ikonę ikona informacje znajdującą się obok nazwy urządzenia udostępniającego hotspot osobisty, a następnie stuknij opcję Zapomnij to urządzenie.
  • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth. Wybierz urządzenie udostępniające hotspot osobisty, a następnie kliknij ikonę ikona X.
  • Na komputerze z systemem Windows kliknij ikonę ikona Bluetooth w obszarze powiadomień. Wybierz opcję Pokaż urządzenia Bluetooth i kliknij urządzenie udostępniające hotspot osobisty. Kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Ponownie uruchom urządzenia.
 3. Połącz w parę urządzenia i spróbuj ponownie połączyć się z hotspotem osobistym.

Dodatkowa pomoc

Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy dotyczącej telefonu iPhone lub iPada (Wi-Fi + Cellular).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: