iOS: rozwiązywanie problemów z funkcją Hotspot osobisty

Wykonaj te czynności, aby rozwiązać problemy z funkcją Hotspot osobisty.

Podstawowe sposoby rozwiązywania problemów

 1. Sprawdź, czy urządzenie z systemem iOS, komputer i plan taryfowy u operatora komórkowego spełniają wymagania systemowe funkcji Hotspot osobisty.
 2. Upewnij się, że funkcja Hotspot osobisty jest włączona: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Hotspot osobisty.
 3. Sprawdź działanie połączenia internetowego na urządzeniu z systemem iOS: stuknij przeglądarkę Safari i wczytaj nową stronę internetową.
 4. Jeśli jeden typ połączenia nie działa, wypróbuj inny. Na przykład zamiast połączenia Wi-Fi, wypróbuj połączenie USB lub Bluetooth.
 5. Wyłącz i z powrotem włącz funkcję Hotspot osobisty: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty lub Ustawienia > Sieć komórkowa > Hotspot osobisty.
 6. Zainstaluj najnowszą wersję systemu iOS.
 7. Wyzeruj ustawienia sieci: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.
 8. Jeśli problem nadal występuje, odtwórz telefon iPhone.

Jeśli problemy nie ustąpiły, spróbuj poniższych czynności.

Rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi

W przypadku problemów z używaniem funkcji Hotspot osobisty na innych urządzeniach Wi-Fi spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Wyłącz funkcję Hotspot osobisty.
 2. Włącz sieć Wi-Fi: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
 3. Włącz funkcję Hotspot osobisty.
 4. Jeśli inne urządzenie nie może przyłączyć się do Twojej sieci Wi-Fi, upewnij się, że hasło sieci Wi-Fi jest poprawne.
 5. Jeśli inne urządzenie nie wykrywa Twojej sieci Wi-Fi, sprawdź nazwę swojego urządzenia. System Windows może nieprawidłowo wyświetlać nazwy urządzeń zawierające znaki spoza zestawu ASCII.
 6. Sprawdź, ile urządzeń korzysta obecnie z połączenia internetowego przy użyciu funkcji Hotspot osobisty. W przypadku niektórych operatorów komórkowych maksymalna liczba jednoczesnych połączeń Wi-Fi może być ograniczona do trzech.
 7. Jeśli inne urządzenie nadal nie może nawiązać połączenia, wyłącz i włącz na nim sieć Wi-Fi.
 8. Upewnij się, że Twoje urządzenie wykrywa inne sieci Wi-Fi.

Uwaga: jeśli podczas próby połączenia urządzenia przy użyciu sieci Wi-Fi zostanie wyświetlony komunikat „Nie można się połączyć” lub pojawi się błąd limitu czasu, nie należy opuszczać ekranu Hotspot osobisty aż do chwili, gdy pierwsze urządzenie nawiąże łączność. Po tym, jak urządzenie się połączy, można wyjść z ekranu Hotspot osobisty i normalnie używać telefonu iPhone. Twoje urządzenie automatycznie przestanie rozgłaszać sygnał przez sieć Wi-Fi, jeśli zostanie uśpione lub jeśli w ciągu 90 sekund żadne urządzenie nie skorzysta z jego sygnału. Aby znowu udostępnić sieć Wi-Fi, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem USB

Jeśli nie możesz połączyć komputera z Internetem przez Hotspot osobisty za pomocą połączenia USB, sprawdź ustawienia sieciowe komputera. Możliwe, że trzeba będzie rozłączyć i z powrotem połączyć interfejs USB Ethernet.

Aby uzyskać instrukcje, wybierz system operacyjny, z którego korzystasz.

Mac OS X

 1. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Sieć.
 2. Zaznacz kartę Ethernet.

  Preferencje sieci

 3. Kliknij ikonę koła zębatego Ikona koła zębatego i wybierz polecenie Dezaktywuj usługę.

  Dezaktywuj usługę

 4. Wybierz opcję Uaktywnij usługę.

Windows Vista lub Windows 7

 1. W oknie Centrum sieci i udostępniania kliknij opcję Wyświetl stan.

  Wyświetl stan

 2. Kliknij przycisk Diagnozuj.

Windows XP

 1. Wybierz kolejno opcje Panel sterowania > Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem opcję Połączenie lokalne dla sieci Apple Mobile Device Ethernet.

  Połączenia sieciowe

 3. Kliknij przycisk Napraw.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem Bluetooth

Jeśli nie możesz połączyć innego urządzenia z Internetem przez Hotspot osobisty za pomocą połączenia Bluetooth, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1.  Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest aktywne i wykrywalne.
  • Mac OS X: kliknij ikonę Bluetooth na pasku menu i upewnij się, że opcja Wykrywalne jest włączona. Jeśli nie widzisz tej ikony na pasku menu, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Bluetooth i kliknij opcję Pokaż Bluetooth na pasku menu.
  • Urządzenia z systemem iOS: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Upewnij się, że opcja Bluetooth jest włączona, a u dołu ekranu widać napis Wykrywalny. Pozostań na tym ekranie do czasu ukończenia procesu zestawiania w parę.
  • Windows: wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania i otwórz aplet Urządzenia Bluetooth. Na karcie Opcje zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień. Kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień i wybierz opcję Wykrywalny.
 2. Zestaw urządzenie w parę z telefonem iPhone lub iPadem (3. generacji lub nowszym) Wi-Fi + Cellular albo z iPadem mini Wi-Fi + Cellular. Trzeba będzie przy tym potwierdzić, że na obu urządzeniach jest widoczny identyczny kod PIN (kodu nie trzeba wpisywać).
  • Mac OS X: wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Bluetooth. Kliknij opcję Połącz w parę obok nazwy urządzenia i zastosuj się do wyświetlonych instrukcji.
  • iPad lub iPod touch: na ekranie Ustawienia > Bluetooth odszukaj urządzenie udostępniające Hotspot osobisty, a następnie stuknij je, aby rozpocząć proces zestawiania w parę. Połączenia z komórkową siecią transmisji danych nie można udostępniać innemu telefonowi iPhone za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
  • Windows: kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień (na pasku zadań), wybierz polecenie Dodaj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 3. Połącz się z siecią, korzystając z procedury odpowiedniej dla używanego systemu operacyjnego.

Mac OS X

Preferencje sieci

 1. Kliknij ikonę Bluetooth na pasku menu.
 2. Wybierz swoje urządzenie z systemem iOS.
 3. Wybierz opcję Połącz z siecią. Aby się upewnić, że połączenie jest aktywne, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Sieć.

Komputer z systemem Windows

Kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień (na pasku zadań).

Wybierz polecenie Przyłącz się do sieci osobistej. Aby się upewnić, że połączenie jest aktywne, wybierz kolejno opcje Panel sterowania > Połączenia sieciowe (system Windows XP) lub Centrum sieci i udostępniania (systemy Windows Vista i Windows 7).

 • Windows Vista lub Windows 7

  Centrum sieci i udostępniania w systemie Windows Vista lub Windows 7

 • Windows XP

  Połączenia sieciowe w systemie Windows XP

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia:

 1. Wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth na obu urządzeniach.
 2. Jeśli problem nadal występuje, usuń rekordy dotyczące zestawiania w parę z obu urządzeń, a następnie ponownie zestaw urządzenia w parę:
  • iPad lub iPod touch: stuknij ikonę „i” na prawo od nazwy urządzenia, a następnie stuknij opcję Zapomnij to urządzenie.
  • Mac OS X: otwórz Preferencje Bluetooth, zaznacz swoje urządzenie z systemem iOS i kliknij ikonę X, aby je usunąć. Ponownie uruchom komputer.
  • Windows: kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień (na pasku zadań), wybierz opcję Pokaż urządzenia Bluetooth, zaznacz swoje urządzenie z systemem iOS, a następnie kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer.
 3. Ponownie uruchom urządzenie z systemem iOS.

Więcej informacji

 • W zależności od połączenia z siecią komórkową rozmowy przychodzące i wychodzące mogą powodować przerywanie połączenia Hotspot osobisty. Po zakończeniu rozmowy Hotspot osobisty powinien automatycznie połączyć się ponownie z urządzeniami.
 • Gdy jesteś poza zasięgiem sieci operatora komórkowego, na urządzeniu może się uaktywniać funkcja roamingu.
  • Aby korzystać z funkcji Hotspot osobisty, musisz włączyć opcję Ustawienia > Sieć komórkowa > Roaming danych.
  • Korzystanie z roamingu danych może się wiązać z dodatkowymi opłatami. Informacje o działaniu roamingu i ewentualnych dodatkowych opłatach można uzyskać u operatora sieci komórkowej.
 • Przy włączonej funkcji Hotspot osobisty urządzenie z systemem iOS automatycznie udostępnia połączenie internetowe komputerowi, gdy zostanie do niego podłączone za pośrednictwem portu USB. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy podłączasz telefon iPhone do komputera, aby naładować baterię lub przeprowadzić synchronizację przy użyciu programu iTunes. Aby uniknąć zbędnych opłat związanych z transmisją danych, wyłącz funkcję Hotspot osobisty, jeśli z niej nie korzystasz.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
38% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)