Pomoc dotycząca funkcji Hotspot osobisty w systemie iOS

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej funkcji Hotspot osobisty na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wykonaj poniższe czynności.

Pierwsze kroki

Po każdej czynności spróbuj ponownie.

 1. Sprawdź, czy funkcja Hotspot osobisty jest włączona. Sprawdź w dwóch miejscach: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty*. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Hotspot osobisty. Jeśli nie możesz znaleźć lub włączyć funkcji Hotspot osobisty, sprawdź, czy operator sieci komórkowej włączył tę funkcję i czy jest ona obsługiwana w Twoim planie taryfowym.
 2. Przełącz połączenie internetowe. Na przykład przełącz połączenie Wi-Fi na Bluetooth lub USB.
 3. Uruchom ponownie telefon iPhone lub iPada, który udostępnia Hotspot osobisty. Następnie uruchom ponownie przyłączane urządzenie.
 4. Sprawdź, czy na telefonie iPhone lub iPadzie oraz na przyłączanym urządzeniu są zainstalowane najnowsze uaktualnienia oprogramowania.
 5. Na telefonie iPhone lub iPadzie, który udostępnia Hotspot osobisty, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj poniższe czynności dotyczące funkcji Hotspot osobisty przez sieć Wi-Fi, połączenie USB lub połączenie Bluetooth.

*Funkcja Hotspot osobisty nie jest dostępna na oryginalnym telefonie iPhone, iPadzie (1. generacji) ani iPadzie 2.

Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez sieć Wi-Fi

Na urządzeniu, które ma zostać połączone z Hotspotem osobistym, wykonaj następujące czynności. Spróbuj ponownie po każdej z nich:

 1. Upewnij się, że korzystasz z właściwej sieci Wi-Fi. Nazwa sieci powinna być taka sama jak nazwa urządzenia z systemem iOS udostępniającego Hotspot osobisty (nazwę urządzenia z systemem iOS można sprawdzić na ekranie Ustawienia > Ogólne > To urządzenie). 
 2. Jeśli przy próbie przyłączenia się do Hotspotu osobistego pojawia się błąd hasła, sprawdź hasło sieci Wi-Fi: na urządzeniu udostępniającym Hotspot osobisty wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty, aby zobaczyć hasło sieci Wi-Fi.
 3. Sprawdź liczbę urządzeń korzystających z Hotspotu osobistego — liczbę tę możesz znaleźć na pasku stanu urządzenia udostępniającego Hotspot osobisty. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych ograniczają liczbę dozwolonych połączeń.
 4. Na urządzeniu, które ma zostać połączone z Hotspotem osobistym, wyłącz i z powrotem włącz funkcję Wi-Fi.

Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez połączenie USB

Wykonaj następujące czynności na komputerze Mac lub komputerze PC z systemem Windows. Aby uniknąć zbędnych opłat za pobieranie danych, wyłącz funkcję Hotspot osobisty, jeśli jej nie potrzebujesz. Jeśli tego nie zrobisz, za każdym razem, gdy podłączysz urządzenie z systemem iOS udostępniające Hotspot osobisty do komputera w celu naładowania baterii, komputer połączy się z Hotspotem osobistym. 

Podłączanie komputera Mac do Hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB

 1. Uaktualnij program iTunes do najnowszej wersji.
 2. Za pomocą przewodu USB podłącz komputer Mac do telefonu iPhone lub iPada udostępniającego Hotspot osobisty. Następnie upewnij się, że program iTunes rozpoznaje urządzenie z systemem iOS.
 3. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Sieć.
 4. Wybierz połączenie iPhone USB.  Jeśli go nie widzisz, kliknij ikonę ikona znaku plus i dodaj je. Jeśli komputer ma już inne połączenie sieciowe, połączenie z Hotspotem osobistym może nie zostać aktywowane, jeśli nie została odznaczona opcja „Wyłącz, jeśli niepotrzebne” pod statusem.
  Mac — Sieć
 5. Stuknij ikonę ikona Ustawienia i wybierz opcję Dezaktywuj usługę.
  Mac — Dezaktywuj usługę
 6. Następnie wybierz opcję Uaktywnij usługę.

Podłączanie komputera PC z systemem Windows do Hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB

 1. Uaktualnij program iTunes do najnowszej wersji.
 2. Za pomocą przewodu USB podłącz komputer do telefonu iPhone lub iPada udostępniającego Hotspot osobisty. Następnie upewnij się, że możesz zlokalizować i wyświetlić telefon iPhone lub iPada w programie iTunes.
 3. Wykonaj następujące czynności podane przez firmę Microsoft, aby sprawdzić połączenie z Internetem w systemie Windows 10 lub Windows 7.

Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth

Wykonaj następujące czynności, aby połączyć urządzenia w parę i połączyć się z Hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth.

Łączenie urządzeń w parę

 1. Na urządzeniu udostępniającym Hotspot osobisty stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 2. Nie zamykaj tego ekranu. Następnie na urządzeniu, które ma zostać połączone z Hotspotem osobistym, wykonaj następujące czynności:
 • Na iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Stuknij urządzenie udostępniające Hotspot osobisty, aby połączyć te dwa urządzenia w parę. Połączenia z komórkową siecią transmisji danych nie można udostępniać innemu telefonowi iPhone za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
 • Na komputerze Mac z systemem OS X otwórz menu Apple i kliknij kolejno opcje Preferencje systemowe > Bluetooth. Kliknij przycisk Połącz w parę obok urządzenia udostępniającego Hotspot osobisty i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Na komputerze PC z systemem Windows kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, wybierz polecenie Dodaj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połączenie z Hotspotem osobistym przez Bluetooth

Jak połączyć komputer Mac lub PC:

 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona Bluetooth na pasku menu. Wybierz urządzenie z systemem iOS udostępniające Hotspot osobisty, a następnie wybierz opcję Połącz z siecią. Połączenie możesz potwierdzić w oknie Preferencje systemowe > Sieć. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej części.
  Okno Sieć w Preferencjach systemowych na komputerze Mac
 • Na komputerze PC z systemem Windows kliknij ikonę ikona Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie wybierz opcję Przyłącz się do sieci osobistej. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie i przytrzymaj kursor nad poleceniem „Połącz używając”, a następnie wybierz pozycję Punkt dostępu. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej części.
  Obszar powiadomień systemu Windows

Dodatkowa pomoc, jeśli nadal nie możesz połączyć się z Hotspotem osobistym przez Bluetooth

Na obydwu urządzeniach wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth:

 • Na urządzeniu z systemem iOS, które udostępnia Hotspot osobisty, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth. Zrób to samo na iPadzie lub iPodzie touch, który ma zostać połączony z Hotspotem osobistym.
 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona bluetooth na pasku menu, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.
 • Na komputerze PC wybierz opcję Ustawienia, kliknij ikonę ikona bluetooth, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.

Jeśli nadal nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj na urządzeniach następujące czynności:

 1. Wyzeruj ustawienia Hotspotu osobistego:
  • Na iPadzie lub iPodzie touch, który ma zostać połączony z Hotspotem osobistym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Stuknij ikonę ikona Informacje znajdującą się obok nazwy urządzenia udostępniającego Hotspot osobisty, a następnie stuknij opcję Zapomnij to urządzenie.  Ponownie uruchom urządzenie z systemem iOS, które ma zostać połączone z Hotspotem osobistym.
  • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona Bluetooth na pasku menu. Wybierz opcję Preferencje Bluetooth, zaznacz urządzenie udostępniające Hotspot osobisty i kliknij ikonę ikona X, aby je usunąć. Następnie ponownie uruchom komputer.
  • Na komputerze PC kliknij ikonę ikona Bluetooth w obszarze powiadomień. Wybierz opcję Pokaż urządzenia Bluetooth i kliknij urządzenie udostępniające Hotspot osobisty. Następnie kliknij opcję Usuń, kliknij przycisk OK i ponownie uruchom komputer.
 2. Uruchom ponownie urządzenie z systemem iOS udostępniające Hotspot osobisty.
 3. Teraz możesz połączyć w parę urządzenia i spróbować ponownie połączyć się z Hotspotem osobistym. Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: