Pomoc dotycząca funkcji Hotspot osobisty w systemie iOS

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej funkcji Hotspot osobisty na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wykonaj poniższe czynności.

Pierwsze kroki

Po każdej czynności spróbuj ponownie:

 1. Na ekranie Ustawienia > Hotspot osobisty upewnij się, że funkcja Hotspot osobisty jest włączona.* Jeśli nie możesz znaleźć lub włączyć funkcji Hotspot osobisty, sprawdź, czy operator sieci komórkowej włączył tę usługę i czy usługa ta jest obsługiwana w Twoim planie taryfowym.
 2. Przełącz połączenie internetowe. Na przykład przełącz połączenie Wi-Fi na Bluetooth lub USB.
 3. Uruchom ponownie telefon iPhone lub iPada. Następnie uruchom ponownie przyłączane urządzenie.
 4. Sprawdź, czy na telefonie iPhone lub iPadzie oraz na przyłączanym urządzeniu są zainstalowane najnowsze uaktualnienia oprogramowania.
 5. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj poniższe czynności dotyczące funkcji Hotspot osobisty przez sieć Wi-Fi, połączenie USB lub połączenie Bluetooth.

*Funkcja Hotspot osobisty nie jest dostępna na oryginalnym telefonie iPhone, iPadzie (1. generacji) ani iPadzie 2.

Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez sieć Wi-Fi

Na urządzeniu, które ma korzystać z Hotspotu osobistego, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że korzystasz z właściwej sieci Wi-Fi. Nazwa sieci powinna być taka sama jak nazwa urządzenia z systemem iOS udostępniającego Hotspot osobisty (nazwę urządzenia z systemem iOS można sprawdzić na ekranie Ustawienia > Ogólne > To urządzenie). 
 2. Jeśli przy próbie przyłączenia się do Hotspotu osobistego pojawia się błąd hasła, sprawdź hasło sieci Wi-Fi: na urządzeniu udostępniającym Hotspot osobisty wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty.
 3. Na pasku stanu urządzenia udostępniającego Hotspot osobisty sprawdź liczbę urządzeń korzystających z Hotspotu osobistego. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych ograniczają liczbę dozwolonych połączeń.
 4. Na urządzeniu, które ma korzystać z Hotspotu osobistego, wyłącz i ponownie włącz funkcję Wi-Fi.

Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez połączenie USB

Wykonaj następujące czynności na komputerze Mac lub PC z systemem Windows.

Podłączanie komputera Mac do Hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB

 1. Uaktualnij program iTunes do najnowszej wersji.
 2. Za pomocą przewodu USB podłącz komputer Mac do telefonu iPhone lub iPada udostępniającego Hotspot osobisty. Następnie upewnij się, że program iTunes rozpoznaje urządzenie z systemem iOS.
 3. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Sieć.
 4. Wybierz adapter iPhone USB.  Jeśli go nie widzisz, kliknij ikonę ikona znaku plus i dodaj go.

  Jeśli komputer ma już inne połączenie sieciowe, połączenie z Hotspotem osobistym może nie zostać aktywowane, jeśli nie została odznaczona opcja „Wyłącz, jeśli niepotrzebne”.
 5. Stuknij ikonę ikona Ustawienia i wybierz opcję Dezaktywuj usługę.
 6. Wybierz opcję Uaktywnij usługę.

Podłączanie komputera PC z systemem Windows do Hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB

 1. W oknie Centrum sieci i udostępniania kliknij opcję Wyświetl stan.
 2. Kliknij przycisk Diagnozuj.

Gdy podłączysz telefon iPhone lub iPada do komputera za pomocą przewodu USB, Hotspot osobisty automatycznie udostępni komputerowi połączenie z Internetem. Na przykład gdy podłączysz telefon iPhone do komputera w celu naładowania baterii, komputer zacznie korzystać z Internetu za pośrednictwem Hotspotu osobistego z telefonu iPhone. Aby uniknąć zbędnych opłat związanych z transmisją danych, wyłącz funkcję Hotspot osobisty, kiedy z niej nie korzystasz.

Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth

Wykonaj następujące czynności, aby zestawić urządzenia w parę i połączyć się z Hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth.

Zestawianie urządzeń w parę

 1. Na urządzeniu udostępniającym Hotspot osobisty stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. 
 2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona, a u dołu ekranu widać napis Wykrywalne. 
 3. Nie zamykaj tego ekranu. Następnie na urządzeniu, które ma zostać połączone z Hotspotem osobistym, wykonaj następujące czynności:
 • iPad lub iPod touch: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Stuknij urządzenie udostępniające Hotspot osobisty, aby zestawić te dwa urządzenia w parę. Połączenia z komórkową siecią transmisji danych nie można udostępniać innemu telefonowi iPhone za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
 • Komputer Mac z systemem OS X: otwórz menu Apple i kliknij kolejno opcje Preferencje systemowe > Bluetooth. Kliknij przycisk Połącz w parę obok urządzenia udostępniającego Hotspot osobisty i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Komputer PC z systemem Windows: kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, wybierz polecenie Dodaj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połączenie z Hotspotem osobistym przez Bluetooth

 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona bluetooth na pasku menu. Wybierz urządzenie z systemem iOS udostępniające Hotspot osobisty, a następnie wybierz opcję Połącz z siecią. Połączenie możesz potwierdzić w oknie Preferencje systemowe > Sieć. Jeżeli nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej sekcji.
 • Na komputerze PC z systemem Windows kliknij ikonę ikona Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie wybierz opcję Przyłącz się do sieci osobistej.Jeżeli nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej sekcji.

Dodatkowa pomoc, jeśli nadal nie możesz połączyć się z Hotspotem osobistym przez Bluetooth

Na obu urządzeniach wyłącz i ponownie włącz funkcję Bluetooth:

 • Na urządzeniu z systemem iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.
 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona bluetooth na pasku menu, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.
 • Na komputerze PC wybierz opcję Ustawienia, kliknij ikonę ikona bluetooth, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth.

Jeśli nadal nie możesz się połączyć, wykonaj następujące czynności na obu urządzeniach:

 • Na iPadzie lub iPodzie touch, który ma zostać połączony z Hotspotem osobistym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Stuknij ikonę ikona informacji obok drugiego urządzenia, następnie stuknij opcję Zapomnij to urządzenie. Następnie uruchom ponownie urządzenie z systemem iOS.
 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona bluetooth na pasku menu. Wybierz opcję Preferencje Bluetooth, zaznacz urządzenie udostępniające Hotspot osobisty i kliknij ikonę ikona X, aby je usunąć. Ponownie uruchom komputer.
 • Na komputerze PC wybierz opcję Ustawienia i kliknij ikonę ikona Bluetooth.Wybierz opcję Pokaż urządzenia Bluetooth i kliknij urządzenie udostępniające Hotspot osobisty. Następnie kliknij opcję Usuń, kliknij przycisk OK i ponownie uruchom komputer.
 • Uruchom ponownie urządzenie z systemem iOS udostępniające Hotspot osobisty.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: