Jeśli nie możesz użyć programu iTunes dla systemu Windows w celu synchronizacji kontaktów i kalendarzy między programem Outlook a telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch

Uzyskaj pomoc w synchronizacji kontaktów i kalendarzy programu Outlook między komputerem a urządzeniem z systemem iOS.

Jeśli nie możesz zsynchronizować kontaktów i kalendarzy z programu Outlook na komputerze PC z urządzeniem z systemem iOS za pomocą iTunes dla systemu Windows, możesz skonfigurować aplikacji iCloud dla systemu Windows. Za pomocą aplikacji iCloud dla systemu Windows możesz uaktualniać kontakty, kalendarznotatki oraz dokumenty na wszystkich urządzeniach.

Jeśli wolisz synchronizację ręczną za pomocą iTunes, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Wymagania systemowe

Synchronizacja notatek za pośrednictwem łącza USB nie jest możliwa w wersji 12.2.2 lub późniejszej programu iTunes ani w systemie iOS 9 lub nowszym. Dowiedz się jak korzystać w usługi iCloud do synchronizacji notatek z programem Outlook.

Jeśli nie można przeprowadzić synchronizacji

Jeśli nie możesz przeprowadzić synchronizacji za pomocą iTunes lub kontakty i kalendarze nie synchronizują się, jak należy, wykonaj czynności opisane w każdej części.

Zresetuj historię synchronizacji programu iTunes

 1. Otwórz program iTunes.
 2. W pasku menu o góry okna iTunes wybierz opcje Edycja > Preferencje.
 3. Wybierz kartę Urządzenia.
 4. Kliknij przycisk Resetuj historię synchronizacji.
 5. Spróbuj zsynchronizować ponownie.

Uruchamianie programu diagnostycznego iTunes

Użyj programu diagnostycznego iTunes w celu uruchomienia testu synchronizacji telefonu iPhone/iPoda touch, gdy urządzenie jest połączone z iTunes. Jeśli test zakończy się pomyślnie, spróbuj zsynchronizować ponownie. Jeśli synchronizacja kontaktów i kalendarzy nadal nie przebiega poprawnie, problem może być związany z kontem użytkownika systemu Windows, profilem programu Outlook lub samymi danymi.

Zidentyfikuj problem za pomocą nowego konta użytkownika systemu Windows

Możesz zalogować się na nowe konto użytkownika, aby sprawdzić, czy problem wiąże się tylko z konkretnym kontem, czy dotyczy całego systemu.

 1. Utwórz nowe konto użytkownika w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7.
  Dzięki temu będziesz mieć pewność, że przeprowadzane działania rozwiążą problem. Jeśli nie chcesz tworzyć nowego konta użytkownika w systemie Windows, przejdź do części Problemy dotyczące konta użytownika.
 2. Po utworzeniu nowego konta użytkownika zaloguj się na nie i uruchom program Outlook. Po uruchomieniu programu Outlook utwórz lokalny plik danych (PST) oraz dodaj kilka kontaktów i kalendarzy do programu Outlook.
  Niektóre wersje programu Outlook wymagają oryginalnej płyty instalacyjnej.
 3. Połącz urządzenie z systemem iOS i spróbuj zsynchronizować ponownie.

Jeśli wszystkie elementy synchronizują się poprawnie, problem dotyczy prawdopodobnie konkretnego konta użytkownika, które próbujesz zsynchronizować. Przejdź do części Problemy dotyczące konta użytkownika

Jeśli elementy nie synchronizują się, jak należy, użyj programu diagnostycznego iTunes w celu uruchomienia testu synchronizacji telefonu iPhone/iPoda, gdy urządzenie jest połączone z iTunes. Jeśli test zakończy się pomyślnie, spróbuj zsynchronizować ponownie. Jeśli dane nadal nie synchronizują się z nowym użytkownikiem, wykonaj czynności opisane w części odnoszącej się do problemów dotyczących całego systemu.

Problemy z kontem użytkownika

Aby naprawić problem dotyczący ustawień lub plików użytkownika podczas synchronizacji z programem Outlook, wykonaj czynności w celu wyłączenia dodatków innych firm do programu Outlook oraz zmienić nazwę katalogu SyncServices.

Wyłączenie dodatków innych firm do programu Outlook

Dodatki Outlook utworzone przez innych producentów mogą uniemożliwić komunikację między iTunes a Outlook. Wykonaj czynności opisane w poniższych artykułach z bazy wiedzy Microsoft, aby wyłączyć dodatki w programie Outlook:

Następnie podłącz urządzenie z systemem iOS i spróbuj zsynchronizować.

Zmień nazwę katalogu SyncServices

Katalog SyncServices przechowuje informacje dotyczące synchronizacji i może zawierać niekompletne pozostałe dane, które zakłócają nową synchronizacji. Zmień nazwę katalogu, wykonując poniższe czynności:

 1. Odłącz wszystkie urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch od komputera.
 2. Uruchom komputer ponownie.
 3. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Jeśli twoja klawiatura nie ma klawisza Windows, naciśnij klawisze Control (Ctrl) i Escape (Esc) na klawiaturze.
 4. Kliknij ikonę lupy lub pole wyszukiwania.
 5. W polu wyszukiwania wprowadź %appdata%.
 6. Z wyników wyszukiwania wybierz AppData. 
 7. Otwórz katalog Komputer Apple w katalogu Roaming.
 8. Zmień nazwę katalogu SyncServices na „SyncServicesOld”.
 9. Podłącz swoje urządzenie z systemem iOS i wykonaj synchronizację.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w rozwiązaniu problemów dotyczących danych lub plików danych w programie Outlook, skorzystaj z systemu pomocy komputera, skontaktuj się z działem IT lub odwiedź stronę support.microsoft.com/pl-pl.

Zastąp dane

Zamiast synchronizacji możesz wybrać opcję zastąpienia wszystkich kontaktów lub danych w kalendarzu na swoim urządzeniu z systemem iOS danymi z profilu programu Outlook. 

Najpierw potwierdź, że dane programu Outlook w profilu Outlook są prawidłowe. Jeśli tak, zresetuj historię synchronizacji:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Wybierz kartę Urządzenia.
 4. Kliknij przycisk Resetuj historię synchronizacji.

Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. W lewym górnym rogu okna programu iTunes wybierz urządzenie z systemem iOS, a następnie kliknij opcję Informacje.
 2. Przewiń do sekcji Zaawansowane. W opcji „Zamień informacje o tym telefonie iPhone/iPadzie/iPodzie touch” wybierz Kontakty lub Kalendarze, a następnie kliknij opcję Zastosuj.

Problemy dotyczące całego systemu

Aby rozwiązać problem synchronizacji z Outlookiem dotyczący całego systemu, wykonaj poniższe czynności: Po każdym kroku ponownie wykonaj synchronizację, korzystając z programu iTunes.

Aby uzyskać pomoc podczas korzystania z wymienionych wyżej zasobów, zajrzyj do systemu pomocy swojego komputera, skontaktuj się z działem IT lub odwiedź stronę pomocy firmy Microsoft.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: