Jeśli nie można synchronizować kontaktów i kalendarzy przy użyciu programu iTunes dla systemu Windows

Dowiedz się, jak dostosować oprogramowanie zabezpieczające, historię synchronizacji lub inne ustawienia, aby zsynchronizować telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z programem iTunes dla systemu Windows.

iPhone, iPad, i iPod touch umożliwiają wymianę danych z komputerem na kilka sposobów. Jeśli nie możesz zsynchronizować kontaktów, kalendarzy lub notatek przy użyciu programu iTunes dla systemu Windows i połączenia USB, wypróbuj poniższe opcje. Jeśli używasz usługi iCloud, uzyskaj pomoc dotyczącą Kontaktów iCloud lub Kalendarza iCloud.

Synchronizowanie notatek nie jest obsługiwane w programie iTunes 12.2.2 lub nowszym ani na urządzeniach z systemem iOS 9 lub nowszym.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że synchronizacja została skonfigurowana, znajdź brakujące dane, a następnie utwórz kopię zapasową danych.

Upewnij się, że synchronizacja została skonfigurowana

Możesz zsynchronizować telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z programem iTunes przy użyciu połączenia USB.

Znajdź brakujące dane

W zależności od ustawień wyświetlania, w programie Outlook mogą nie być wyświetlane wszystkie wydarzenia kalendarza i kontakty. Jeśli nie są widoczne wszystkie elementy, wyszukaj je w programie Outlook. W razie potrzeby dostosuj ustawienia wyświetlania, aby pojawiły się wszystkie kontakty i wydarzenia.

Utwórz kopię zapasową danych

Przed podjęciem próby rozwiązania problemu z synchronizacją utwórz kopię zapasową danych programu Microsoft Outlook. Witryna Pomoc techniczna dla pakietu Office zawiera wiele artykułów, które pomogą znaleźć dane programu Outlook i utworzyć ich kopię zapasową.

Sprawdź wymagania systemowe

Aby móc synchronizować za pomocą programu iTunes, upewnij się, że:

  • Używasz programu Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 lub 2013.
  • Dane programu Outlook są przechowywane na komputerze w pliku PST w formacie Unicode, a nie na serwerze.
  • Używasz lokalnej instalacji programu Outlook 2010 lub Outlook 2013, a nie trybu Szybka instalacja. Programy Outlook 2010 i Outlook 2013 mają opcję instalacji Szybka instalacja, która nie umożliwia synchronizacji danych. Znajdź więcej informacji i pomoc techniczną na temat trybu Szybka instalacja lub dowiedz się, jak przełączyć się z trybu Szybka instalacja na instalację lokalną.

Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia jest aktualne

Używaj najnowszych wersji oprogramowania:

Fix security software issues

Rozwiąż problemy z oprogramowaniem zabezpieczającym

Oprogramowanie zabezpieczające może blokować komunikację programu iTunes z urządzeniem z systemem iOS. Niektóre programy mogą uniemożliwiać programowi iTunes dostęp do danych synchronizacji. Dowiedz się, jak usuwać konflikty między programem iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym.

Reset your iTunes sync history

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: