Jeśli nie można zsynchronizować kontaktów i kalendarzy programu Outlook z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch za pośrednictwem programu iTunes dla systemu Windows

Uzyskaj pomoc w synchronizacji kontaktów i kalendarzy programu Outlook między komputerem a urządzeniem z systemem iOS.

Jeśli masz problemy z synchronizacją za pośrednictwem programu iTunes na komputerze PC, rozważ skorzystanie z aplikacji iCloud dla Windows. To najprostsza metoda na synchronizowanie wszystkich Twoich kontaktówkalendarzynotatek i dokumentów na wszystkich urządzeniach na bieżąco. Usługa iCloud umożliwia automatyczne zarządzanie kontaktami, kalendarzami i notatkami, dzięki czemu masz do nich dostęp w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Dzięki iCloud masz dostęp do swoich kontaktów za pośrednictwem urządzenia iPhone, iPad, iPod touch, komputera lub na stronie iCloud.com. Jeśli wolisz synchronizację za pośrednictwem programu iTunes, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

Zanim rozpoczniesz

Wymagania systemowe

Synchronizacja notatek za pośrednictwem łącza USB nie jest możliwa w wersji 12.2.2 lub późniejszej programu iTunes ani w systemie iOS 9 lub nowszym. Dowiedz się więcej na temat korzystania z usługi iCloud w celu synchronizacji notatek z programem Outlook.

Jeśli nie można przeprowadzić synchronizacji

Jeśli nie udało Ci się przeprowadzić synchronizacji za pośrednictwem programu iTunes lub jeśli kontakty i kalendarze nie synchronizują się w oczekiwany sposób, wykonaj następujące czynności w każdej z sekcji:

Zerowanie historii synchronizacji programu iTunes

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i B na klawiaturze, aby otworzyć pasek menu programu iTunes, a następnie wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Wybierz kartę Urządzenia.
 4. Kliknij przycisk Resetuj historię synchronizacji.
 5. Ponownie wykonaj synchronizację i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Uruchamianie programu diagnostycznego iTunes

Przeprowadź test synchronizacji telefonu iPhone/iPoda touch, korzystając z programu diagnostycznego iTunes, kiedy urządzenie jest połączone z programem iTunes. Jeśli test zakończy się powodzeniem, ponownie przeprowadź synchronizację w programie iTunes. Jeśli synchronizacja kontaktów i kalendarzy nadal nie przebiega poprawnie, problem może być związany z kontem użytkownika systemu Windows, profilem programu Outlook lub samymi danymi.

Ustalanie źródła problem za pomocą nowego konta użytkownika systemu Windows

Możesz zalogować się na nowe konto użytkownika, aby sprawdzić, czy problem wiąże się tylko z konkretnym kontem, czy dotyczy całego systemu.

 1. Utwórz nowe konto użytkownika w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7.
  Dzięki temu będziesz mieć pewność, że przeprowadzane działania rozwiążą problem. Jeśli nie chcesz zakładać nowego konta użytkownika systemu Windows, przejdź do części Problemy z kontem użytkownika.
 2. Po utworzeniu nowego konta użytkownika zaloguj się na nie i uruchom program Outlook. Po uruchomieniu programu Outlook utwórz lokalny plik danych (PST) oraz dodaj kilka kontaktów i kalendarzy do programu Outlook.
  Niektóre wersje programu Outlook wymagają oryginalnej płyty instalacyjnej.
 3. Podłącz swoje urządzenie z systemem iOS i wykonaj synchronizację.

Jeśli synchronizacja przebiegnie poprawnie, problem jest prawdopodobnie związany z konkretnym kontem użytkownika, które próbujesz zsynchronizować. Przejdź do części Problemy z kontem użytkownika

Jeśli synchronizacja nie przebiegła poprawnie, przeprowadź test synchronizacji telefonu iPhone lub iPoda touch, korzystając z programu diagnostycznego iTunes, kiedy urządzenie jest połączone z programem iTunes. Jeśli test zakończy się powodzeniem, ponownie przeprowadź synchronizację w programie iTunes. Jeśli synchronizacja danych nowego użytkownika nadal nie przebiega poprawnie, wykonaj czynności związane z problemami dotyczącymi całego systemu.

Problemy z kontem użytkownika

Aby rozwiązać problem z ustawieniami użytkownika lub plikami występujący podczas synchronizacji z programem Outlook, wykonaj poniższe czynności. Po każdym kroku ponownie wykonaj synchronizację, korzystając z programu iTunes.

Wyłączenie dodatków innych firm do programu Outlook

Dodatki do programu Outlook utworzone przez innych producentów mogą być przyczyną problemów z komunikacją między programami Outlook i iTunes. Wykonaj czynności opisane w poniższych artykułach z bazy wiedzy Microsoft, aby wyłączyć dodatki w programie Outlook.

Następnie podłącz swoje urządzenie z systemem iOS i wykonaj synchronizację.

Zmiana nazwy katalogu SyncServices

W katalogu SyncServices przechowywane są informacje związane z synchronizacją. Mogły w nim zostać stare, niekompletne dane, które zakłócają synchronizację. Zmień nazwę katalogu, wykonując poniższe czynności:

 1. Odłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch od komputera.
 2. Uruchom komputer ponownie.
 3. Katalog SyncServices jest przechowywany w katalogu ukrytym o nazwie AppData. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze.
  Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Windows, naciśnij klawisze Control (Ctrl) i Escape (Esc).
 4. Kliknij ikonę lupy lub pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz %appdata%.
 5. Z wyników wyszukiwania wybierz AppData. 
 6. Otwórz katalog Apple Computer w katalogu Roaming.
 7. Zmień nazwę katalogu SyncServices na „SyncServicesOld”.
 8. Następnie podłącz swoje urządzenie z systemem iOS i wykonaj synchronizację.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w związku z problemami dotyczącymi konkretnych danych lub pliku z danymi programu Outlook, zajrzyj do systemu pomocy swojego komputera, skontaktuj się z działem IT lub odwiedź stronę support.microsoft.com.

Zastąpienie danych

Zamiast synchronizacji możesz wybrać opcję zastąpienia wszystkich kontaktów lub danych w kalendarzu na swoim urządzeniu z systemem iOS danymi z profilu programu Outlook. 

Najpierw potwierdź, że dane w Twoim profilu w programie Outlook są poprawne. Jeśli tak, ponownie zresetuj historię synchronizacji:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i B na klawiaturze, aby otworzyć pasek menu programu iTunes, a następnie wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Wybierz kartę Urządzenia.
 4. Kliknij przycisk Resetuj historię synchronizacji.

Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. W lewym górnym rogu okna programu iTunes wybierz urządzenie z systemem iOS, a następnie kliknij opcję Informacje.
 2. Przewiń w dół do pozycji Zaawansowane. W sekcji Zastąp dane na tym urządzeniu iPhone/iPad/iPod touch zaznacz opcję Kontakty lub Kalendarze i kliknij Zastosuj.

Problemy dotyczące całego systemu

Aby rozwiązać problem z synchronizacją z programem Outlook dotyczący całego systemu, wykonaj poniższe czynności. Po każdym kroku ponownie wykonaj synchronizację, korzystając z programu iTunes.

Aby uzyskać pomoc podczas korzystania z wymienionych wyżej zasobów, zajrzyj do systemu pomocy swojego komputera, skontaktuj się z działem IT lub odwiedź stronę pomocy firmy Microsoft.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: