Mac Pro (początek 2009 r.): zakłócenia obrazu w programie Adobe Photoshop CS4 przy pewnych konfiguracjach okien

Na komputerach Mac Pro (początek 2009 r.) może się pojawić zniekształcenie obrazu w szarej części okna obrazu, jeśli okno to ustawiono tak, że jest większe niż znajdujący się w nim dokument, lub podczas przechodzenia w tryb pełnoekranowy.Zniekształcenie występuje pomiędzy obrazem a granicą okna, w którym znajduje się dokument — nie w samym obrazie.Zakłócenie może nie znikać pomimo zmiany rozmiaru okna lub jego przesunięcia oraz występować także podczas otwierania dodatkowych kart w oknie dokumentu programu Photoshop.Pojawia się głównie przy otwieraniu dużych plików PNG.

Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj system Mac OS X 10.5.7 lub nowszy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: