Powielony punkt montowania w katalogu /Volumes po nieoczekiwanym ponownym uruchomieniu

Jeśli system Mac OS X lub Mac OS X Server nieoczekiwanie uruchomił się ponownie, punkt montowania określony w katalogu /Volumes mógł nie zostać usunięty i może pojawić się nowy („fałszywy”) punkt montowania z cyfrą 1 dodaną do nazwy (na przykład „Mój wolumin 1”). Może to być przyczyną problemów z aplikacjami, które są zależne od ścieżki do określonych plików znajdujących się na dodatkowych woluminach.

Przedstawione poniżej czynności dla systemu Mac OS X Server umożliwią usunięcie zduplikowanych punktów montowania z katalogu /Volumes. Uwaga: „fałszywy” punkt montowania może, ale nie musi być woluminem, którego nazwa kończy się cyfrą 1. W Finderze użyj polecenia Informacje (lub użyj polecenia du -sk w wierszu polecenia), aby określić, który punkt montowania ma mniejszy rozmiar. Mniejszy rozmiar zwykle wskazuje na „fałszywy” punkt montowania.

 

 1. Na serwerze zaloguj się do Findera jako użytkownik root lub administrator.
 2. Jeśli logujesz się jako użytkownik root, otwórz program Workgroup Manager i zaloguj się jako administrator lokalny, a następnie zatrzymaj wszystkie usługi plików.
 3. W Finderze przejdź do katalogu /Volumes.
 4. Skopiuj katalog nieprawidłowego („fałszywego”) punktu montowania na biurko lub inny wolumin. Dzięki temu dane umieszczone przypadkowo w fałszywym punkcie udostępniania nie zostaną utracone.
 5. Usuń pusty katalog „fałszywego” punktu montowania z katalogu /Volumes. Uwierzytelnij się, jeśli zostanie wyświetlony monit.
 6. Uruchom ponownie serwer.

Alternatywne rozwiązanie w wierszu poleceń

Można też wykonać poniższe czynności w wierszu poleceń.

 1. Zamknij i uruchom ponownie serwer.
 2. Uruchom komputer w trybie pojedynczego użytkownika.
 3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return:
  mount -uw /
  
 4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return:
  cd /Volumes
  
 5. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return, aby przenieść zawartość fałszywego punktu montowania:
  mv "FalseVolumeName" /
  
 6. Wpisz polecenie reboot i naciśnij klawisz Return.

Komputer uruchomi się ponownie i zamontuje wolumin w oczekiwany sposób.

Po skopiowaniu wszystkich danych z „fałszywego” punktu montowania na wolumin, na którym powinny się znajdować, można usunąć katalog „nazwa_fałszywego_woluminu” z woluminu rozruchowego.

Data publikacji: