System macOS i producenci dysków SSD podają pojemność dysków w inny sposób

Pojemność dysku SSD podana w danych technicznych produktu może być większa niż pojemność zgłaszana przez system macOS.  

W przeciwieństwie do dysków twardych, dyski SSD nie mają żadnych ruchomych części. Do przechowywania danych nie jest używany obracający się dysk, ale pamięć półprzewodnikowa. W przypadku użycia pamięci półprzewodnikowej przydzielany jest obszar buforu, który umożliwia równomierne użycie wszystkich lokalizacji pamięci. Pozwala to wydłużyć czas eksploatacji dysków SSD.

Podobnie jak dysk twardy, dysk SSD przydziela także miejsce do obsługi funkcji administracyjnych, które pozwalają na przykład obsłużyć uszkodzone lokalizacje. Ta różnica jest widoczna po wyświetleniu na komputerze podsumowania pojemności dysku, na przykład w sekcji łącznej pojemności w Narzędziu dyskowym.

Dyski używane w produktach Apple, podobnie jak wszystkie dyski do przechowywania danych, wykorzystują część swojej pojemności na potrzeby formatowania, przez co dla aplikacji dostępne jest mniej miejsca. Ponadto część dostępnej pojemności napędu może być zajęta przez inne elementy, takie jak wstępnie zainstalowane systemy lub oprogramowanie i multimedia.

Różnice w obliczeniach pojemności podawanej przez producentów dysków i system macOS przedstawiono także w tym artykule.

Data publikacji: