Apple Remote Desktop: komputery klienckie stają się niedostępne, jeśli podczas wylogowywania działają blokada ekranu lub tryb kurtyny

Jeśli użytkownik programu Remote Desktop przejmie kontrolę nad komputerem klienckim z zastosowaniem trybu Curtain (Kurtyna), a następnie wyloguje się ze zdalnego klienta, sesja zdalnego sterowania zostanie zakończona i nie będzie można z powrotem przejąć kontroli nad klientem, zanim nie wymusi się jego ponownego uruchomienia. 

Ten problem może wystąpić także wtedy, gdy ekran klienta zostanie zablokowany przed przejęciem kontroli.

Nie wylogowuj się ze zdalnego klienta w momencie, gdy aktywny jest tryb Curtain (Kurtyna).

Zanim się wylogujesz, zamknij wszystkie okna zawierające poufne informacje i zakończ sesję zdalnego sterowania, a także, jeśli trzeba, użyj funkcji Unlock Screen (Odblokuj ekran). Rozpocznij nową normalną sesję (nie w trybie Curtain (Kurtyna)) i dopiero wtedy się wyloguj.

Data publikacji: