AirPort Express: problemy z przyłączaniem się do sieci WEP innych firm

W przypadku niektórych routerów Wi-Fi innych firm przyłączenie się do sieci może wymagać dodatkowych czynności, jeśli sieć jest chroniona za pomocą starszego protokołu WEP (Wired Equivalent Privacy).

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
  1. Na początku upewnij się, że router Wi-Fi innej firmy nie ogranicza klientom dostępu na podstawie adresów MAC (tj. na podstawie listy kontroli dostępu) i że ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie sprzętowe, jakie jest dostępne na stronie producenta.
  2. Zwróć uwagę na to, że hasła WEP mogą mieć format zwykłego tekstu (znaki ASCII, 40- lub 128-bitowe szyfrowanie WEP) lub format szesnastkowy (znaki z systemu szesnastkowego, 40- lub 128-bitowe szyfrowanie WEP). Problemów z hasłami możesz uniknąć, zmieniając standard szyfrowania z WEP na nowszy i bezpieczniejszy, taki jak WPA2. Dowiedz się więcej o formatach haseł.
  3. Jeśli Twój Mac łączy się z siecią Wi-Fi za pomocą hasła szesnastkowego, takie samo hasło będzie wymagane w przypadku stacji AirPort Express.
  4. Skonfiguruj stację bazową AirPort Express, tak aby łączyła się z siecią Wi-Fi:
    1. Otwórz Narzędzie AirPort i przejdź przez wszystkie kroki konfigurowania stacji AirPort Express.
    2. Po wybraniu istniejącej sieci Wi-Fi zobaczysz dwa pola haseł. Jeśli Twój komputer łączy się z siecią Wi-Fi przy użyciu hasła szesnastkowego, wprowadź to hasło poprzedzone symbolem „$”. Na przykład dla hasła „6170706c65”, wpisz „$6170706c65”.
  5. Dokończ konfigurację w Narzędziu AirPort i pozwól, aby stacja AirPort Express uruchomiła się ponownie.
  6. Po ponownym uruchomieniu się stacja AirPort Express powinna połączyć się z siecią (odczekaj do minuty). Jeśli stacja AirPort Express została poprawnie skonfigurowana, lampka stanu będzie się świeciła na zielono. Jeśli lampka nadal miga na pomarańczowo, skorzystaj z Narzędzia AirPort, aby ustalić, dlaczego tak się dzieje.
Data publikacji: