OS X, stara funkcja FileVault: komunikat „Za mało miejsca na dysku twardym”

Podczas włączania lub wyłączania starej funkcji FileVault (w oknie preferencji Ochrona i prywatność) może się pojawić komunikat o małej ilości wolnego miejsca na dysku: „Za mało miejsca na dysku twardym, aby włączyć (lub wyłączyć) starą funkcję FileVault”.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Utwórz nowe konto użytkownika i przenieś dane na to konto za pomocą skróconego obrazu dysku. Jeśli używasz systemu OS X Snow Leopard lub starszego, możesz wtedy ponownie włączyć starszą funkcję FileVault na nowym koncie lub zostawić ją wyłączoną w razie potrzeby. Po zakończeniu możesz usunąć oryginalne konto, aby odzyskać miejsce na dysku.

Ważne: przed przystąpieniem do wykonywania poniższych czynności zaleca się zapobiegawczo utworzenie backupu danych (lub całego folderu domowego).

 1. Uruchom komputer w trybie bezpiecznym.
 2. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, zaloguj się na swoje konto.

Tworzenie tymczasowego obrazu dysku, na który zostaną przeniesione pliki z folderu domowego
Podczas wykonywania tych czynności nie należy otwierać żadnych innych aplikacji.

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe z poziomu folderu Narzędzia znajdującego się w folderze Aplikacje.
 2. Z menu Plik wybierz kolejno opcje Nowy > Pusty obraz dysku.
 3. Z podręcznego menu Format: okna pustego obrazu płyty wybierz opcję sparse.
 4. Wybierz rozmiar dysku z menu podręcznego Wielkość. Obraz dysku powinien mieć rozmiar umożliwiający pomieszczenie całej zawartości folderu domowego. Możesz wybrać opcję Własne ustawienia z menu Wielkość, aby wpisać niestandardowy rozmiar obrazu dysku, o ile zachodzi taka potrzeba (jeśli na przykład potrzebujesz więcej niż 4,7 GB miejsca na dane).

  Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie dysku o nieco większej pojemności od przewidywanych potrzeb. Jeśli na przykład masz 2,3 GB danych w folderze domowym, najlepiej utworzyć obraz dysku o rozmiarze 2,6 GB lub większym.
 5. Nadaj unikatową nazwę obrazowi dysku i zachowaj go poza folderem domowym (nie zachowuj go na przykład na biurku ani w folderze Dokumenty). Obraz dysku można zachować na poziomie głównym woluminu z systemem Mac OS X lub na innej partycji/dysku.

  Uwaga: jeśli na dysku twardym nie ma wystarczającej ilości miejsca na nowy obraz dysku, obraz należy utworzyć na dysku zewnętrznym lub na innej partycji posiadającej odpowiednio dużo wolnej przestrzeni.
   
 6. Zamontuj nowy, skrócony obraz dysku.
 7. W Finderze zaznacz wolumin obrazu i wybierz opcję Informacje z menu Plik. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru „Ignoruj prawa własności na tym woluminie” (na dole okna).
 8. Otwórz folder domowy (z menu Idź wybierz opcję Folder domowy).
 9. Zaznacz wszystkie elementy znajdujące się w folderze domowym i przeciągnij (skopiuj) je na skrócony obraz dysku, który został wcześniej zamontowany. Uwaga dla zaawansowanych użytkowników: niewidoczne pliki lub foldery mogą nie zostać skopiowane. Zazwyczaj nie stanowi to większego problemu, przykładowo użytkownicy SSH będą musieli zaakceptować klucz SSH po wykonaniu tych kroków.

Utworzenie nowego konta użytkownika

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Konto lub Użytkownicy i grupy.
 3. Utwórz nowe konto z takimi samymi przywilejami co oryginalne, obecne konto (włącz opcję Użytkownik może administrować komputerem, jeśli jest włączona dla obecnego konta). Możesz nadać mu nazwę podobną do nazwy obecnego konta.
 4. Wyloguj się z konta i zaloguj do konta utworzonego w poprzednim kroku.

Kopiowanie plików z obrazu dysku do folderu domowego na nowym koncie
W trakcie tego procesu najlepiej jest nie otwierać żadnych innych aplikacji.

 1. Zamotuj ten sam, nowy skrócony obraz dysku, na który zostały skopiowane pliki.
 2. W Finderze zaznacz ikonę woluminu obrazu i wybierz opcję Informacje z menu Plik.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru „Ignoruj prawa własności na tym woluminie” (na dole okna).
 4. Zaznacz wszystkie elementy na skróconym obrazie dysku i przeciągnij je do folderu domowego na nowym koncie (w Finderze z menu Start wybierz polecenie Folder domowy). Może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie chęci zastąpienia niektórych rzeczy.
 5. Po ukończeniu kopiowania ponownie uruchom komputer.
 6. Zaloguj się do nowego konta i sprawdź, czy zostały skopiowane wszystkie dane oraz czy można otwierać pliki zgodnie z oczekiwaniem (sprawdź na przykład pliki na biurku oraz w folderze Dokumenty).
 7. W razie potrzeby włącz funkcję FileVault dla tego konta w preferencjach ochrony i prywatności.

Odzyskiwanie wolnego miejsca na dysku

Jeśli chcesz odzyskać miejsce na dysku zajmowane przez stare konto, usuń oryginalne konto użytkownika za pomocą Preferencji systemowych. Możesz też usunąć tymczasowy skrócony obraz.

Ważne:
przed usunięciem tych rzeczy należy się upewnić, że wszystkie pliki zostały poprawnie skopiowane. Zaawansowani użytkownicy powinni się upewnić, że skopiowane zostały również pliki ukryte. Jeśli te pliki nie zostały skopiowane, można je skopiować lub przenieść przy użyciu programu Terminal.

Data publikacji: