OS X, stara funkcja FileVault: komunikat „Za mało miejsca na dysku twardym”

Podczas włączania lub wyłączania starej funkcji FileVault (w oknie preferencji Ochrona i prywatność) może się pojawić komunikat o małej ilości wolnego miejsca na dysku: „Za mało miejsca na dysku twardym, aby włączyć (lub wyłączyć) starą funkcję FileVault”.

Utwórz nowe konto użytkownika i przenieś na nie swoje dane za pomocą skróconego obrazu dysku. Jeśli używasz systemu OS X Snow Leopard lub starszego, możesz następnie włączyć starą funkcję FileVault na nowym koncie lub, jeśli wolisz, zostawić ją wyłączoną. Po zakończeniu możesz usunąć oryginalne konto, aby odzyskać miejsce na dysku.

Ważne: przed przystąpieniem do wykonywania poniższych czynności zaleca się zapobiegawczo utworzenie kopii zapasowej danych (lub całego katalogu domowego).

 1. Uruchom komputer w trybie bezpiecznym.
 2. Zaloguj się do konta, jeśli nie jesteś jeszcze zalogowanym użytkownikiem.

Tworzenie tymczasowego obrazu dysku, na który zostaną przeniesione pliki z katalogu domowego
Podczas wykonywania tych czynności nie należy otwierać żadnych innych aplikacji.

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe z poziomu folderu Narzędzia znajdującego się w folderze Programy.
 2. Z menu Plik wybierz kolejno opcje Nowy > Pusty obraz dysku.
 3. Wybierz opcję „skrócony” z menu podręcznego Format w oknie Pusty obraz dysku.
 4. Wybierz rozmiar dysku z menu podręcznego Wielkość. Obraz dysku powinien mieć rozmiar umożliwiający pomieszczenie całej zawartości katalogu domowego. Możesz wybrać opcję Własne ustawienia z menu Wielkość, aby wpisać niestandardowy rozmiar obrazu dysku, o ile zachodzi taka potrzeba (jeśli na przykład potrzebujesz więcej niż 4,7 GB miejsca na dane).

  Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie dysku o nieco większej pojemności od przewidywanych potrzeb. Jeśli na przykład masz 2,3 GB danych w katalogu domowym, najlepiej utworzyć obraz dysku o rozmiarze 2,6 GB lub większym.
 5. Nadaj unikatową nazwę obrazowi dysku i zachowaj go poza katalogiem domowym (nie zachowuj go na przykład na biurku ani w katalogu Dokumenty). Obraz dysku można zachować na poziomie głównym woluminu z systemem Mac OS X lub na innej partycji/dysku.

  Uwaga: jeśli na dysku twardym nie ma wystarczającej ilości miejsca na nowy obraz dysku, obraz należy utworzyć na dysku zewnętrznym lub na innej partycji posiadającej odpowiednio dużo wolnej przestrzeni.
   
 6. Zamontuj nowy skrócony obraz dysku.
 7. Zaznacz wolumin obrazu dysku w programie Finder, po czym wybierz polecenie Informacje w menu Plik. Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Ignoruj prawa własności na tym woluminie (w dolnej części okna dialogowego).
 8. Otwórz katalog domowy (z menu Idź wybierz opcję Katalog domowy).
 9. Zaznacz wszystkie elementy znajdujące się w katalogu domowym i przeciągnij (skopiuj) je na skrócony obraz dysku, który został wcześniej zamontowany. Informacja dla zaawansowanych użytkowników: ukryte pliki i foldery mogą nie zostać skopiowane. Zazwyczaj nie jest to problem, a jeśli nawet, to niewielki. Użytkownicy logujący się przez protokół ssh będą musieli zaakceptować klucz ssh po wykonaniu tych instrukcji.

Utworzenie nowego konta użytkownika

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. Z menu Widok wybierz opcję Konta lub Użytkownicy i grupy.
 3. Utwórz nowe konto z takimi samymi uprawnieniami co aktualnie używane konto (włącz opcję Pozwól użytkownikowi administrować komputerem, jeśli jest ona włączona dla bieżącego konta). Dobrym rozwiązaniem jest nadanie nowemu kontu nazwy podobnej do nazwy bieżącego konta.
 4. Wyloguj się z bieżącego konta i zaloguj do konta utworzonego w poprzednim kroku.

Kopiowanie plików z obrazu dysku do katalogu domowego na nowym koncie
W trakcie tego procesu najlepiej jest nie otwierać żadnych innych aplikacji.

 1. Zamontuj ten sam nowy skrócony obraz dysku, na który wcześniej zostały skopiowane pliki.
 2. Zaznacz ikonę woluminu obrazu dysku w programie Finder, po czym wybierz polecenie Informacje z menu Plik.
 3. Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Ignoruj prawa własności na tym woluminie (w dolnej części okna dialogowego).
 4. Zaznacz wszystkie elementy na skróconym obrazie dysku i przeciągnij je do katalogu domowego na nowym koncie (w Finderze z menu Start wybierz polecenie Katalog domowy). Może pojawić się komunikat z prośbą o potwierdzenie zastąpienia niektórych plików.
 5. Uruchom komputer ponownie po ukończeniu operacji kopiowania plików.
 6. Zaloguj się do nowego konta i sprawdź, czy zostały skopiowane wszystkie dane oraz czy można otwierać pliki zgodnie z oczekiwaniem (sprawdź na przykład pliki na biurku oraz w katalogu Dokumenty).
 7. Jeśli chcesz, włącz funkcję FileVault dla tego konta w oknie preferencji Ochrona i prywatność.

Odzyskiwanie wolnego miejsca na dysku

Aby zwolnić miejsce na dysku zajęte przez oryginalne konto, usuń je w Preferencjach systemowych. Możesz również usunąć tymczasowy skrócony obraz dysku.

Ważne:
przed usunięciem tych rzeczy należy się upewnić, że wszystkie pliki zostały poprawnie skopiowane. Zaawansowani użytkownicy powinni się upewnić, że skopiowane zostały również pliki ukryte. Jeśli te pliki nie zostały skopiowane, można je skopiować lub przenieść przy użyciu programu Terminal.

Data publikacji: