Brak źródeł wprowadzania lub nie można otworzyć określonego podglądu znaków na komputerze Mac

Jeśli w preferencjach klawiatury nie są wyświetlane wszystkie źródła wprowadzania lub jeśli nie możesz otworzyć wybranego podglądu ikon emoji, symboli lub znaków diakrytycznych, skorzystaj z naszych instrukcji.

Wykonaj czynności opisane w tym artykule, jeśli napotkasz którekolwiek z poniższych objawów:

 • Podczas dodawania źródeł wprowadzania w celu umożliwienia wpisywania treści w innym języku widzisz, że na liście źródeł wprowadzania brakuje niektórych języków:
 • Pole wyboru „Pokazuj podgląd klawiatury i emoji na pasku menu” w preferencjach klawiatury nie pozostaje zaznaczone lub jego wybór nie powoduje wyświetlenia menu Pokazuj emoji i symbole  na pasku menu ani w menu klawiatury.
 • Podgląd znaków nie otwiera się po wybraniu kolejno opcji Edycja > Ikony emoji i symbole na pasku menu:
 • Znaki diakrytyczne lub znaki specjalne nie wyświetlają się po naciśnięciu klawisza, dla którego powinny być dostępne:
 • Funkcja Dyktowanie zachowuje się tak, jakby była wyłączona, mimo tego, że ją włączono.

Kroki pozwalające rozwiązać problem

Wykonanie tych czynności spowoduje usunięcie określonych plików systemowych, które w razie potrzeby zostaną automatycznie przywrócone na komputerze Mac.

 1. Otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz ją w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 2. Wpisz lub wklej następujące polecenie w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:
  sudo rm /System/Library/Caches/com.apple.IntlDataCache*
  
 3. Po wyświetleniu monitu o hasło administratora podaj hasło i naciśnij klawisz Return.
 4. Wpisz lub wklej następujące polecenie w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:
  sudo rm /var/folders/*/*/*/com.apple.IntlDataCache*
  
 5. Zakończ działanie aplikacji Terminal i uruchom ponownie komputer Mac.
Data publikacji: