AirPort: nie można przyłączyć się do sieci Wi-Fi z ukrytym identyfikatorem SSID (nazwą sieci Wi-Fi)

Niekiedy przyłączenie się do ukrytej sieci Wi-Fi jest niemożliwe — nawet mimo używania prawidłowego hasła.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Ukryta sieć Wi-Fi to taka, którą celowo skonfigurowano w ten sposób, aby identyfikator SSID (nazwa sieci Wi-Fi) nie był widoczny na liście dostępnych sieci Wi-Fi. Oznacza to, że nazwę sieci Wi-Fi należy wprowadzić ręcznie dokładnie w tym brzmieniu, w jakim wprowadzono ją podczas konfigurowania routera Wi-Fi.

Jeśli nie można nawiązać połączenia z ukrytą siecią Wi-Fi mimo wprowadzenia poprawnego hasła, należy sprawdzić, czy wprowadzono poprawny identyfikator SSID i określono poprawny typ zabezpieczeń hasła. Ze względu na charakterystykę ukrytych sieci Wi-Fi komputer nie rozpoznaje typu zabezpieczeń wprowadzanego hasła.

W przypadku nawiązywania połączenia ze stacją bazową Wi-Fi z ukrytym identyfikatorem SSID (nazwą sieci Wi-Fi) skonfigurowaną w celu używania uwierzytelniania WEP (TSN) należy się upewnić, że w menu Zabezpieczenia wybrano opcję WPA/WPA2 Personal.

Więcej informacji

W przypadku utworzenia zamkniętej sieci ze stacją bazową AirPort lub routerem innej firmy nazwa sieci pozostanie ukryta dla komputerów wyszukujących sieci bezprzewodowe. Aby można było przyłączyć się do sieci, na kliencie należy wprowadzić poprawną nazwę sieci. Ponadto może być konieczne wprowadzenie hasła.

Więcej informacji na temat mechanizmu WEP (TSN) można znaleźć w następujących artykułach:

Data publikacji: