AirPort: podczas używania protokołu PPPoE można połączyć się ze stacją bazową, ale nie z Internetem

Podczas używania usługi modemu kablowego lub modemu DSL z protokołem PPPoE może się zdarzyć, że komputer nawiąże połączenie ze stacją bazową, ale nie połączy się z Internetem lub siecią lokalną.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
  • Komputer nawiązuje połączenie ze stacją bazową z silnym sygnałem, ale nie może się połączyć z Internetem lub siecią lokalną.
  • W okienku preferencji Sieć może być widoczny następujący adres IP wbudowanego portu Ethernet: 10.64.64.64.

Ten problem występuje zwykle po dodaniu stacji bazowej AirPort lub punktu dostępu bezprzewodowego innej firmy, gdy wcześniej do łączenia się z usługą modemu kablowego lub modemu DSL z protokołem PPPoE używano przewodowego połączenia Ethernet. W takiej sytuacji jedynym urządzeniem łączącym się z modemem za pośrednictwem protokołu PPPoE powinna być stacja bazowa. Bezprzewodowe połączenie między klientem a stacją bazową nie korzysta z protokołu PPPoE. Opisane tu objawy wskazują, że komputer kliencki wciąż próbuje połączyć się przez wbudowany port Ethernet za pośrednictwem protokołu PPPoE, mimo że nie jest podłączony żaden kabel Ethernet.

1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe.
2. Wybierz kolejno opcje Widok > Sieć.
3. Z menu podręcznego Pokaż wybierz opcję Ethernet wbudowany.
4. Kliknij kartę PPPoE.
5. Kliknij przycisk Opcje PPPoE.
6. Usuń zaznaczenie opcji Łącz automatycznie w razie potrzeby.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Kliknij przycisk Zastosuj teraz.

Data publikacji: