Rozwiązywanie problemów dotyczących nieoczekiwanego zamykania lub kłopotów z uruchamianiem programu iTunes dla systemu Windows

Dowiedz się, co zrobić, jeśli program iTunes dla systemu Windows 7 lub nowszego nie chce się otworzyć, przestaje odpowiadać lub niespodziewanie się zamyka.

Jeśli program iTunes dla systemu Windows 7 lub nowszego nie chce się otworzyć, przestaje odpowiadać lub niespodziewanie się zamyka, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

Przed rozpoczęciem pobierz i zainstaluj najnowsze dostępne uaktualnienia systemu Windows dla komputera i upewnij się, że masz najnowszą wersję programu iTunes.

Uruchom program iTunes w trybie awaryjnym

Otwarcie programu iTunes w trybie awaryjnym pozwala odizolować go od ewentualnych zakłóceń powodowanych przez wtyczki lub skrypty od firm innych niż Apple. Aby uruchomić program iTunes w trybie awaryjnym, otwórz program iTunes, przytrzymując naciśnięte klawisze Shift i Control.

Podczas uruchamiania programu iTunes pojawi się następujący komunikat: „iTunes pracuje w trybie awaryjnym. Zainstalowana wtyczka efektów wizualnych została tymczasowo wyłączona”.

Jeśli w trybie awaryjnym problem nie występuje, usuń wszystkie wtyczki innych firm.

Odłącz komputer od Internetu

Przyczyną problemów z uruchamianiem programu iTunes mogą niekiedy być błędy komunikacji ze sklepem iTunes Store i innymi usługami Apple. Wyłączenie możliwości łączenia się z tymi usługami pozwala sprawdzić, czy te funkcje powodują problemy wymagające rozwiązania.

 1. Odłącz komputer od Internetu. Na przykład wyłącz funkcję Wi-Fi lub odłącz kabel Ethernet.
 2. Otwórz program iTunes.

Jeśli program iTunes otwiera się bez żadnych problemów uaktualnij sterowniki. Jeśli nadal występuje problem, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy w ustaleniu przyczyn błędów. 

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj czynności opisane poniżej.

Utworzenie nowego konta użytkownika

Odwiedź witrynę Microsoft, aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowe konto użytkownika dla systemu Windows 10Windows 8 lub Windows 7.

Jeśli na nowym koncie użytkownika występuje ten sam problem, przejdź do części Problemy dotyczące całego systemu. Jeśli ten sam problem nie występuje, wykonaj czynności opisane w części Problemy dotyczące konkretnego użytkownika.

Problemy dotyczące konkretnego użytkownika

Jeśli problem występuje tylko na jednym koncie użytkownika:

Utwórz nową bibliotekę iTunes, aby zobaczyć, czy problem pojawi się w nowej bibliotece. Jeśli skorzystanie z nowej biblioteki iTunes rozwiązuje problem, spróbuj odtworzyć starszą kopię biblioteki iTunes. Jeśli starsza biblioteka powoduje ten sam problem, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy w wyodrębnieniu problemu.
Aby zmienić bibliotekę z powrotem na oryginalną, zamknij program iTunes, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift na klawiaturze podczas ponownego otwierania programu.

Jeśli problem nadal występuje:

Sprawdź, czy nie występują problemy z plikami zawartości. Pliki audio mogą niekiedy powodować nieoczekiwane zamknięcie lub zawieszenie się programu iTunes podczas analizowania informacji o ciągłym odtwarzaniu. Aby określić, które pliki mogą być przyczyną problemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program iTunes.
 2. Otwórz katalog iTunes:
  C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes
 3. Przenieś plik iTunes Library.itl na pulpit.
 4. Otwórz program iTunes. Biblioteka będzie pusta.
 5. Naciśnij klawisze Control i B na klawiaturze, aby otworzyć pasek menu programu iTunes. Wybierz kolejno opcje Plik > Dodaj folder do biblioteki.
 6. Otwórz katalog z muzyką:
  C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes\iTunes Media
 7. Wybierz wykonawcę, album lub utwór, który ma zostać dodany do biblioteki, i przeciągnij go do okna programu iTunes.
 8. Poczekaj, aż program iTunes doda element do biblioteki i przeprowadzi skanowanie związane z ciągłym odtwarzaniem.
 9. Jeśli skanowanie zakończyło się pomyślnie, kontynuuj dodawanie utworów do biblioteki.
 10. Jeśli problem dotyczy jednego z plików, wystąpi ponownie po dodaniu tego pliku do biblioteki. Jeśli problem pojawia się ponownie, należy jeszcze raz od początku wykonać opisane czynności, uważając, aby nie dodać plików powodujących wystąpienie problemu.

Problemy dotyczące całego systemu

 1. Sprawdź system pod kątem niechcianych programów. Szkodliwe oprogramowanie może uniemożliwiać otwarcie programu iTunes lub powodować jego nieoczekiwane zamknięcie. Upewnij się, że oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne i przeprowadź skanowanie systemu.
 2. Spróbuj dostosować ustawienia oprogramowania zabezpieczającego. Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z oprogramowaniem zabezpieczającym.
 3. Upewnij się, że program iTunes jest poprawnie zainstalowany. Nieprawidłowa instalacja programu iTunes może powodować całą gamę problemów. Dowiedz się, jak ponownie zainstalować program iTunes.
 4. Uaktualnij sterowniki na komputerze. Nieaktualne sterowniki mogą być przyczyną dziwnego zachowania programu iTunes i innych aplikacji. Dowiedz się, jak uaktualnić sterowniki na komputerze.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: