Rozwiązywanie problemów dotyczących nieoczekiwanego zamykania lub kłopotów z uruchamianiem programu iTunes dla systemu Windows

Dowiedz się, co zrobić, jeśli program iTunes dla systemu Windows 7 lub nowszego nie uruchamia się, przestaje odpowiadać lub nieoczekiwanie zamyka się.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 i występują problemy z aplikacją iTunes dla systemu Windows, spróbuj pobrać aplikację iTunes ze sklepu Microsoft Store.

Jeśli program iTunes dla systemu Windows 7 lub nowszego nie uruchamia się, przestaje odpowiadać lub nieoczekiwanie zamyka się, spróbuj wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

Przed rozpoczęciem pobierz i zainstaluj najnowsze dostępne uaktualnienia systemu Windows dla komputera PC i upewnij się, że masz najnowszą wersję programu iTunes. Jeśli masz system Windows 10 i możesz pobrać program iTunes ze Sklepu Microsoft — spróbuj to zrobić.

Odłączenie komputera od Internetu

Przyczyną problemów z uruchamianiem programu iTunes na komputerze mogą być błędy komunikacji ze sklepem iTunes Store i innymi usługami Apple. Uruchomienie programu iTunes bez połączenia z Internetem może pozwolić określić przyczynę problemów z uruchamianiem programu.

  1. Zamknij program iTunes.
  2. Odłącz komputer od Internetu. Na przykład wyłącz funkcję Wi-Fi lub odłącz kabel Ethernet.
  3. Ponownie otwórz program iTunes.

Jeśli program iTunes otwiera się bez problemów, gdy komputer nie ma połączenia z Internetem, uaktualnij sterowniki. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy. 

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj czynności opisane poniżej.

Testowanie nowej biblioteki iTunes

Utwórz nową bibliotekę iTunes, aby zobaczyć, czy problem pojawi się w nowej bibliotece.

Jeśli utworzenie nowej biblioteki iTunes rozwiązuje problem, odtwórz starszą kopię biblioteki iTunes. Jeśli problem występuje także w przypadku starszej kopii biblioteki, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać pomoc dotyczącą przyczyny problemu.

Aby zmienić bibliotekę z powrotem na oryginalną, zamknij program iTunes, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift na klawiaturze podczas ponownego otwierania programu.

Inne problemy

  1. Sprawdź system pod kątem niechcianych programów. Szkodliwe oprogramowanie może uniemożliwiać otwarcie programu iTunes lub powodować jego nieoczekiwane zamknięcie. Upewnij się, że oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne i przeprowadź skanowanie systemu.
  2. Spróbuj dostosować ustawienia oprogramowania zabezpieczającego. Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z oprogramowaniem zabezpieczającym.
  3. Upewnij się, że program iTunes jest poprawnie zainstalowany. Nieprawidłowa instalacja programu iTunes może powodować całą gamę problemów. Dowiedz się, jak ponownie zainstalować program iTunes.
  4. Uaktualnij sterowniki na komputerze. Nieaktualne sterowniki mogą być przyczyną dziwnego zachowania aplikacji iTunes i innych aplikacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: