iTunes dla systemu Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8: rozwiązywanie problemów dotyczących nieoczekiwanego zamykania programu lub kłopotów z uruchamianiem

Jeśli program iTunes dla systemu Windows Vista lub Windows 7 nie uruchamia się, przestaje odpowiadać lub nieoczekiwanie zamyka się, spróbuj wykonać następujące czynności. Przed wykonaniem tych czynności można wydrukować ten dokument.

Uruchomienie programu iTunes w trybie awaryjnym

Otwórz program iTunes w trybie awaryjnym, aby wykluczyć ewentualne konflikty z wtyczkami lub skryptami pochodzącymi od firm innych niż Apple.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift–Control podczas otwierania programu iTunes. Przed całkowitym uruchomieniem programu iTunes powinno zostać wyświetlone okno dialogowe z komunikatem „iTunes pracuje w trybie awaryjnym”.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Sprawdź, czy problem występuje również w trybie awaryjnym.

Jeśli ten sam problem występuje również wtedy, gdy program iTunes działa w trybie awaryjnym, przejdź do sekcji „Utworzenie nowego konta użytkownika”. Jeśli ten problem nie występuje, wykonaj te czynności, aby usunąć wtyczki innych firm.

Utworzenie nowego konta użytkownika

Utworzenie nowego konta użytkownika pozwoli ustalić, czy problem dotyczy określonego konta użytkownika systemu Windows czy wszystkich kont. Postępuj zgodnie z opisaną niżej procedurą w celu utworzenia nowego konta użytkownika w systemie Windows Vista lub Windows 7:

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij opcję Dodaj lub usuń konta użytkowników (w przypadku używania widoku klasycznego w systemie Windows Vista otwórz aplet Konta użytkowników, a następnie otwórz okno Zarządzaj innym kontem).
 3. Wybierz opcję Utwórz nowe konto i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces tworzenia konta.
 4. Po utworzeniu nowego konta wybierz kolejno opcje Start > Wyloguj.
 5. Zaloguj się do nowego konta użytkownika.
 6. Otwórz program iTunes i sprawdź, czy problem występuje na nowym koncie użytkownika.

Jeśli ten sam problem występuje w przypadku nowo utworzonego konta użytkownika, przejdź do poniższej sekcji „Rozwiązywanie problemów dotyczących całego systemu”. Jeśli ten sam problem nie występuje na nowym koncie, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów dotyczących konkretnego użytkownika”.

Rozwiązywanie problemów dotyczących konkretnego użytkownika

Jeśli występujący problem jest związany z jednym kontem użytkownika, w jego rozwiązaniu mogą pomóc poniższe sugestie. Przed kontynuowaniem działań trzeba jednak włączyć wyświetlanie ukrytych plików i folderów w systemie Windows, wykonując kroki od 1 do 5.

 1. Usuń pliki preferencji programu iTunes. Niektóre z plików używanych przez program iTunes do przechowywania ustawień i preferencji mogą być niezdatne do użytku. Program iTunes zapisuje preferencje w dwóch folderach. Przenieś jeden z nich na pulpit i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli tak, przenieś go z powrotem i usuń drugi folder. Oto lokalizacje obu folderów preferencji:
  • c:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Apple Computer\iTunes
   
  • c:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes
   
 2. Utwórz nową bibliotekę programu iTunes.
  1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas otwierania programu iTunes. Zostanie wyświetlony monit o wybranie biblioteki programu iTunes.
  2. Wybierz opcję Utwórz bibliotekę.
  3. W kolejnym oknie wybierz lokalizację w celu zapisania nowej biblioteki programu iTunes.
  4. Kliknij przycisk Zapisz. Program iTunes otworzy nową bibliotekę. Po zamknięciu programu iTunes można w dowolnym momencie wybrać pierwotną bibliotekę, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift podczas otwierania programu iTunes.
 3. Utwórz ponownie bibliotekę programu iTunes. Jeśli biblioteka programu iTunes przestała nadawać się do użytku, odbudowanie jej może rozwiązać problem.
 4. Sprawdź, czy nie występują problemy z plikami zawartości. Niekiedy plik audio może powodować nieoczekiwane zamknięcie lub zawieszenie się programu iTunes podczas analizowania informacji o ciągłym odtwarzaniu. Aby określić, który plik może być przyczyną problemu, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij program iTunes.
  2. Przejdź do folderu programu iTunes:
   • Windows Vista:
    c:\users\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes
    
   • Systemy Windows 7 i Windows 8:
    c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes
    
  3. Przenieś plik iTunes Library.itl na pulpit.
  4. Otwórz program iTunes. W programie iTunes nie powinna być wyświetlana żadna zawartość.
  5. Wybierz kolejno opcje Plik > Dodaj folder do biblioteki.
  6. Przejdź do folderu z muzyką:
   • Windows Vista:
    c:\users\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes\iTunes Media
    
   • Systemy Windows 7 i Windows 8:
    c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes\iTunes Media
    
  7. Wybierz wykonawcę, album lub utwór, który ma zostać dodany do biblioteki.
  8. Poczekaj, aż program iTunes doda element do biblioteki i przeprowadzi skanowanie związane z ciągłym odtwarzaniem.
  9. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, kontynuuj dodawanie utworów do biblioteki.
  10. Jeśli problem dotyczy jednego z plików, będzie można zauważyć jego ponowne wystąpienie po dodaniu tego pliku do biblioteki. Należy powtórzyć opisane czynności, uważając, aby nie dodać plików powodujących wystąpienie problemu.

Rozwiązywanie problemów dotyczących całego systemu

Podczas rozwiązywania problemów dotyczących całego systemu spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdź obecność wirusów. Wirusy atakujące system Windows mogą zakłócać działanie wielu funkcji komputera, w tym programu iTunes.
  1. Upewnij się, że masz zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe wraz z uaktualnionymi definicjami wirusów.
  2. Przeprowadź skanowanie systemu.
 2. Sprawdź programy antywirusowe i zabezpieczające używanie Internetu. To oprogramowanie zabezpieczające może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu iTunes. Warto spróbować tymczasowo wyłączyć to oprogramowanie lub wykluczyć program iTunes z wszelkich aktywnych operacji skanowania wykonywanych przez to oprogramowanie. Jeśli pozwoli to rozwiązać problem, należy sprawdzić, czy producent tego oprogramowania oferuje uaktualnienie samego oprogramowania lub jego definicji wirusów. Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z oprogramowaniem zabezpieczającym.
 3. Sprawdź, czy nie występują konflikty z procesami. Niekiedy inne programy i elementy uruchamiane razem z systemem mogą wchodzić w konflikty z programem iTunes. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z konfliktami w systemach Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 za pomocą programu Msconfig.
 4. Usuń pliki konfiguracyjne programu iTunes. Usunięcie plików konfiguracyjnych programu iTunes, które nie nadają się do użytku, może rozwiązać problemy z uruchamianiem.
 5. Sprawdź instalację programu iTunes. Nieprawidłowa instalacja programu iTunes może powodować całą gamę problemów. Wykonaj tę procedurę w celu ponownego zainstalowania programu iTunes.
 6. Uaktualnij sterowniki na komputerze. Nieaktualne sterowniki mogą być przyczyną problemów z programem iTunes, iPodem i innymi programami. Dowiedz się, jak uaktualnić sterowniki na komputerze.

Więcej informacji

Manipulacja lub nieprawidłowa zmiana ustawienia godziny na komputerze może spowodować, że wypożyczone filmy przestaną być odtwarzane przez program iTunes w systemie Windows. Wykonaj te czynności, jeśli wypożyczone filmy przestały być odtwarzane w systemie Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
48% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)