Mac OS X 10.5: program Time Machine przestaje zapisywać kopie zapasowe na dysku zewnętrznym

Program Time Machine może przerwać tworzenie kopii zapasowej po zapisaniu na dysku zewnętrznym 10 lub więcej gigabajtów danych. Może się to zdarzyć przy pierwszym tworzeniu kopii zapasowej.

Niektóre dyski twarde mają fabryczną partycję typu MBR (Master Boot Record — główny rekord rozruchowy). Program Time Machine jej nie obsługuje, konieczna jest więc zmiana typu partycji przez wymazanie dysku.

Ważne: wymazanie dysku spowoduje usunięcie wszystkich plików, które się na nim znajdują. Zanim przystąpisz do wymazywania, upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych plików w innej lokalizacji, a jeśli nie — utwórz taką kopię.

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe.
 2. Zaznacz ikonę dysku kopii zapasowych po lewej stronie okna. Taka ikona jest zwykle wyświetlana z liczbą oznaczającą pojemność i jest lekko przesunięta w lewo w stosunku do ikon woluminów. Jeśli widzisz kartę o nazwie „Partycja”, przejdź do kroku 3.
 3. Kliknij kartę Partycja. (Jeśli widzisz tylko karty Pierwsza pomoc, Wymaż, RAID i Odtwórz, masz zaznaczony wolumin dysku, a nie sam dysk — powtórz krok 2).
 4. Z menu podręcznego Schemat woluminów wybierz liczbę partycji (możesz wybrać 1).
 5. Kliknij przycisk Opcje.
 6. Wybierz nowy schemat partycji:
  • Wybierz schemat Mapa partycji Apple, jeśli zamierzasz używać dysku z programem Time Machine i komputerem Mac wyposażonym w procesor PowerPC.
  • Wybierz schemat GUID, jeśli zamierzasz używać dysku z programem Time Machine i komputerem Mac wyposażonym w procesor firmy Intel.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj. Rozpocznie się wymazywanie dysku.

Po zmianie partycji na zewnętrznym dysku twardym możesz ponownie wybrać ten dysk we właściwościach programu Time Machine i używać go do wykonywania kopii zapasowych.

Data publikacji: