Ponowne uruchamianie usługi AMDS w systemie Windows

Jeśli program iTunes w systemie Windows nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, należy ponownie uruchomić usługę Apple Mobile Device (AMDS).

Ponowne uruchamianie usługi AMDS

Przy podłączaniu urządzenia możesz zobaczyć następujący komunikat: „Nie można użyć tego [nazwa urządzenia], ponieważ usługa Apple Mobile Device nie jest uruchomiona”.

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić usługę AMDS:

 1. Zamknij program iTunes i odłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda. 
 2. Jednocześnie naciśnij klawisz z logo Windows i klawisz R na klawiaturze, aby uzyskać dostęp do polecenia Uruchom.
 3. Wpisz ciąg services.msc i kliknij przycisk OK. Powinno się otworzyć okno konsoli usług. 
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple Mobile Device Service, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.
   
 5. W menu podręcznym Typ uruchomienia wybierz opcję Automatyczny.
   
 6. Kliknij opcję Zatrzymaj usługę.
 7. Po zatrzymaniu usługi kliknij opcję Uruchom usługę.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Uruchom komputer ponownie.
 10. Otwórz program iTunes i podłącz urządzenie.

Więcej informacji

Jeśli usługa AMDS nadal się nie uruchamia lub zatrzymuje się nieoczekiwanie, powodem może być oprogramowanie zabezpieczające innej firmy. Dowiedz się, jak usuwać konflikty między programem iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm.

Jeśli źródłem problemu nie jest usługa AMDS, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z rozpoznawaniem urządzeń wynikające z innych przyczyn.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: