Ponowne uruchamianie usługi AMDS w systemie Windows

Jeśli program iTunes w systemie Windows nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, należy ponownie uruchomić usługę Apple Mobile Device (AMDS).

Ponowne uruchamianie usługi AMDS

Przy podłączaniu urządzenia możesz zobaczyć następujący komunikat: „Nie można użyć tego [nazwa urządzenia], ponieważ usługa Apple Mobile Device nie jest uruchomiona”.

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić usługę AMDS:

 1. Zamknij program iTunes i odłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda. 
 2. Jednocześnie naciśnij klawisz z logo Windows i klawisz R na klawiaturze, aby uzyskać dostęp do polecenia Uruchom.
 3. Wpisz ciąg services.msc i kliknij przycisk OK. Powinno się otworzyć okno konsoli usług. 
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple Mobile Device Service, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.
   
 5. W menu podręcznym Typ uruchomienia wybierz opcję Automatyczny.
   
 6. Kliknij opcję Zatrzymaj usługę.
 7. Po zatrzymaniu usługi kliknij opcję Uruchom usługę.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Uruchom komputer ponownie.
 10. Otwórz program iTunes i podłącz urządzenie.

Więcej informacji

Jeśli usługa AMDS nadal się nie uruchamia lub zatrzymuje się nieoczekiwanie, powodem może być oprogramowanie zabezpieczające innej firmy. Dowiedz się, jak usuwać konflikty między programem iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm.

Jeśli źródłem problemu nie jest usługa AMDS, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z rozpoznawaniem urządzeń wynikające z innych przyczyn.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: