Uzyskiwanie pomocy, gdy głośniki wewnętrzne komputera Mac nie odtwarzają dźwięku

Jeśli wbudowane głośniki wewnętrzne komputera Mac nie odtwarzają dźwięku, należy się upewnić, że system macOS jest aktualny, i sprawdzić ustawienia.

Użycie najnowszej wersji systemu macOS

W pierwszej kolejności należy się upewnić, że używana jest najnowsza wersja systemu macOS. Utwórz kopię zapasową ważnych informacji, a następnie uaktualnij oprogramowanie na komputerze Mac.

Sprawdzenie ustawień dźwięku

Jeśli po uaktualnieniu oprogramowania komputera nadal nie słychać dźwięku z głośników wewnętrznych, sprawdź ustawienia dźwięku.

Najpierw odłącz od komputera wszelkie zewnętrzne urządzenia audio. Odłącz też wszelkie kable od portów USB i FireWire oraz portu audio 3,5 mm.

  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Wybierz opcję Dźwięk.
  3. Kliknij kartę Wyjście, a następnie wybierz opcję Głośniki wewnętrzne. Jeśli w oknie Wyjście nie ma opcji Głośniki wewnętrzne, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
  4. Jeśli suwak głośności ma ustawiony niski poziom, przesuń go w prawo i ponownie przetestuj głośniki.
  5. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Wycisz, wyczyść je i ponownie przetestuj głośniki.
  6. Jeśli nadal nie słychać dźwięku, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Sprawdzenie portu wyjścia liniowego komputera Mac

Jeśli w okienku Wyjście zamiast opcji Głośniki wewnętrzne jest wyświetlana opcja Wyjście cyfrowe, sprawdź port wyjścia liniowego komputera Mac.

Najpierw odłącz od komputera Mac wszelkie zewnętrzne urządzenia audio. Wyjmij też wszelkie kable z portów USB i FireWire oraz portu audio 3,5 mm. Następnie sprawdź, czy port wyjścia liniowego jest podświetlony na czerwono. Jeśli tak, komputer Mac może wymagać serwisu.

Data publikacji: