Zmienianie ustawień serwera proxy systemu Windows, aby umożliwić połączenie ze sklepem iTunes Store

Jeśli nie możesz połączyć się ze sklepem iTunes Store za pomocą aplikacji iTunes dla systemu Windows, sprawdź ustawienia serwera proxy systemu Windows. Następnie spróbuj połączyć się ponownie.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Aplikacja iTunes korzysta z ustawień serwera proxy systemu Windows, aby uzyskać dostęp do różnych usług Apple, w tym do sklepu iTunes Store. Upewnij się, że ustawienia są prawidłowe, oraz napraw wszelkie problemy związane z połączeniem.

 1. Jeśli aplikacja iTunes jest otwarta, zamknij ją.
 2. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Windows, naciśnij klawisze Ctrl i Esc. 
 3. Kliknij ikonę szkła powiększającego lub pole wyszukiwania. 
 4. W polu wyszukiwania wpisz inetcpl.cpl.
 5. W wynikach wyszukiwania kliknij inetcpl.cpl, aby otworzyć okno Właściwości internetowe.
 6. W oknie Właściwości internetowe kliknij kartę Połączenia.
  Okno dialogowe Właściwości internetowe systemu Windows
 7. Kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 8. Znajdź obszar serwera proxy. Jeśli pole wyboru obok opcji Użyj serwera proxy dla sieci LAN jest zaznaczone, odznacz je.
  Okno dialogowe Ustawienia lokalnej sieci Windows (LAN)
 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Ustawienia sieci LAN.
 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości internetowe.
 11. Otwórz aplikację iTunes i spróbuj połączyć się ze sklepem iTunes Store.

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Pomoc > Uruchom diagnostykę.
 2. Zaznacz pole wyboru obok opcji Testy połączeń sieciowych, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij go ponownie. (Jeśli zaznaczone są inne pola wyboru, odznacz je).
 3. Po zakończeniu testu kliknij przycisk Dalej, a następnie przewiń do dołu pola wyboru pod opcją Diagnostyka iTunes zakończona. Jeśli testy połączenia zakończyły się powodzeniem, ale nadal nie możesz połączyć się ze sklepem iTunes Store, możliwe, że oprogramowanie monitorujące połączenie internetowe zakłóca działanie aplikacji iTunes. Dowiedz się, jak zidentyfikować i usunąć takie oprogramowanie.
 4. Kliknij opcję Zamknij, aby zamknąć okno diagnostyki.Dodatkowa pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: