Mac OS X: komunikaty funkcji naprawy uprawnień na dysku w programie Narzędzie dyskowe, które można bezpiecznie zignorować

Poniżej znajdują się przykłady komunikatów, które mogą się pojawiać w oknie dziennika programu Narzędzie dyskowe podczas naprawiania uprawnień do dysku.

 • Uwaga: plik SUID „usr/libexec/load_hdi” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/Resources/DiskManagementTool” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/readconfig” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/writeconfig” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „usr/libexec/authopen” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/OwnerGroupTool” został zmieniony i nie będzie naprawiony.

 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent” został zmieniony i nie będzie naprawiony.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Application Support/Apple/ParentalControls/ALRHelperJobs”. Oczekiwane: drwxrwxr-x , istniejące: drwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/iTunes.app/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrw-rw-r-- .
 • Różnica uprawnień w „Programy/iTunes.app/Contents/Frameworks/InternetUtilities.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrw-rw-r-- .
 • Różnica uprawnień w „Programy/iTunes.app/Contents/Resources/iTunesHelper.app/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrw-rw-r-- .
 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/Filesystems/AppleShare/afpLoad” został zmieniony i nie będzie naprawiony.
 • Uwaga: plik SUID „usr/bin/setregion” został zmieniony i nie będzie naprawiony.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Application Support/Apple/ParentalControls/ContentFiltering”. Oczekiwane: drwxrwxr-x , istniejące: drwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Application Support/Apple/ParentalControls”. Oczekiwane: drwxrwxr-x , istniejące: drwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner” został zmieniony i nie będzie naprawiony.
 • Uwaga: plik SUID „System/Biblioteki/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper” został zmieniony i nie będzie naprawiony.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/BlackAndWhiteEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/CubeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DissolveTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DropletTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FadeThroughBlackTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransitionSmall.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PageFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PushTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/RevealTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/SepiaEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/TwirlTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/WipeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/DVD.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSettings.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSources.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Movies.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Music.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Photos.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Podcasts.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/TV.frappliance/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/BackRow.framework/Versions/A/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTimeJava/QuickTimeJava.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/AppleVAH264HW.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTime3GPP.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeIIDCDigitizer.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeImporters.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeMPEG.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeMPEG4.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeStreaming.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/QuickTime/QuickTimeVR.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.plugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.webplugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/Resources/QTKitIBPlugin.ibplugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Spotlight/QuickTime.mdimporter/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Audio/Plug-Ins/HAL/iSightAudio.plugin/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AnnotationInspector.propPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AudioSettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/DataRefInspector.propPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/HintTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/NetworkInspector.propPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/SettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „Programy/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/VisualTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMediaKeys.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMime.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTTransport.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTPlugIn.prefPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/Resources/QTAbout.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTStreaming.prefPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTUpdate.prefPane/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileDeviceHelper.app/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileSync.app/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: -rw-r--r-- .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: -rw-r--r-- .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa”. Oczekiwane: -rwxrwxr-x , istniejące: -rwxr-xr-x .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS”. Oczekiwane: drwxrwxr-x , istniejące: drwxr-xr-x .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: -rw-r--r-- .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources”. Oczekiwane: drwxrwxr-x , istniejące: drwxr-xr-x .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist”. Oczekiwane: -rw-rw-r-- , istniejące: -rw-r--r-- .
 • Różnica grup w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents”. Oczekiwana: 80, istniejąca: 0.
 • Różnica uprawnień w „Biblioteki/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents”. Oczekiwane: drwxrwxr-x , istniejące: drwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Components/AudioCodecs.component/Contents/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CodeResources”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: lrwxr-xr-x .
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/dt.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jce.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jconsole.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/management-agent.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica użytkownika w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib”. Oczekiwany: 0, istniejący: 95.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/dt.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: -rwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/jce.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: -rwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/management-agent.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: -rwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security/blacklist”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica użytkownika w „System/Biblioteki/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Libraries”. Oczekiwany: 0, istniejący: 95.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: lrw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/dt.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jce.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jconsole.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/management-agent.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica użytkownika w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib”. Oczekiwany: 95, istniejący: 0.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/dt.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: -rw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/jce.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: -rw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/management-agent.jar”. Oczekiwane: lrwxr-xr-x, istniejące: -rw-r--r--.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/security/blacklist”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica użytkownika w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Libraries”. Oczekiwany: 95, istniejący: 0.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle”. Oczekiwane: drwxr-xr-x, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib”. Oczekiwane: -rwxr-xr-x, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar”. Oczekiwane: -rw-r--r--, istniejące: lrwxr-xr-x.
 • Różnica uprawnień w „System/Biblioteki/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib”. Oczekiwane: -rwxr-xr-x, istniejące: lrwxr-xr-x.

Poniższe komunikaty, które mogą pojawić się w systemie Mac OS X Server, również można bezpiecznie zignorować:

 • Różnica uprawnień w „private/var/db/openldap/openldap-data”. Oczekiwane: drwxr-xr-x , istniejące: drw------- .
 • Różnica uprawnień w „private/etc/postfix/master.cf”. Oczekiwane: -r--r--r-- , istniejące: -rw-r--r-- .
 • Różnica uprawnień w „usr/share/caldavd/lib/python/dsattributes.pyc”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: -rw-r----- .
 • Różnica uprawnień w „usr/share/caldavd/lib/python/dsquery.pyc”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: -rw-r----- .
 • Różnica uprawnień w „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdamp.pyc”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: -rw-r----- .
 • Różnica uprawnień w „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdconf.pyc”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: -rw-r----- .
 • Różnica uprawnień w „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdmain.pyc”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: -rw-r----- .
 • Różnica uprawnień w „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdnetworktwisted.pyc”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: -rw-r----- .
 • Różnica uprawnień w „usr/share/caldavd/lib/python/twisted/web2/filter/gzip.pyc”. Oczekiwane: -rw-r--r-- , istniejące: -rw-r----- .
 • Każdy komunikat, które zawiera słowo „WebObjects”

Te komunikaty można bezpiecznie zignorować. Zazwyczaj można także zignorować komunikat „ACL znalezione, lecz nie jest oczekiwane...”. Takie komunikaty mogą być wyświetlane w przypadku zmiany uprawnień dla pliku lub katalogu; są one słuszne, ale nie należy się nimi przejmować.

Data publikacji: