Jeśli na iPodzie classic lub iPodzie nano (5. generacji lub starszym) pojawi się czerwona ikona X

Po podłączeniu iPoda do komputera na jego ekranie możesz zobaczyć czerwoną ikonę X. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji.

     iPod wyświetlający czerwoną ikonę X

Odtwarzanie iPoda classic lub iPoda nano (5. generacji lub starszego)

  1. Odłącz iPoda od komputera.
  2. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu iTunes.
  3. Przełącz iPoda w tryb dysku.
  4. Ponownie podłącz iPoda do komputera.
  5. Odtwórz iPoda.

Pomoc

Jeśli nie możesz odtworzyć iPoda, może być konieczne przekazanie go do naprawy. Dowiedz się, jak przekazać iPoda do naprawy.

Data publikacji: