Jeśli widzisz wykrzykniki obok rzeczy w programie iTunes

Jeśli program iTunes nie wykrywa Twoich utworów, filmów, programów TV, aplikacji lub dzwonków, pomóż mu znaleźć poprawną lokalizację pliku multimedialnego.

Pliki multimedialne zazwyczaj są przechowywane w folderze multimedialnym iTunes na komputerze. Program iTunes wyświetla wykrzyknik  przy zawartości, gdy nie może znaleźć danego pliku.

Program iTunes nie znajduje plików lub folderów w następujących sytuacjach:

 • Pliki multimedialne zostały przeniesione z folderu multimedialnego iTunes do innej lokalizacji na komputerze lub dysku zewnętrznym. 
 • Pliki multimedialne zostały przypadkowo usunięte z komputera.
 • Dyski sieciowe lub zewnętrzne, na których jest przechowywana zawartość, są niedostępne.

Poprawianie ścieżki do pliku multimedialnego

Wykonaj te kroki, aby pomóc programowi iTunes odnaleźć właściwą lokalizację plików:

 1. W programie iTunes na komputerze Mac lub PC wybierz utwór, album, plik lub program TV, przy którym widać wykrzyknik.
 2. Na pasku menu u góry ekranu lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Informacje.
 3. Gdy pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz zlokalizować plik, kliknij Zlokalizuj.
  • Jeśli znasz lokalizację pliku, wskaż ją programowi iTunes i spróbuj odtworzyć zawartość.
  • Jeśli nie znasz lokalizacji pliku, wyszukaj go:
   Komputer Mac: naciśnij klawisze Command ⌘ i Spacja na klawiaturze, a następnie wpisz tytuł filmu, utworu lub albumu albo nazwę aplikacji lub wykonawcy.
   Komputer z systemem Windows: naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, a następnie wpisz tytuł filmu, utworu lub albumu albo nazwę aplikacji lub wykonawcy. Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Windows, naciśnij klawisze Control (Ctrl) i Escape (Esc).
  • Jeśli plik znajduje się na dysku zewnętrznym lub sieciowym, podłącz dysk zewnętrzny lub wolumin sieciowy. 
  • Jeśli znajdziesz rzeczy w Koszu, przywróć je do poprzedniej lokalizacji:
   Komputer Mac: kliknij element prawym przyciskiem myszy lub przytrzymując klawisz Control, a następnie wybierz opcję Odłóż.
   Komputer z systemem Windows: kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przywróć.
 4. Po przywróceniu pliku użyj ponownie opcji Informacje, aby go zlokalizować, a następnie wskaż programowi iTunes jego prawidłową lokalizację.

Uzyskiwanie dodatkowej pomocy w znalezieniu muzyki

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: