Ustalanie przyczyn problemów w systemie Mac OS X

Zastosowanie opisanego tutaj podejścia umożliwia zidentyfikowanie głównej przyczyny problemu lub przynajmniej określenie ciągu zdarzeń, które doprowadziły do jego wystąpienia. To podejście ułatwia rozwiązywanie problemów, znajdowanie innych artykułów wsparcia, pisanie lepiej sformułowanych postów na forach dyskusyjnych Apple Discussions oraz komunikowanie się ze wsparciem technicznym AppleCare.

Zacznij od zadania sobie podstawowego pytania dotyczącego problemu. Pomoże to w ustaleniu jego opisu:

Na czym polega problem?

Odpowiadając na to pytanie, weź pod uwagę wszelkie wyświetlane ostrzeżenia lub komunikaty o błędach. Opisz każde nieoczekiwane działanie oprogramowania lub sprzętu oraz wszystkie inne szczegóły, które mogą mieć znaczenie.

Użytkownicy, którzy mają doświadczenie w interpretacji dzienników, powinni przejrzeć je w aplikacji Profil systemu Apple pod kątem ważnych informacji. Osoby niedoświadczone w interpretacji dzienników powinny zasadniczo pominąć tę czynność, chyba że instrukcje nakazują wyszukanie określonego komunikatu.

Kiedy występuje problem?

 • Jeśli możesz określić ciąg zdarzeń, które doprowadziły do wystąpienia problemu, udokumentuj każde takie zdarzenie.
 • Jeśli problem występuje w konkretnych momentach, zanotuj czas występowania tego problemu. Czy problem występuje tylko w ustalonym czasie (na przykład codziennie o 9:00), czy okresowo (na przykład co 47 minut)?
 • Jeśli problem pojawia się na tyle nieregularnie, że nie można dokładnie określić, kiedy występuje, zastosowanie się do poniższych sugestii ułatwi rozwiązanie problemu przez wprowadzenie określonych zmian i obserwowanie, czy problem ustąpił.
 • Jeśli problem wystąpił podczas uruchamiania komputera bezpośrednio po zainstalowaniu oprogramowania innych firm, dowiedz się, co możesz zrobić.
 • Możesz też rozwiązać wszelkie inne problemy występujące podczas uruchamiania komputera.

Jeśli te sugestie nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się ze wsparciem AppleCare lub najbliższym Autoryzowanym Serwisem Apple w celu uzyskania pomocy.

Kiedy problem wystąpił po raz pierwszy?

Przeanalizuj wszystkie ostatnie zmiany wprowadzone w komputerze i w zainstalowanym na nim oprogramowaniu, ponieważ mogą one być związane z powstałym problemem. Czy zainstalowano nowy sprzęt lub nowe oprogramowanie?

Sprawdzanie dokumentacji

Po opisaniu problemu sprawdź znane źródła dokumentacji, aby wyszukać kluczowe pojęcia, które zostały zidentyfikowane.

Jeśli problem dotyczy aplikacji, najpierw sprawdź wszelkie dołączone do niej pliki „read me” (przeczytaj to). Mogą one zawierać opis znanych problemów.

Jeśli problem dotyczy produktu innej firmy, sprawdź, czy witryna internetowa producenta lub wydawcy tego produktu zawiera informacje na temat tego problemu.

Czy programy i oprogramowanie sprzętowe są aktualne?

W celu uzyskania najwyższego stopnia zgodności należy zawsze używać najnowszych wersji oprogramowania firmy Apple i innych firm. Ponadto należy dbać o aktualność oprogramowania sprzętowego komputera.

Czy problem dotyczy oprogramowania czy sprzętu?

Oto ważne wskazówki.

 • Jeśli problem dotyczy określonych aplikacji lub funkcji systemu Mac OS X, rozwiąż go przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem.
 • Jeśli problem występuje podczas uruchamiania komputera, rozwiąż problem dotyczący oprogramowania przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem (chyba że w ogóle nie można uruchomić komputera).
 • W przypadku innych problemów (lub gdy procedura rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania nie przyniesie efektu) skorzystaj z informacji zawartych w dalszej części tego dokumentu.

Sprawdzanie błędów dysku i problemów dotyczących uprawnień za pomocą Narzędzia dyskowego

Takim problemom mogą towarzyszyć inne objawy, ale zazwyczaj są łatwe do rozwiązania.

Czy da się ustalić, że źródłem problemu jest sprzęt?

Problemy sprzętowe mogą czasem wyglądać na problemy dotyczące oprogramowania, ale nie można ich rozwiązać, stosując metody rozwiązywania problemów z aplikacjami. Należy wykluczyć sprzęt jako przyczynę (lub ustalić, że źródłem problemu jest oprogramowanie):

 1. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne. Jeśli problem dotyczy iBooka lub PowerBooka, odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne. W przypadku komputera iMac odłącz wszystkie urządzenia poza klawiaturą i myszą firmy Apple. W przypadku komputera Power Mac odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne poza jednym wyświetlaczem (który powinien być podłączony do oryginalnego wbudowanego portu wideo) oraz oryginalną klawiaturą i myszą firmy Apple. Jeśli wykonanie tych czynności rozwiąże problem, podłączaj urządzenia pojedynczo (wyłączając najpierw komputer, jeśli urządzenie tego wymaga), aby ustalić źródło problemu.
 2. Włóż do napędu płytę CD z programem Apple Hardware Test (jeśli taka płyta została dostarczona wraz z komputerem). Przeprowadź test rozszerzony. Jeśli program znajdzie jakiekolwiek problemy, przejdź do kroku 3 albo skontaktuj się ze wsparciem AppleCare lub z najbliższym Autoryzowanym Serwisem Apple, aby umówić się na testy diagnostyczne i naprawy serwisowe (jeśli zajdzie taka potrzeba).
 3. Wyłącz komputer i usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci, karty rozszerzeń, dodatkowe dyski twarde lub inne dodatkowe urządzenia wewnętrzne innych firm. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby to zrobić samodzielnie, zwróć się o pomoc do Autoryzowanego Serwisu Apple. Serwis może pobrać opłatę, jeśli problem nie jest związany ze sprzętem firmy Apple. Ewentualnie możesz pominąć ten krok i przejść do sekcji „Ponowna instalacja systemu Mac OS X” poniżej.
  • Jeśli problem został rozwiązany, podłączaj urządzenia z powrotem pojedynczo. Gdy problem znów wystąpi, usuń ostatnio podłączone urządzenie. Jeśli teraz problem nie wystąpi, przyczyną problemu jest to urządzenie. Jeśli do urządzenia zostało dołączone oprogramowanie, spróbuj je odinstalować i zainstalować ponownie. Warto także skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem tego urządzenia, aby poznać odpowiednią procedurę rozwiązywania problemów.
  • Można też przetestować urządzenia przy użyciu wszystkich dostępnych portów, do których można je podłączyć. Jeśli urządzenie USB działa z jednym portem USB, a nie działa z drugim, można spróbować podłączyć do drugiego portu inne urządzenia. Możliwe, że porty komputera nie działają prawidłowo.

Ponowna instalacja systemu Mac OS X

Jeśli problem nadal występuje, w rozwiązaniu go powinno pomóc ponowne zainstalowanie systemu Mac OS X.

 • W przypadku systemu Mac OS X 10.6 wystarczy zainstalować ponownie system Mac OS X 10.6 z płyty instalacyjnej.
   
 • W przypadku systemów Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 lub 10.5 należy przeprowadzić instalację za pomocą funkcji Utwórz kopię zapasową i zainstaluj.

  Wskazówka: po przeprowadzeniu operacji Utwórz kopię zapasową i zainstaluj nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji systemu, ale przed wykonaniem tej operacji można wybrać opcję „Zachowaj ustawienia użytkowników oraz sieciowe”, aby zachować oryginalne aplikacje, ustawienia, dokumenty i konta użytkowników.

 • W przypadku systemu Mac OS X 10.1.5 lub starszego ponowne zainstalowanie systemu wymaga wymazania woluminu z systemem Mac OS X. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w następnym akapicie.

Jeśli problem nadal występuje, utwórz backup ważnych danych, uruchom komputer za pomocą płyty CD służącej do instalowania lub odtwarzania systemu Mac OS X (Mac OS X Install CD lub Mac OS X Restore CD), wymaż wolumin z systemem Mac OS X, zainstaluj system ponownie i odtwórz wszelkie dodatkowe programy firmy Apple.

Dodatkowe programy instaluj pojedynczo, uruchamiając komputer ponownie po każdej instalacji. W celu uzyskania najlepszych rezultatów używaj komputera przez kilka godzin po zainstalowaniu każdego programu w celu ustalenia, czy dany program powoduje problem. Ponowne zainstalowanie wszystkich programów jednocześnie bez zidentyfikowania momentu, w którym problem znów wystąpił, może spowodować konieczność powtórzenia całego procesu.

Ostrzeżenie: wybranie opcji Wymaż i instaluj spowoduje całkowite wymazanie zawartości wybranego woluminu przed rozpoczęciem instalacji systemu Mac OS X. Przed kontynuowaniem należy utworzyć backup plików.

Data publikacji: