Rozwiązywanie problemów z drukarką USB podłączoną do stacji AirPort Express, AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule

Drukarka USB może działać poprawnie, gdy jest podłączona do komputera, ale nie działać zgodnie z oczekiwaniami, gdy jest podłączona do stacji AirPort Express, AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule z funkcją udostępniania drukarki.

 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Stacje AirPort Express, AirPort Extreme i AirPort Time Capsule z funkcją udostępniania drukarki służą tylko do drukowania, nie do używania narzędzi drukarki lub innych, specjalnych funkcji, które mogą wymagać bezpośredniego połączenia USB.

Aby drukować z urządzenia z systemem iOS, potrzebna jest drukarka obsługująca funkcję AirPrint. Zapoznaj się z informacjami o funkcji AirPrint, aby zobaczyć listę drukarek obsługujących tę funkcję. 

Sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania

Przed drukowaniem upewnij się, że używasz najnowszych uaktualnień oprogramowania systemu OS X lub iOS oraz najnowszego oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort.

Odłącz i podłącz ponownie

 1. Odłącz stację AirPort Express, AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule od źródła zasilania.
 2. Wyłącz drukarkę.
 3. Upewnij się, że przewód USB drukarki jest podłączony do stacji AirPort Express, AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule.
 4. Włącz drukarkę.
 5. Podłącz stację AirPort Express, AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule do źródła zasilania i poczekaj, aż urządzenie będzie gotowe.
 6. Spróbuj coś wydrukować. 

Sprawdź sterownik drukarki

Sprawdź dostępność najnowszej wersji sterownika w witrynie producenta drukarki.

Wyzeruj system drukowania

Wykonaj następujące czynności na komputerze Mac, jeśli powyższe kroki nie rozwiązały problemu.

 1. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Preferencje drukarki i faksu.
 2. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control lub prawym przyciskiem myszy w sekcji Drukarki po lewej stronie.
 3. Wybierz opcję Wyzeruj system drukowania…
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk +, aby ponownie dodać drukarkę.
 6. Spróbuj coś wydrukować. 

Co robić, jeśli problem nie został rozwiązany?

Jeśli drukarka nadal nie działa ze stacją AirPort Express, AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule z funkcją udostępniania drukarki, ale działa poprawnie, gdy jest podłączona bezpośrednio do komputera Mac, skontaktuj się z producentem drukarki, aby uzyskać dodatkowe informacje i sprawdzić, czy funkcja udostępniania drukarki jest obsługiwana.

Więcej informacji

Zapoznaj się z tym artykułem, aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą konfiguracji drukarki USB w sieci Wi-Fi.

Zobacz sekcję Konfiguracja funkcji AirPrint i rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące AirPrint dla telefonu iPhone lub iPada.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: