OS X: jeśli nie widzisz obrazów z programu iPhoto w innych aplikacjach

Zdjęcia lub filmy przechowywane w programie iPhoto mogą być czasami niewidoczne w innych aplikacjach, takich jak iMovie czy Mail.

Zastosuj się do instrukcji z tego artykułu, jeśli napotykasz któreś z wymienionych niżej problemów przy próbie uzyskania dostępu do biblioteki programu iPhoto w innej aplikacji.

 • Na karcie Zdjęcia w programie iTunes nie widać nazw albumów programu iPhoto.
 • Zdjęcia lub albumy nie są widoczne w okienku zdjęć Przeglądarki mediów w aplikacjach takich, jak Mail czy Safari.
 • Przy wyświetlaniu okienka zdjęć w programie iDVD pojawia się komunikat „Uruchom program iPhoto, aby zapełnić tę listę”.
 • Przy wybieraniu zdjęć w okienku Zdjęcia w programie iMovie brakuje zdjęć lub albumów.
 • Zdjęcia lub albumy nie pojawiają się w sekcji Ustawienia lub Opcje w okienku preferencji Wygaszacz i biurko w Preferencjach systemowych.

Upewnienie się, że używane oprogramowanie jest aktualne

Korzystając z narzędzia Uaktualnienia programów, upewnij się, że system OS X, program iPhoto i inne aplikacje są aktualne. Zainstaluj wszelkie dostępne uaktualnienia. Następnie otwórz program iPhoto i inne aplikacje, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Otwarcie programu iPhoto

Otwórz program iPhoto i upewnij się, że widać w nim Twoje albumy i zdjęcia. Jeśli zdjęcia nie są widoczne w programie iPhoto, nie będą też widoczne w innych aplikacjach.

Jeśli program iPhoto nie może znaleźć Twojej biblioteki, tworzy nową, pustą. Jeśli nie widzisz swoich zdjęć, upewnij się, że program iPhoto wyświetla utworzoną przez Ciebie bibliotekę, w której znajdują się zdjęcia:

 1. Przy otwieraniu programu iPhoto przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich plików bibliotek programu iPhoto znalezionych na Twoim komputerze.
 2. Wybierz bibliotekę i kliknij przycisk Wybierz.

Jeśli przechowujesz bibliotekę programu iPhoto na dysku zewnętrznym i biblioteka ta nie została wyświetlona na liście, upewnij się, że dysk jest podłączony do komputera i włączony. Kliknij przycisk Inna biblioteka, aby ręcznie odszukać i wybrać bibliotekę.

Jeśli Twoich zdjęć w dalszym ciągu nie widać w programie iPhoto, spróbuj wyszukać ewentualne dodatkowe pliki bibliotek programu iPhoto, korzystając w tym celu z funkcji Spotlight lub Findera. Sprawdź, czy plik biblioteki programu iPhoto nie został przypadkowo przeniesiony do innego katalogu, na przykład do katalogu domowego, do katalogu Dokumenty czy na biurko. 

Sprawdzenie biblioteki programu iPhoto

Upewnij się, że ścieżka wskazująca bibliotekę programu iPhoto w Finderze nie zawiera znaku „&”. Mogłoby się tak zdarzyć, jeśli biblioteka znajdowałaby się w katalogu o nazwie „zdjęcia & filmy” czy na dysku o nazwie „Mac & Cheese”. Jeśli w ścieżce występuje znak „&”, usuń go z nazwy katalogu lub woluminu albo przenieś bibliotekę programu iPhoto do innego katalogu lub na inny dysk bez tego znaku w nazwie.

Sprawdź, czy nazwy którychkolwiek albumów (w tym albumów inteligentnych) na liście źródeł programu iPhoto zawierają znaki specjalne. Znak specjalny to każdy znak, który nie jest literą lub cyfrą, jak na przykład znak „&”. Inne znaki specjalne to między innymi ^*$#(). Jeśli znajdziesz takie znaki, usuń je z nazw albumów i sprawdź, czy to rozwiązało problem.

Odtworzenie powiązanych plików

Program iPhoto informuje inne aplikacje o dostępnych zdjęciach i filmach za pośrednictwem dwóch plików, w których przechowuje dane na ten temat.

Zacznij od usunięcia pliku PLIST „iApps”, który informuje inne aplikacje o tym, gdzie znajdują się biblioteka i inne pliki programu iPhoto.

 1. Kliknij ikonę Findera w Docku.
 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja i kliknij menu Idź.
 3. Z menu Idź wybierz polecenie Biblioteki.
 4. W wyświetlonym oknie odszukaj katalog Preferences.
 5. W katalogu Preferences znajdź plik com.apple.iApps. Przeciągnij ten aplik do kosza i uruchom ponownie komputer.
 6. Otwórz programy iPhoto i iTunes, aby ponownie wygenerować ten plik.
 7. Zamknij programy iPhoto i iTunes. Następnie sprawdź, czy obrazy z programu iPhoto pojawiają się teraz w innych aplikacjach.

Jeśli obrazy z programu iPhoto są nadal niewidoczne w innych aplikacjach, usuń plik XML z danymi biblioteki programu iPhoto. Jest to tekstowy plik z listą wszystkich elementów znajdujących się w bibliotece.

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
 2. Odszukaj bibliotekę programu iPhoto w Finderze (zwykle znajduje się ona w katalogu Obrazki w katalogu domowym).
 3. Kliknij ikonę biblioteki prawym przyciskiem myszy lub kliknij ją z naciśniętym klawiszem Control, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Pokaż zawartość pakietu.
 4. W wyświetlonym oknie odszukaj plik AlbumData.xml.
 5. Przeciągnij plik AlbumData.xml z katalogu Biblioteka iPhoto na biurko.
 6. Otwórz program iPhoto.
 7. Z menu Plik wybierz polecenie Nowy album. Wymusisz w ten sposób uaktualnienie lub utworzenie pliku XML z danymi biblioteki programu iPhoto. 
 8. Zamknij program iPhoto.

Sprawdź, czy obrazy z programu iPhoto pojawiają się teraz w innych aplikacjach.

Sprawdzenie nazw kategorii programu iPhoto

Przyczyną problemu z wyświetlaniem biblioteki programu iPhoto w innych aplikacjach są niekiedy nieprawidłowo sformułowane nazwy kategorii. Jeśli żadne z wcześniejszych czynności zalecanych w tym artykule nie pomogły, spróbuj zmienić nazwy kategorii utworzone w programie iPhoto.

 1. Otwórz program iPhoto.
 2. Z menu Okno wybierz polecenie Zarządzaj kategoriami.
 3. Kliknij przycisk Edycja kategorii.
 4. Zmień nazwę każdej kategorii. (Wystarczy prosta zmiana, taka jak dodanie „1” do istniejących nazw).
 5. Zamknij program iPhoto.
 6. Otwórz aplikacje pakietu iLife i sprawdź, czy możesz przeglądać bibliotekę programu iPhoto tak, jak trzeba.

Niektóre aparaty dołączają do zdjęć dane EXIF, które zawierają między innymi nazwę kategorii. Podczas importu zdjęć program iPhoto próbuje dodać nazwy kategorii z danych EXIF do Twojej listy kategorii. Jeśli zaimportowane kategorie zawierają nietypowe znaki lub są w jakiś sposób uszkodzone, plik XML z danymi biblioteki programu iPhoto może się stać nieodczytywalny. Lista zdjęć jest wtedy pusta w innych aplikacjach. Zmiana nazw kategorii może rozwiązać ten problem. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: