GarageBand: pętle tworzone z nagrań w wielu próbach są czasem krótkie

W niektórych przypadkach pętle dodawane do biblioteki z nagrań w wielu próbach dla instrumentów rzeczywistych mogą być krótsze niż oczekiwano.

Może się tak zdarzyć w przypadku użycia ostatniej próby z nagrania w wielu próbach dla instrumentu rzeczywistego, w którym nagranie zostało zatrzymane przed końcem regionu powtarzania. Aby zapobiec takim sytuacjom, należy zawsze pozwolić głowicy odtwarzającej na powrót do początku regionu powtarzania przed zatrzymaniem nagrania. Nowa próba nie zostanie utworzona, dopóki nagranie nie będzie kontynuowane przez pewną część nowego powtórzenia, a więc nie powinno to skutkować utworzeniem dodatkowej niechcianej próby.

Data publikacji: