GarageBand: funkcja Ochrona przed sprzężeniem zwrotnym może być bardzo czuła podczas korzystania z niektórych mikrofonów USB

W przypadku niektórych mikrofonów USB funkcja Ochrona przed sprzężeniem zwrotnym może generować komunikaty ostrzegające o sprzężeniu zwrotnym, gdy faktycznie ono nie występuje.

Może się tak zdarzyć w przypadku mikrofonów oferujących funkcję wewnętrznego ograniczania lub regulacji wzmocnienia. W takich przypadkach warto w menu podręcznym Odsłuch ustawić opcję włączony zamiast włączony z ochroną przed sprzężeniem zwrotnym.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: