GarageBand: nie można dostosowywać lewego rogu regionów nagrania w wielu próbach

Podczas pracy z regionem nagrania w wielu próbach nie można dostosowywać długości za pomocą lewego rogu regionu.

To normalne w przypadku regionów nagrywania w wielu próbach. Lewy róg regionu nagrania w wielu próbach nie umożliwia dostosowywania długości. Można dostosowywać prawy róg, a oba rogi (prawy i lewy) mogą być dostosowywane w przypadku regionów nagrania w jednej próbie.

Data publikacji: