GarageBand '08: dłuższe projekty mogą nie być poprawnie eksportowane

 

Czasami po zakończeniu eksportowania utworu lub podcastu może brakować pliku albo jest on bardzo mały lub pusty. W aplikacji GarageBand 4.1.2 może zostać wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem, że nie można wykonać eksportu. 

 

Istnieje znany problem z dłuższymi projektami. Problem ten różni się w zależności od typu eksportowanego pliku audio, ustawienia automatycznej normalizacji oraz używanej wersji aplikacji GarageBand 4.

Aby zmienić ustawienie automatycznej normalizacji:

  1. Wybierz kolejno opcje GarageBand > Preferencje.
  2. W panelu Zaawansowane ustaw opcję Normalizuj automatycznie.

 

Aplikacja GarageBand 4.1.2 ma następujące limity długości eksportu. Jeśli spróbujesz utworzyć eksport przekraczający limit długości, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem:

Plik Maks. długość
16-bitowy plik AIFF, automatyczna normalizacja włączona 1 godz. 41 min
24-bitowy plik AIFF, automatyczna normalizacja włączona 1 godz. 41 min
16-bitowy plik AIFF, automatyczna normalizacja wyłączona 3 godz. 20 min
24-bitowy plik, automatyczna normalizacja wyłączona 2 godz. 13 min
AAC Brak*
MP3 Brak*

*16- lub 24-bitowe pliki AAC albo MP3 z włączoną opcją automatycznej normalizacji, które przekraczają długość 1 godziny i 41 minut, nie będą mieć uaktualnionych podglądów. 16-bitowe pliki AAC lub MP3 z wyłączoną opcją automatycznej normalizacji, które przekraczają długość 3 godzin i 20 minut, nie będą mieć uaktualnionych podglądów. 24-bitowe pliki AAC lub MP3 z wyłączoną opcją automatycznej normalizacji, które przekraczają długość 2 godzin i 13 minut, nie będą zawierać podglądów.

 

Aplikacja GarageBand w wersjach 4.0–4.1.1 ma następujące limity długości. Jeśli spróbujesz wykonać eksport, który przekracza te długości, nie zostanie wyświetlone ostrzeżenie, a plik wynikowy będzie bezużyteczny:

Plik Maks. długość
16-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja włączona 1 godz. 41 min
24-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja włączona 1 godz. 41 min
16-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja wyłączona 3 godz. 20 min
24-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja wyłączona 2 godz. 13 min

 

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: