Jeśli brakuje opcji menu Udostępnij lub funkcji Oznaczenia po aktualizacji do systemu OS X Yosemite lub El Capitan

Menu Udostępnij może nie zawierać co najmniej jednej opcji udostępniania — takiej jak Wyślij tę stronę w wiadomości email, AirDrop lub Facebook — albo może brakować funkcji Oznaczenia.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wykonaj poniższe czynności, jeśli problem wystąpił bezpośrednio po aktualizacji do systemu Yosemite lub El Capitan.

  1. Otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz ją w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Programy. 
  2. W aplikacji Terminal wpisz następujące polecenie:
    /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -seed
    
  3. Naciśnij klawisz Return i zaczekaj na ponowne pojawienie się wiersza poleceń (zakończonego znakiem $). Może to potrwać kilka minut.
  4. Zamknij aplikację Terminal. 

Oczekiwane funkcje udostępniania   i oznaczeń powinny być teraz widoczne. Jeśli nie są, wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Rozszerzenia i upewnij się, że funkcje udostępniania i oznaczeń są włączone w sekcjach Czynności i Menu Udostępnij.

Jeśli ten sam problem występuje na innym koncie użytkownika, zaloguj się na tym koncie i wykonaj ponownie powyższe czynności.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: