Uaktualnienie firmy Apple dotyczące zabezpieczeń witryny iCloud.com

Dowiedz się, jak sprawdzić, czy przeglądarka jest bezpiecznie połączona z witryną iCloud.com.

Firma Apple dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych klientów. Zdajemy sobie sprawę ze sporadycznych zorganizowanych ataków sieciowych, wykorzystujących niezabezpieczone certyfikaty w celu uzyskania informacji o użytkowniku, i traktujemy je bardzo poważnie. Te ataki nie naruszają bezpieczeństwa serwerów usługi iCloud i nie mają wpływu na logowanie się do usługi iCloud na urządzeniach z systemem iOS lub na komputerach Mac z systemem OS X Yosemite przy użyciu przeglądarki Safari.

Witryna usługi iCloud jest chroniona za pomocą certyfikatu cyfrowego. Jeśli podczas odwiedzania witryny www.icloud.com w przeglądarce zostanie wyświetlone ostrzeżenie o nieprawidłowym certyfikacie, należy uważnie przeczytać to ostrzeżenie i nie przechodzić dalej. Użytkownicy nigdy nie powinni wprowadzać identyfikatora Apple ID ani hasła w witrynie, dla której zostało wyświetlone ostrzeżenie o certyfikacie. Aby zweryfikować, czy połączono się z autentyczną witryną usługi iCloud, użytkownicy mogą sprawdzić zawartość certyfikatu cyfrowego, jak pokazano poniżej dla przeglądarek Safari, Chrome i Firefox — dla każdej z nich przedstawiono informacje o certyfikacie i ostrzeżenia.

Safari

Po połączeniu się z autentyczną witryną usługi iCloud w przeglądarce Safari na pasku narzędzi zostanie wyświetlona zielona ikona kłódki obok nazwy Apple Inc. Wybierz ikonę kłódki, aby wyświetlić komunikat o treści „Safari używa zaszyfrowanego połączenia z www.icloud.com”. Oznacza to, że połączenie jest bezpieczne i można się zalogować jak zwykle.

W przypadku połączenia z witryną, która nie jest bezpieczna, zostanie wyświetlony komunikat „Safari nie może potwierdzić tożsamości witryny”. Jeśli zobaczysz taki komunikat, nie przechodź dalej ani nie próbuj się logować.

Chrome

Po połączeniu się z autentyczną witryną usługi iCloud w przeglądarce Chrome na pasku narzędzi zostanie wyświetlona zielona ikona kłódki obok nazwy Apple Inc. Wybierz ikonę kłódki, aby wyświetlić komunikat z potwierdzeniem, że tożsamość witryny została zweryfikowana.

W przypadku połączenia z witryną, która nie jest bezpieczna, zostanie wyświetlony komunikat „Połączenie nie jest prywatne”. Jeśli zobaczysz taki komunikat, nie przechodź dalej ani nie próbuj się logować.

Firefox

Po połączeniu się z autentyczną witryną usługi iCloud w przeglądarce Firefox na pasku narzędzi zostanie wyświetlona zielona ikona kłódki obok nazwy Apple Inc. Wybierz ikonę kłódki, aby wyświetlić komunikat z potwierdzeniem, że połączenie z tą witryną jest bezpieczne.

W przypadku połączenia z witryną, która nie jest bezpieczna, zostanie wyświetlony komunikat „To połączenie jest niezaufane”. Jeśli zobaczysz taki komunikat, nie przechodź dalej ani nie próbuj się logować.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: