Jeśli nie można wysłać zdjęć pocztą e-mail z aplikacji iPhoto

Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz problemy z wysyłaniem zdjęć pocztą e-mail bezpośrednio z aplikacji iPhoto.

Przy próbie wysłania zdjęć pocztą e-mail bezpośrednio z aplikacji iPhoto może zostać wyświetlony komunikat „Serwer pocztowy nie rozpoznał nazwy użytkownika lub hasła dostępu” lub „Serwer nie odpowiada”. Okno wysyłania aplikacji iPhoto może nie zniknąć z ekranu do momentu anulowania wysyłania wiadomości e-mail.

Zmień ustawienia poczty e-mail

  • Masz możliwość ręcznej konfiguracji aplikacji iPhoto z wykorzystaniem danych konfiguracyjnych skrzynki e-mail zapewnianych przez dostawcę usługi. W tym celu w oknie konfiguracji konta wybierz opcję Inne. Spróbuj wykonać tę czynność zamiast wybierać opcję konfiguracji konta, określoną dla dostawcy usług poczty e-mail.
  • Niektórzy dostawcy usług poczty e-mail zezwalają na włączenie dostępu do aplikacji, takich jak iPhoto, za pośrednictwem ustawień konta. Sprawdź ustawienia konta lub skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail, aby upewnić się, że zezwala on na wysyłanie wiadomości e-mail z aplikacji iPhoto.
  • W przypadku włączenia dwustopniowej weryfikacji — nazywanej też czasem uwierzytelnianiem dwuskładnikowym — jako dodatkowego zabezpieczenia w ustawieniach poczty e-mail może być konieczne utworzenie hasła aplikacji, aby zezwolić aplikacji iPhoto na wysyłanie wiadomości e-mail. Aby uzyskać informacje, skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail.

Użyj aplikacji Mail

Jeśli problem nadal występuje po dostosowaniu ustawień, sprawdź, czy ustawienia konta aplikacji Mail są zgodne z ustawieniami wymienionymi w narzędziu Wyszukiwanie ustawień aplikacji Mail.

Możesz także zmienić domyślną aplikację pocztową aplikacji iPhoto na Mail:

  1. Otwórz program iPhoto.
  2. Wybierz opcję iPhoto > Preferencje.
  3. Wybierz kartę Ogólne.
  4. Z menu podręcznego „Program do wysyłania zdjęć” wybierz opcję Mail.

 

Data publikacji: