Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.0.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.0.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 7.0.1

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: złośliwe urządzenie wejściowe Bluetooth może ominąć mechanizm zestawiania w parę.

  Opis: możliwe jest nawiązywanie nieszyfrowanych połączeń z akcesoriów interfejsu użytkownika (HID, Human Interface Device) Bluetooth o niskim poborze energii. Jeśli urządzenie zostanie zestawione w parę z takim akcesorium, osoba atakująca może podszyć się pod prawidłowe akcesorium w celu nawiązania połączenia. Ten problem rozwiązano przez odmowę akceptowania nieszyfrowanych połączeń z urządzeniami HID.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4428: Mike Ryan z firmy iSEC Partners

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: osoba atakująca może odszyfrować dane chronione za pomocą protokołu SSL.

  Opis: znane są ataki na poufność komunikacji za pośrednictwem protokołu SSL 3.0 polegające na używaniu szyfru blokującego w trybie CBC przez oprogramowanie szyfrujące. Osoba atakująca może zablokować nawiązywanie połączeń przy użyciu protokołu TLS 1.0 lub nowszych wersji, aby wymusić stosowanie protokołu SSL 3.0 nawet w przypadku, gdy serwer powinien obsługiwać lepszy protokół TLS. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie zestawów szyfrowania CBC w przypadku niepowodzenia nawiązania połączenia TLS.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-3566: Bodo Moeller, Thai Duong i Krzysztof Kotowicz z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: