Gdzie mogę używać funkcji Sugestie Spotlight?

Oprócz wyszukiwania zawartości na urządzeniu, funkcja Spotlight w wielu miejscach pokazuje teraz sugestie z Internetu, programu iTunes, sklepu App Store, pobliskich lokalizacji i nie tylko. Dowiedz się, gdzie możesz uzyskać sugestie Spotlight.

Jeśli wyszukujesz za pomocą funkcji Spotlight, możesz uzyskać sugestie Spotlight w krajach wymienionych poniżej1. Musisz także używać języka wymienionego dla danego kraju.

Kraj Język
Australia Angielski
Austria Niemiecki
Belgia
  • Niderlandzki
  • Francuski
Kanada
  • Angielski
  • Francuski
Francja Francuski
Niemcy Niemiecki
Irlandia Angielski
Włochy Włoski
Japonia2 Japoński
Holandia Niderlandzki
Nowa Zelandia Angielski
Hiszpania Hiszpański
Szwajcaria
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Włoski
Wielka Brytania Angielski
Stany Zjednoczone Angielski
  1. Sugestie dotyczące filmów są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.
  2. Sugestie dotyczące map nie są dostępne w Japonii.
Data publikacji: