Rozwiązywanie problemów z połączeniami TTY na urządzeniach Voice over LTE korzystających z systemu iOS 8 i sieci Verizon

W przypadku połączeń TTY wykonywanych z telefonu iPhone 6 lub iPhone 6 Plus korzystającego z systemu iOS 8 i technologii Voice over LTE (VoLTE) wysyłanie lub odbieranie wiadomości TTY może się okazać niemożliwe, jeśli telefon jednej z osób nie korzysta z technologii VoLTE.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W sytuacji, gdy któryś z telefonów nie korzysta z technologii Voice over LTE, wiadomości TTY mogą być przesyłane tylko w jedną stronę. Jeśli oba telefony korzystają z technologii VoLTE, wiadomości TTY są wysyłane i odbierane normalnie.

Aby obejść ten problem, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Włącz LTE i zaznacz opcję Tylko dane. Następnie jeszcze raz spróbuj nawiązać połączenie.

Data publikacji: