Jeśli aplikacja Mapy nie działa na urządzeniu Apple

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz odnaleźć swojej lokalizacji lub otrzymujesz niepoprawne wyniki podczas używania aplikacji Mapy na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Jeśli jesteś właścicielem firmy i chcesz poprawić informacje o jednej ze swoich lokalizacji w aplikacji Mapy, zarejestruj się w usłudze Maps Connect. Dowiedz się więcej na temat używania aplikacji Mapy na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

Jeżeli nie można odnaleźć swojej bieżącej lokalizacji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji i upewnij się, że Usługi lokalizacji są włączone, a aplikacja Mapy jest ustawiona na „Gdy używam”.
 2. Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa na urządzeniu są poprawnie ustawione. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Jeśli jest to możliwe, użyj opcji Ustaw automatycznie.
 3. Upewnij się, że dane sieci komórkowej lub Wi-Fi są włączone i że połączenie jest aktywne.
 4. Ponownie uruchom aplikację Mapy. Przesuń palcem w górę na aplikacji i zrób pauzę, a następnie ponownie przesuń w górę na podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć. Następnie ponownie otwórz aplikację Mapy.
 5. Ponownie uruchom urządzenie.
 6. Spróbuj określić inną lokalizację lub połącz się z inną siecią Wi-Fi. 

Usługi lokalizacji ustalają Twoje położenie na podstawie systemu GPS, technologii Bluetooth, crowdsourcingu informacji o hotspotach Wi-Fi oraz nadajników sieci komórkowych. Dowiedz się więcej o usługach lokalizacji na urządzeniach z systemem iOS.


Jeśli nie widzisz swojego aktualnego położenia na komputerze Mac

 1. Z menu Apple () wybierz kolejno pozycje Preferencje systemowe, Ochrona i prywatność, Prywatność.
 2. Upewnij się, że Usługi lokalizacji są włączone. Jeśli kłódka w lewym dolnym rogu jest zamknięta, kliknij ją, a następnie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.
 3. Upewnij się, że aplikacja Mapy może ustalać Twoje położenie.
 4. Zamknij okno Ochrona i prywatność.
 5. Upewnij się, że komputer Mac jest połączony z Internetem.


Jeśli chcesz zgłosić problem z aplikacją Mapy

Możesz zgłosić problem z następującymi funkcjami aplikacji Mapy:

 • Mapa
 • Wyszukiwanie
 • Nawigacja
 • Transport publiczny
 • Jakość obrazu

Możesz również dodać miejsce oraz edytować swój adres domowy i adres pracy.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby zgłosić problem, dodać miejsce albo edytować adres domowy lub adres pracy, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij przycisk  w prawym górnym rogu.
 2. Stuknij opcję Zgłoś problem.
 3. Wybierz problem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby umożliwić Apple skontaktowanie się z Tobą na wypadek pytań dotyczących zgłoszonego problemu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mapy, przewiń do dołu ekranu i włącz opcję Kontakt przez email. Aplikacja Mapy użyje Twoich domyślnych informacji kontaktowych.

Na komputerze Mac

Aby zgłosić problem na komputerze Mac, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu w aplikacji Mapy wybierz kolejno opcje Mapy > Zgłoś problem.
 2. Wybierz problem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: