Jeśli aplikacja Mapy nie działa na urządzeniu Apple

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz odnaleźć swojej lokalizacji lub otrzymujesz niepoprawne wyniki podczas używania aplikacji Mapy na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Jeśli jesteś właścicielem firmy i chcesz poprawić informacje o jednej ze swoich lokalizacji w aplikacji Mapy, zarejestruj się w usłudze Maps Connect.

Jeżeli nie możesz odnaleźć swojej bieżącej lokalizacji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji i upewnij się, że Usługi lokalizacji są włączone, a aplikacja Mapy jest ustawiona na Gdy używam aplikacji lub widżetów.
 2. Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa na urządzeniu są poprawnie ustawione. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Jeśli jest to możliwe, użyj opcji Ustaw automatycznie.
 3. Upewnij się, że dane sieci komórkowej lub Wi-Fi są włączone i że połączenie jest aktywne.
 4. Ponownie uruchom aplikację Mapy. Przesuń palcem w górę na aplikacji i zrób pauzę, a następnie ponownie przesuń w górę na podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć. Następnie ponownie otwórz aplikację Mapy.
 5. Ponownie uruchom telefon iPhoneiPada lub iPoda touch.
 6. Spróbuj określić inną lokalizację lub połącz się z inną siecią Wi-Fi. 

Usługi lokalizacji ustalają Twoje położenie na podstawie systemu GPS, technologii Bluetooth, crowdsourcingu informacji o hotspotach Wi-Fi oraz nadajników sieci komórkowych. Dowiedz się więcej o usługach lokalizacji na urządzeniach z systemem iOS.


Jeśli nie widzisz swojego aktualnego położenia na komputerze Mac

 1. Z menu Apple  wybierz kolejno pozycje Preferencje systemowe, Ochrona i prywatność, Prywatność.
 2. Upewnij się, że Usługi lokalizacji są włączone. Jeśli kłódka w lewym dolnym rogu jest zamknięta, kliknij ją, a następnie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.
 3. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Mapy.
  Usługi lokalizacji w sekcji Ochrona i prywatność w preferencjach systemu macOS z wybranym poleceniem Włącz usługi lokalizacji
 4. Zamknij okno Ochrona i prywatność.
 5. Upewnij się, że komputer Mac jest połączony z Internetem.


Jeśli chcesz zgłosić problem z aplikacją Mapy lub dodać brakujące miejsce

Możesz zgłosić problem z następującymi funkcjami aplikacji Mapy:

 • Etykiety na mapach 
 • Szukanie
 • Nawigacja
 • Transport publiczny
 • Jakość obrazu

Możesz również dodać brakujące miejsce oraz edytować adres domowy i adres pracy.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby zgłosić problem albo edytować adres domowy lub adres pracy, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij przycisk informacji  w prawym górnym rogu.
 2. Stuknij opcję Zgłoś problem.
  Ekran telefonu iPhone na którym pokazano, jak zgłosić problem.
 3. Wybierz problem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby dodać brakujące miejsce, wykonaj następujące czynności: 

 1. Stuknij przycisk informacji  w prawym górnym rogu.
 2. Stuknij opcję Dodaj brakujące miejsce.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby umożliwić Apple skontaktowanie się z Tobą na wypadek pytań dotyczących zgłoszonego problemu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mapy, przewiń do dołu ekranu i włącz opcję Kontakt przez email. Aplikacja Mapy używa adresu e-mail podanego na koncie Apple ID.

Na komputerze Mac

Aby zgłosić problem na komputerze Mac, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu w aplikacji Mapy wybierz kolejno opcje Mapy > Zgłoś problem.
 2. Wybierz problem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: