Dowiedz się, jak korzystać z głosu Alex z funkcją VoiceOver oraz Syntezy mowy na telefonie iPhone lub iPadzie

W systemie iOS 8 i w nowszych wersjach możesz korzystać z anglojęzycznego głosu Alex dla funkcji VoiceOver, Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Co jest potrzebne

Jeżeli posiadasz jedno z poniższych urządzeń, możesz pobrać i włączyć głos Alex.

 • iPad Pro
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 5s
 • iPad Air
 • iPad mini 2

Urządzenie musi mieć co najmniej 870 MB wolnego miejsca, aby korzystać z głosu Alex.

Używanie głosu Alex

Głos Alex możesz wybrać dla funkcji VoiceOver oraz Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone. Wykonaj następujące czynności.

Używanie głosu Alex dla funkcji VoiceOver

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mowa.

Jeżeli na swoim urządzeniu używasz języka angielskiego, wybierz kolejno opcje Domyślny dialekt > Angielski (USA) > Alex.

Jeżeli Twoje urządzenie domyślnie używa innego języka, musisz dodać angielski jako język pokrętła. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mowa > Dodaj nowy język.
 2. Wybierz opcję Angielski (USA).
 3. Stuknij przycisk Więcej informacji obok pozycji Angielski (USA) na liście Języki pokrętła.
 4. Wybierz opcję Alex.

Używanie głosu Alex dla funkcji Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Mowa > Głosy i wybierz opcję Alex.

Poczekaj na pobranie i zainstalowania głosu Alex

Jeśli masz połączenie z siecią Wi-Fi, po wybraniu głosu Alex rozpocznie się jego pobieranie. Gdy pobieranie dobiegnie końca, na urządzeniu zostanie zainstalowany głos Alex. Po zakończeniu tego procesu, jeśli urządzenie korzysta z języka angielskiego, będzie używany głos Alex.

Więcej informacji

Jeśli postanowisz odinstalować głos Alex, możesz go usunąć. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Głos i przesuń palcem od prawej do lewej na głosie. Następnie stuknij przycisk Usuń.

Data publikacji: