OS X Server: używanie usługi Caching z systemem iOS 8

Dowiedz się, które wersje systemu iOS 8 współpracują z usługą Caching dostępną w systemie OS X Server.

Usługa Caching dostępna w systemie OS X Server może nie buforować uaktualnienia systemu iOS do wersji iOS 8.0. Usługa w dalszym ciągu buforuje zawartość pobraną w systemie iOS, w tym aplikacje, książki i materiały z kursów iTunes U, a także uaktualnienia systemu OS X.

Ten problem został rozwiązany w systemie iOS 8.1. Przyszłe uaktualnienia będą już buforowane w pamięci podręcznej i udostępniane urządzeniom z systemem iOS 8.1.

Data publikacji: