Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 3.2.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 3.2.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

OS X Server 3.2.1

 • CoreCollaboration

  Dostępne dla: OS X Mavericks w wersji 10.9.5 lub nowszej

  Zagrożenie: zdalny atakujący może być w stanie wykonać dowolne zapytanie SQL.

  Opis: na serwerze Wiki występował błąd umożliwiający wstrzyknięcie kodu SQL. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowej procedury sprawdzania zapytań SQL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4424: Sajjad Pourali (sajjad@securation.com) z CERT na Uniwersytecie Ferdousiego w Meszhedzie

 • CoreCollaboration

  Dostępne dla: OS X Mavericks w wersji 10.9.5 lub nowszej

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu JavaScript.

  Opis: na serwerze Xcode występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedury kodowania wyjściowych danych HTML.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4406: David Hoyt z Hoyt LLC

 • CoreCollaboration

  Dostępne dla: OS X Mavericks w wersji 10.9.5 lub nowszej

  Zagrożenie: liczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania PostgreSQL, z których najpoważniejsza może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: oprogramowanie PostgreSQL zawierało liczne luki w zabezpieczeniach. Rozwiązanie tego problemu polega na uaktualnieniu oprogramowania PostgreSQL do wersji 9.2.7.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-0060

  CVE-2014-0061

  CVE-2014-0062

  CVE-2014-0063

  CVE-2014-0064

  CVE-2014-0065

  CVE-2014-0066

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: