Jeśli usługa Apple Business Manager, Niezbędnik biznesowy Apple lub Apple School Manager prosi o zatwierdzenie nowych warunków i zasad

Apple uaktualnia umowy licencyjne na oprogramowanie macOS, iOS, iPadOS lub tvOS i często ma to miejsce wraz z premierą nowej wersji systemu operacyjnego. Jeśli nastąpi uaktualnienie umowy licencyjnej na oprogramowanie, administrator usługi Apple Business Manager, Niezbędnik biznesowy Apple lub Apple School Manager musi zalogować się w witrynie internetowej programu, aby zapoznać się z nowymi warunkami i je zaakceptować.

Informacje o administratorach

Osoba, która po raz pierwszy rejestruje się w programie, akceptuje również następujące warunki w imieniu rejestrującej się organizacji:

 • Umowa dotycząca usługi Apple Business Manager, Umowa dotycząca usługi Niezbędnik biznesowy Apple lub Umowa dotycząca usługi Apple School Manager
 • Umowa licencyjna na oprogramowanie macOS
 • Umowa licencyjna na oprogramowanie iOS
 • Umowa licencyjna na oprogramowanie tvOS

Po ukończeniu rejestracji osoba ta staje się administratorem usługi Apple Business Manager, Niezbędnik biznesowy Apple lub Apple School Manager i może wyznaczyć do czterech dodatkowych administratorów.

Akceptowanie uaktualnionych umów

Jeśli Apple uaktualni jedną z tych umów, dowolny administrator usługi Apple Business Manager, Niezbędnik biznesowy Apple lub Apple School Manager musi zalogować się w witrynie internetowej programu, aby zaakceptować nowe warunki umowy.

 • Jeśli jesteś administratorem w usłudze Apple School Manager, zaloguj się na stronie https://school.apple.com.
 • Jeśli jesteś administratorem w usłudze Apple Business Manager lub Niezbędnik biznesowy Apple, zaloguj się na stronie https://business.apple.com.

Brak akceptacji warunków umowy

Nie będzie to mieć wpływu na urządzenia, które zostały przydzielone do serwera MDM w usłudze Apple Business Manager, Niezbędnik biznesowy Apple lub Apple School Manager. Jeśli z urządzenia zostanie wymazana cała zawartość i wszystkie ustawienia, urządzenie nadal będzie przypisane do tego samego serwera MDM i podczas konfiguracji będą stosowane te same ustawienia.

Jednak do czasu zaakceptowania nowych umów:

 • Instruktorzy i menadżerowie usługi Apple School Manager będą mogli zerować hasła użytkowników oraz wysłać lub drukować dane logowania, ale inne funkcje strony będą wyłączone.
 • Menadżerowie usługi Apple Business Manager lub Niezbędnik biznesowy Apple będą mogli zerować hasła użytkowników oraz wysłać lub drukować dane logowania, ale inne funkcje strony będą wyłączone.
 • W usługach Apple Business Manager, Niezbędnik biznesowy Apple i Apple School Manager nie będzie możliwości przydzielania nowych urządzeń do serwera MDM, nawet jeśli zaznaczono opcję automatycznego przydzielania nowych urządzeń do określonego serwera MDM.
 • W trakcie komunikowania się z serwerami zarządzającymi urządzeniami Apple serwer MDM może wyświetlać komunikat o błędzie, taki jak „403 T_C_NOT_SIGNED”.
 • Użytkownicy aplikacji Zadane nie będą mogli tworzyć, aktualizować ani usuwać zajęć.
Data publikacji: