Jeśli usługa Apple Business Manager lub Apple School Manager prosi o zatwierdzenie nowych warunków i zasad

Apple sporadycznie uaktualnia warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie macOS, iOS lub tvOS — zazwyczaj przy wprowadzaniu nowej wersji systemu operacyjnego. W przypadku uaktualnienia umowy licencyjnej na oprogramowanie administrator usługi Apple School Manager, Apple Business Manager lub agent programu Device Enrollment Program musi zalogować się w witrynie internetowej programu, aby zapoznać się z uaktualnionymi warunkami i zaakceptować je.

Informacje dotyczące administratorów i agentów

Osoba, która po raz pierwszy rejestruje się w programie, akceptuje również następujące warunki w imieniu rejestrującej się organizacji:

  • Umowa programu Device Enrollment Program lub usługi Apple School Manager albo Apple Business Manager
  • Umowa licencyjna na oprogramowanie macOS
  • Umowa licencyjna na oprogramowanie iOS
  • Umowa licencyjna na oprogramowanie tvOS

Po ukończeniu rejestracji osoba ta staje się administratorem usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager albo agentem programu Device Enrollment Program. W usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager osoba ta może również wyznaczyć maksymalnie czterech kolejnych administratorów. W programie Device Enrollment Program agent jest tylko jeden.

Akceptowanie uaktualnionych umów

Jeśli Apple uaktualni jedną z tych umów, dowolny administrator usługi Apple School Manager, Apple Business Manager lub agent programu Device Enrollment Program musi zalogować się w witrynie internetowej programu, aby zaakceptować nowe warunki umowy.

Brak akceptacji warunków umowy

Nie będzie to miało wpływu na urządzenia, które zostały przypisane do serwera MDM w usłudze Apple School Manager, Apple Business Manager lub programie Device Enrollment Program. Jeśli z urządzenia zostanie wymazana cała zawartość i wszystkie ustawienia, urządzenie nadal będzie przypisane do tego samego serwera MDM i podczas konfiguracji będą stosowane te same ustawienia.

Jednak do czasu zaakceptowania nowych umów:

  • Instruktorzy i menadżerowie usługi Apple School Manager będą mogli resetować hasła użytkowników oraz wysłać lub drukować dane logowania, ale inne funkcje strony będą wyłączone.
  • Menadżerowie usługi Apple Business Manager będą mogli resetować hasła użytkowników oraz wysłać lub drukować dane logowania, ale inne funkcje strony będą wyłączone.
  • Administratorzy programu Device Enrollment Program (oprócz agenta) nie będą mogli logować się do portalu programu, dopóki agent nie zaakceptuje uaktualnionych umów.
  • W usłudze Apple School Manager, Apple Business Manager oraz programie Device Enrollment Program nie będzie możliwości przypisywania nowych urządzeń do serwera MDM, nawet jeśli zaznaczono opcję automatycznego przypisywania nowych urządzeń do określonego serwera MDM.
  • W trakcie komunikowania się z serwerami zarządzającymi urządzeniami Apple serwer MDM może wyświetlać komunikat o błędzie, taki jak „403 T_C_NOT_SIGNED”.
Data publikacji: