Jeśli usługa Apple Business Manager lub Apple School Manager prosi o zatwierdzenie nowych warunków i zasad

Apple sporadycznie uaktualnia warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie macOS, iOS lub tvOS — zazwyczaj przy wprowadzaniu nowej wersji systemu operacyjnego. W przypadku uaktualnienia umowy licencyjnej na oprogramowanie administrator usługi Apple School Manager, Apple Business Manager lub agent programu Device Enrollment Program musi zalogować się w witrynie internetowej programu, aby zapoznać się z uaktualnionymi warunkami i zaakceptować je.

Informacje dotyczące administratorów i agentów

Osoba, która po raz pierwszy rejestruje się w programie, akceptuje również następujące warunki w imieniu rejestrującej się organizacji:

  • Umowa programu Device Enrollment Program lub usługi Apple School Manager albo Apple Business Manager
  • Umowa licencyjna na oprogramowanie macOS
  • Umowa licencyjna na oprogramowanie iOS
  • Umowa licencyjna na oprogramowanie tvOS

Po ukończeniu rejestracji osoba ta staje się administratorem usługi Apple School Manager (ASM) lub Apple Business Manager (ABM) albo agentem programu Device Enrollment Program (DEP). W usłudze ASM lub ABM ta osoba może również wyznaczyć maksymalnie czterech kolejnych administratorów. W programie DEP agent jest tylko jeden.

Akceptowanie uaktualnionych umów

Jeśli Apple uaktualni jedną z tych umów, dowolny administrator usługi ASM, ABM lub agent programu DEP musi zalogować się w witrynie internetowej programu, aby zaakceptować nowe warunki umowy.

Brak akceptacji warunków umowy

Nie będzie to miało wpływu na urządzenia przypisane do serwera MDM w usłudze ASM, ABM lub DEP. Jeśli z urządzenia zostanie wymazana cała zawartość i wszystkie ustawienia, urządzenie nadal będzie przypisane do tego samego serwera MDM i podczas konfiguracji będą stosowane te same ustawienia.

Jednak do czasu zaakceptowania nowych umów:

  • Instruktorzy i menadżerowie usługi ASM będą mogli resetować hasła użytkowników oraz wysłać lub drukować dane logowania, ale inne funkcje strony będą wyłączone.
  • Instruktorzy i menadżerowie usługi ABM będą mogli zerować hasła użytkowników oraz wysłać lub drukować dane logowania, ale inne funkcje strony będą wyłączone.
  • Administratorzy programu DEP (oprócz agenta) nie będą mogli logować się do portalu programu, dopóki agent nie zaakceptuje uaktualnionych umów.
  • W usłudze ASM, ABM oraz programie DEP nie będzie możliwości przypisywania nowych urządzeń do serwera MDM, nawet jeśli zaznaczono opcję automatycznego przypisywania nowych urządzeń do określonego serwera MDM.
  • W trakcie komunikowania się z serwerami zarządzającymi urządzeniami Apple serwer MDM może wyświetlać komunikat o błędzie, taki jak „403 T_C_NOT_SIGNED”.
Data publikacji: