Używanie usługi iCloud i aplikacji GarageBand w systemie iOS 8 lub OS X Yosemite

Uaktualnienie systemu do wersji iOS 8 lub OS X Yosemite może skutkować brakiem możliwości tworzenia i otwierania utworów w usłudze iCloud na wszystkich urządzeniach do momentu uaktualnienia ich systemu operacyjnego do najnowszej wersji i włączenia usługi iCloud Drive.

Usługa iCloud umożliwia synchronizację utworów z aplikacji GarageBand dla systemu iOS na wszystkich urządzeniach z systemem iOS oraz utworów z aplikacji GarageBand na komputer Mac na wszystkich komputerach Mac. Można także rozpocząć tworzenie utworu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie zaimportować go na komputer Mac przy użyciu usługi iCloud.

Jeśli utwory z aplikacji GarageBand nie są widoczne w usłudze iCloud

Po uaktualnieniu do systemu iOS 8 lub OS X Yosemite nowe utwory z aplikacji GarageBand, które udostępniono w usłudze iCloud, mogą nie być widoczne na wszystkich urządzeniach z systemem iOS lub komputerach Mac. Aby używać usługi iCloud z aplikacją GarageBand, wykonaj następujące czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Uaktualnij urządzenie do systemu iOS 8.
  2. Uaktualnij aplikację GarageBand do wersji 2.0.3 lub nowszej na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
  3. Przeprowadź konwersję na usługę iCloud Drive.

Na komputerze Mac

  1. Uaktualnij komputer Mac do systemu OS X Yosemite.
  2. Uaktualnij aplikację GarageBand do wersji 10.0.3 lub nowszej na komputerze Mac.
  3. Przeprowadź konwersję na usługę iCloud Drive.

Używanie usługi iCloud i aplikacji GarageBand w systemie iOS 8 lub OS X Mavericks

Utwory utworzone przy użyciu aplikacji GarageBand dla systemu iOS na urządzeniu z systemem iOS 8 można zaimportować na komputer Mac z systemem OS X Mavericks. Jeśli na urządzeniu z systemem iOS 8 przeprowadzono konwersję na usługę iCloud Drive, należy uaktualnić komputer Mac do systemu OS X Yosemite, aby importować utwory z aplikacji GarageBand dla systemu iOS.

Używanie usługi iCloud i aplikacji GarageBand na telefonie iPhone 4

Usługa iCloud może być używana z aplikacją GarageBand na telefonie iPhone 4, jeśli na żadnym innym urządzeniu nie przeprowadzono konwersji na usługę iCloud Drive. Jeśli przeprowadzono już konwersję na usługę iCloud Drive, iPhone 4 nie będzie mógł przesyłać ani wyświetlać utworów aplikacji GarageBand dla systemu iOS, które są przechowywane w usłudze iCloud.

Jeśli chcesz przeprowadzić konwersję na usługę iCloud Drive w celu używania jej na urządzeniach z systemem iOS 8 lub komputerach z systemem OS X Yosemite, wykonaj następujące czynności, aby przed rozpoczęciem konwersji pobrać na telefon iPhone 4 kopię utworów aplikacji GarageBand dla systemu iOS, które są przechowywane w usłudze iCloud:

  1. Otwórz aplikację GarageBand.
  2. Jeśli istnieje otwarty projekt, zamknij go i wróć do przeglądarki Moje utwory.
  3. Stuknij dowolny utwór z ikoną pobierania   w celu zachowania lokalnej kopii na telefonie iPhone 4.

Więcej informacji

Skorzystaj z następujących zasobów, aby uzyskać więcej informacji na temat usługi iCloud Drive, systemu iOS 8 i systemu OS X Yosemite:

Data publikacji: