Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.2 i Safari 7.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.2 i Safari 7.1.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny Wsparcie Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 6.2 i Safari 7.1

 • Safari

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić dane uwierzytelniania użytkownika.

  Opis: zachowane hasła były automatycznie uzupełniane w witrynach http, witrynach https z nieprawidłowym certyfikatem i w ramkach iframe. Rozwiązanie tego problemu polega na ograniczeniu automatycznego uzupełniania haseł tylko do głównej ramki witryn https mających prawidłowy łańcuch certyfikatów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4363: David Silver, Suman Jana i Dan Boneh z Uniwersytetu Stanforda oraz Eric Chen i Collin Jackson z Uniwersytetu Carnegie Mellon

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen z OUSPG

  CVE-2014-4410: Eric Seidel z Google

  CVE-2014-4411: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-4412: firma Apple

  CVE-2014-4413: firma Apple

  CVE-2014-4414: firma Apple

  CVE-2014-4415: firma Apple

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna może śledzić użytkowników nawet wtedy, gdy w przeglądarce jest włączona funkcja przeglądania prywatnego.

  Opis: aplikacja internetowa mogła zachować dane w podręcznej pamięci aplikacji HTML 5 podczas normalnego przeglądania, a następnie odczytać te dane podczas przeglądania prywatnego. Rozwiązanie tego problemu polega na zablokowaniu dostępu do podręcznej pamięci aplikacji, gdy przeglądarka działa w trybie przeglądania prywatnego.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4409: Yosuke Hasegawa (NetAgent Co., Led.)

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: