Uzyskaj pomoc dotyczącą usługi iCloud Drive

Usługa iCloud Drive uaktualnia wszystkie pliki na wszystkich urządzeniach. Dowiedz się, jak edytować dokumenty, otwierać i zachowywać pliki oraz maksymalnie wykorzystać usługę iCloud Drive.

Jak wyświetlić pliki na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch?

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch z systemem iOS 11 lub nowszym możesz uzyskać dostęp do plików w usłudze iCloud Drive za pomocą aplikacji Pliki. Aplikacja Pliki pozwala także łatwo udostępniać dokumenty innym, współpracować w czasie rzeczywistym nad projektami aplikacji Pages, Numbers i Keynote oraz zarządzać wszelką zawartością przechowywaną w usłudze iCloud Drive.

Jeśli nie masz na swoim urządzeniu aplikacji Pliki, uaktualnij system operacyjny do wersji iOS 11 lub nowszej. Na urządzeniu z systemem iOS 9 lub iOS 10 pliki będą dostępne w aplikacji iCloud Drive.

Co zrobić, jeśli nie widzę wszystkich moich plików?

Po włączeniu usługi iCloud Drive wszystkie dokumenty przechowywane w iCloud są automatycznie przenoszone do iCloud Drive. Twoje pliki będą widoczne w witrynie iCloud.com, w aplikacji Pliki w systemie iOS 11 lub nowszym, w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote lub w aplikacji iCloud Drive w systemie iOS 10 i iOS 9.

Jeśli nie widzisz plików w żadnym z tych miejsc, upewnij się, że usługa iCloud Drive jest skonfigurowana na wszystkich urządzeniach. Jeśli nie widzisz plików z folderów Biurko i Dokumenty komputera Mac w witrynie iCloud.com, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij Opcje obok iCloud Drive i upewnij się, że usługa jest włączona.

Jeśli potrzebujesz dostępu do pliku usuniętego w ciągu ostatnich 30 dni, możesz go odzyskać z folderu Ostatnio usunięte w aplikacji Pliki lub z witryny iCloud.com. Po 30 dniach pliki są usuwane z folderu Ostatnio usunięte.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Pliki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 2. Wybierz kolejno opcje Miejsca > Ostatnio usunięte. 
 3. Wybierz plik, który chcesz zachować.
 4. Stuknij opcję Odzyskaj.

W witrynie iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com na komputerze Mac lub PC.
 2. Przejdź do sekcji iCloud Drive i kliknij pozycję Ostatnio usunięte w prawym dolnym rogu.
 3. Wybierz plik, który chcesz zachować.
 4. Stuknij opcję Odzyskaj.

Na komputerze Mac

 1. Przejdź do Kosza.
 2. Wybierz plik, który chcesz zachować.
 3. Kliknij go z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz opcję Przywróć z Kosza. Możesz także przeciągnąć plik z powrotem na biurko lub do usługi iCloud Drive.

Co zrobić, jeśli moje pliki nie uaktualniają się w usłudze iCloud?

Zacznij od sprawdzenia następujących rzeczy:

Jeśli po wykonaniu tych czynności w dalszym ciągu nie możesz przesłać plików do usługi iCloud, nie wylogowuj się z konta iCloud i zachowaj uaktualnione pliki w innym folderze na komputerze Mac lub PC. Następnie skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Czy mogę uaktualniać pliki aplikacji Pages, Numbers i Keynote z komputera PC?

Po otwarciu tych plików w przeglądarce zostanie otwarta witryna iCloud.com. Możesz zalogować się i pracować nad tymi plikami w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote.

W tym momencie edytuję dokument. Czy moje zmiany zostaną przesłane do usługi iCloud?

To, kiedy zobaczysz zmiany, zależy od używanej aplikacji. Aplikacje Pages, Numbers i Keynote przesyłają regularnie pliki do usługi iCloud, aby nie utracić żadnych zmian. Inne aplikacje przesyłają pliki do usługi iCloud dopiero po zachowaniu ich w folderze usługi iCloud Drive. Aby wyświetlić zachowane pliki na komputerze Mac, przejdź do folderu Finder > iCloud Drive. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Pliki. Na komputerze PC z aplikacją iCloud dla systemu Windows wybierz kolejno opcje Eksplorator plików > iCloud Drive.

Jeśli ciągle nie są widoczne najnowsze zmiany albo w obszarze powiadomień (na pasku zadań) jest wyświetlana ikona „zmiana w toku” lub ikona usługi iCloud Drive, spróbuj zachować nowy dokument w folderze usługi iCloud Drive. Następnie sprawdź, czy zmiany pojawiły się w folderze usługi iCloud Drive.

Jak automatycznie zachowywać dokumenty w usłudze iCloud Drive?

Możesz zmienić ustawienia telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch tak, aby dokumenty były automatycznie zachowywane w usłudze iCloud Drive, na Twoim urządzeniu lub w usłudze chmurowej innej firmy.

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz, czy chcesz zmienić ustawienia dla aplikacji Pages, Numbers czy Keynote.
 3. Stuknij opcję Przechowywanie dokumentów.
 4. Wybierz, gdzie chcesz automatycznie zachowywać dokumenty.

Co zrobić, jeśli przy otwieraniu pliku wyświetla się komunikat „Rozwiąż konflikt”?

Wybierz wersję dokumentu, którą chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk Zachowaj, aby uaktualnić dokument w usłudze iCloud. Ten komunikat oznacza, że plik został uaktualniony na innym urządzeniu lub w witrynie iCloud.com od momentu ostatniego zalogowania do usługi iCloud.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: