Uzyskiwanie dostępu do plików w usłudze iCloud Drive z telefonu iPhone i innych urządzeń

Usługa iCloud Drive umożliwia wyświetlanie, edytowanie i uaktualnianie wersji plików oraz zarządzanie nimi na wszystkich posiadanych urządzeniach.

Używanie usługi iCloud Drive na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub komputerze PC

Skonfiguruj usługę iCloud Drive, aby zachować aktualność plików na swoich urządzeniach.

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch z systemem iOS 11 lub nowszym możesz uzyskać dostęp do plików za pomocą aplikacji Pliki, jeśli masz skonfigurowaną usługę iCloud Drive. Aplikacja Pliki pozwala łatwo udostępniać dokumenty, współpracować w czasie rzeczywistym nad projektami aplikacji Pages, Numbers i Keynote oraz zarządzać wszelką zawartością przechowywaną w usłudze iCloud Drive.

Jeśli nie masz na swoim urządzeniu aplikacji Pliki, uaktualnij system operacyjny do wersji iOS 11 lub nowszej. Na urządzeniu z systemem iOS 9 lub iOS 10 pliki będą dostępne w aplikacji iCloud Drive.

Automatyczne zachowywanie plików aplikacji Pages, Numbers i Keynote w usłudze iCloud Drive

Możesz zmienić ustawienia telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch tak, aby dokumenty były automatycznie zachowywane w usłudze iCloud Drive, na Twoim urządzeniu lub w usłudze chmurowej innej firmy.

  1. Otwórz Ustawienia.
  2. Wybierz, czy chcesz zmienić ustawienia dla aplikacji Pages, Numbers czy Keynote.
  3. Stuknij opcję Przechowywanie dokumentów.
  4. Wybierz, gdzie chcesz automatycznie zachowywać dokumenty.

Jeśli wybierzesz usługę iCloud Drive, zmiany dokonane w plikach aplikacji Pages, Numbers i Keynote na komputerze Mac będą automatycznie zachowywane w usłudze iCloud Drive.

Dodawanie plików z folderów Biurko i Dokumenty do usługi iCloud Drive

Jeśli na innych urządzeniach chcesz mieć dostęp do plików przechowywanych na komputerze Mac, możesz dodać foldery Biurko i Dokumenty do usługi iCloud Drive.

Zarządzanie plikami w usłudze iCloud Drive poza siecią

Jeśli jesteś poza siecią i chcesz uzyskać dostęp do dokumentów w usłudze iCloud Drive oraz je edytować i zachowywać, wykonaj najpierw te czynności.

Jak uzyskać dostęp do plików, będąc poza siecią

Aby uzyskać dostęp do plików, będąc poza siecią, otwórz aplikację Pliki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie wykonaj te czynności.

Jeśli będąc poza siecią, wprowadzisz zmiany w plikach przechowywanych lokalnie, zmiany te nie pojawią się w usłudze iCloud Drive. Prześlij uaktualnione wersje plików do usługi iCloud Drive, gdy z powrotem połączysz się z siecią.

Przesyłanie plików do usługi iCloud Drive w celu zachowania zmian wprowadzonych poza siecią

Pliki można przesłać do usługi iCloud Drive z komputera Mac lub PC, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij pliki z biurka lub okna folderu na komputerze do okna usługi iCloud Drive. Możesz także przeciągnąć pliki na ikonę folderu w oknie usługi iCloud Drive. Jeśli przeciągniesz pliki na ikonę folderu, zostanie ona wyróżniona, aby potwierdzić, że pliki trafią do tego folderu.
  • Kliknij przycisk przesyłania do usługi iCloud Drive  na pasku narzędzi usługi iCloud Drive. Zaznacz pliki do przesłania, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

Jeśli w usłudze iCloud jest zbyt mało miejsca dla przesyłanych plików, zwiększ ilość miejsca dyskowego iCloud lub zarządzaj miejscem w usłudze iCloud, aby zwolnić miejsce.

Kiedy zmiany w plikach są przesyłane do usługi iCloud

Czas potrzebny na przesłanie zmian do usługi iCloud jest zależny od używanej aplikacji. Aplikacje Pages, Numbers i Keynote regularnie przesyłają pliki do usługi iCloud, dzięki czemu nie utracisz żadnych zmian. Inne aplikacje przesyłają pliki do usługi iCloud dopiero po zachowaniu ich w folderze iCloud Drive. Aby wyświetlić zachowane pliki na komputerze Mac, przejdź do folderu Finder > iCloud Drive. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Pliki. Na komputerze PC z aplikacją iCloud dla systemu Windows wybierz kolejno opcje Eksplorator plików > iCloud Drive.

Jeśli ciągle nie są widoczne najnowsze zmiany albo w obszarze powiadomień (na pasku zadań) jest wyświetlana ikona „zmiana w toku” lub ikona usługi iCloud , spróbuj zachować nowy dokument w folderze iCloud Drive. Następnie sprawdź, czy zmiany pojawiły się w folderze iCloud Drive.

Gdzie znaleźć brakujące pliki

Po włączeniu usługi iCloud Drive wszystkie dokumenty przechowywane w iCloud są automatycznie przenoszone do iCloud Drive. Twoje pliki będą widoczne w witrynie iCloud.com, w aplikacji Pliki w systemie iOS 11 lub nowszym, w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote lub w aplikacji iCloud Drive w systemie iOS 10 i iOS 9.

Jeśli nie widzisz plików w żadnym z tych miejsc, skonfiguruj usługę iCloud Drive na wszystkich urządzeniach.

Jeśli potrzebujesz dostępu do pliku usuniętego w ciągu ostatnich 30 dni, możesz go odzyskać z folderu Ostatnio usunięte w aplikacji Pliki lub z witryny iCloud.com.

Jeśli pliki nie są uaktualniane w usłudze iCloud Drive

Zacznij od sprawdzenia następujących rzeczy:

Jeśli po wykonaniu tych czynności w dalszym ciągu nie możesz przesłać plików do usługi iCloud, nie wylogowuj się z konta iCloud i zachowaj uaktualnione pliki w innym folderze na komputerze Mac lub PC. Następnie skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Co zrobić w przypadku komunikatu „Rozwiąż konflikt”

Jeśli podczas otwierania pliku pojawia się komunikat „Rozwiąż konflikt”, wybierz wersję dokumentu, którą chcesz zachować. Następnie wybierz opcję Pozostaw, aby uaktualnić plik w usłudze iCloud. Ten komunikat oznacza, że plik został uaktualniony na innym urządzeniu lub w witrynie iCloud.com od momentu ostatniego zalogowania do usługi iCloud.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: