Przenoszenie biblioteki aplikacji iMovie na komputer Mac

Możesz przenieść bibliotekę aplikacji iMovie na zewnętrzny dysk twardy, aby zaoszczędzić miejsce dyskowe na komputerze Mac.

W bibliotece aplikacji iMovie przechowywane są wszystkie multimedia oraz dane używane do tworzenia filmów w tej aplikacji. Jeśli biblioteka aplikacji iMovie jest duża, a chcesz zwolnić miejsce dyskowe na komputerze Mac, możesz przenieść tę bibliotekę na dysk zewnętrzny.

Zanim przeniesiesz bibliotekę aplikacji iMovie, warto przygotować kopię zapasową komputera Mac.

Przeniesienie biblioteki na zewnętrzny dysk twardy nie ma wpływu na zawartość aplikacji iMovie Theater przeniesionej do usługi iCloud.

Przygotowanie dysku

Możesz przechowywać swoją bibliotekę na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, takim jak dysk USB lub dysk Thunderbolt sformatowanym w systemie plików APFS lub Mac OS Extended (kronikowany). Apple nie zaleca przechowywania bibliotek aplikacji iMovie na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej, takich jak karty SD, pamięci USB oraz dyski udostępniane w sieci.

Nie można przechowywać biblioteki na dysku zewnętrznym lub innym dysku używanym jako backup Time Machine.

Przenoszenie biblioteki na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej

  1. Zamknij aplikację iMovie.
  2. Wybierz dysk zewnętrzny w Finderze, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.
  3. Jeśli informacje w sekcji Udostępnianie i uprawnienia nie są widoczne, kliknij trójkąt , a następnie upewnij się, że pole wyboru „Ignoruj prawa własności na tym woluminie” jest zaznaczone. Jeśli pole nie jest zaznaczone, kliknij ikonę kłódki , aby je odblokować, wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie zaznacz to pole.
  4. Kliknij biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze, następnie na pasku menu u góry ekranu wybierz kolejno opcje Przejdź > ekran początkowy.
  5. Otwórz folder Filmy, a następnie przeciągnij plik o nazwie Biblioteka iMovie do zewnętrznego dysku twardego.
  6. Po ukończeniu kopiowania pliku biblioteki na dysk zewnętrzny kliknij dwukrotnie plik biblioteki na dysku zewnętrznym, aby go otworzyć w aplikacji iMovie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o danie dostępu aplikacji iMovie do woluminu wymiennego, kliknij opcję OK.
    Jeśli kliknięto polecenie Nie zezwalaj, w Finderze wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Ochrona i prywatność, a następnie opcję Prywatność. Sprawdź Pliki i foldery na pasku bocznym i wybierz opcję Woluminy wymienne pod pozycją iMovie.
  7. Upewnij się, że przeniesiona biblioteka zawiera wszystkie pliki multimedialne, następnie przeciągnij oryginalny plik z folderu Filmy na komputerze Mac do kosza.

Jeśli dysk zewnętrzny został rozłączony

Gdy dysk zewnętrzny jest podłączony do komputera Mac, biblioteka przeniesiona na dysk zewnętrzny automatycznie otwiera się w aplikacji iMovie. Jeśli dysk zewnętrzny zawierający bibliotekę zostanie odłączony, aplikacja iMovie otworzy nową, pustą biblioteką utworzoną w folderze Filmy na komputerze Mac. Aplikacja iMovie automatycznie zachowuje w nowej bibliotece każdy utworzony projekt oraz zaimportowane multimedia.

Jeśli chcesz otworzyć bibliotekę przeniesioną na dysk zewnętrzny, możesz to zrobić po ponownym podłączeniu dysku zewnętrznego. Następnie możesz przenosić klipy, wydarzenia i projekty między bibliotekami.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: