Przenoszenie biblioteki aplikacji iMovie na komputer Mac

Możesz przenieść bibliotekę aplikacji iMovie na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, aby zaoszczędzić miejsce dyskowe na Macu.

W bibliotece aplikacji iMovie przechowywane są wszystkie multimedia oraz dane używane do tworzenia filmów w tej aplikacji. Jeśli biblioteka aplikacji iMovie jest duża, a chcesz zwolnić miejsce dyskowe na Macu, możesz przenieść tę bibliotekę na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej.

Przed przeniesieniem biblioteki aplikacji iMovie zaleca się utworzenie backupu Maca.

Przeniesienie biblioteki na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej nie ma wpływu na zawartość aplikacji iMovie Theater przeniesionej do usługi iCloud.

Przygotuj zewnętrzne urządzenie pamięci masowej

Biblioteka może być przechowywana na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, takim jak dysk USB lub dysk Thunderbolt sformatowanym w systemie plików APFS lub Mac OS Extended (kronikowany). Apple nie zaleca przechowywania bibliotek aplikacji iMovie na takich urządzeniach pamięci masowej, jak karty SD, pamięci USB oraz dyski udostępniane w sieci.

Nie możesz przechowywać swojej biblioteki na urządzeniu pamięci masowej używanym do tworzenia backupów Time Machine.

Przenieś bibliotekę na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej

  1. Zamknij aplikację iMovie.
  2. Wybierz w Finderze zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.
  3. Jeśli informacje w sekcji Udostępnianie i uprawnienia nie są widoczne, kliknij przycisk trójkąta , a następnie upewnij się, że pole wyboru „Ignoruj prawa własności na tym woluminie” jest zaznaczone. Jeśli pole nie jest zaznaczone, kliknij ikonę kłódki , wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie zaznacz to pole.
  4. Kliknij biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze, następnie na pasku menu u góry ekranu wybierz kolejno opcje Przejdź > Folder domowy.
  5. Otwórz folder Filmy, a następnie przeciągnij plik o nazwie Biblioteka iMovie do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
  6. Po ukończeniu kopiowania pliku biblioteki kliknij dwukrotnie plik biblioteki na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, aby go otworzyć w aplikacji iMovie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przydzielenie dostępu aplikacji iMovie do woluminu wymiennego, kliknij opcję OK.
    Jeśli kliknięto polecenie Nie zezwalaj, w Finderze wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Ochrona i prywatność, a następnie opcję Prywatność. Sprawdź Pliki i foldery na pasku bocznym i wybierz opcję Woluminy wymienne pod pozycją iMovie.
  7. Upewnij się, że przeniesiona biblioteka zawiera wszystkie pliki multimedialne, następnie przeciągnij oryginalny plik z folderu Filmy na Macu do kosza.

Jeśli odłączysz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej

Gdy zewnętrzne urządzenie pamięci masowej jest podłączone do Maca, przeniesiona tam biblioteka otwiera się automatycznie po uruchomieniu iMovie. Jeśli odłączysz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej zawierające bibliotekę, iMovie otworzy się z nową, pustą biblioteką utworzoną w folderze Filmy na Macu, a następnie iMovie użyje tej nowej lokalizacji do zapisywania wszystkich tworzonych projektów i importowanych multimediów.

Jeśli chcesz otworzyć bibliotekę przeniesioną na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, możesz to zrobić po ponownym podłączeniu tego urządzenia. Następnie możesz przenosić klipy, wydarzenia i projekty między bibliotekami.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: