Przenoszenie biblioteki aplikacji iMovie na komputer Mac

Możesz przenieść bibliotekę aplikacji iMovie na zewnętrzny dysk twardy, aby zaoszczędzić miejsce dyskowe na komputerze Mac.

W bibliotece aplikacji iMovie przechowywane są wszystkie multimedia oraz dane używane do tworzenia filmów w tej aplikacji. Jeśli biblioteka aplikacji iMovie jest duża, a chcesz zwolnić miejsce dyskowe na komputerze Mac, możesz przenieść tę bibliotekę na dysk zewnętrzny.

Przed przeniesieniem biblioteki aplikacji iMovie zaleca się utworzenie backupu komputera Mac.

Przeniesienie biblioteki na zewnętrzny dysk twardy nie ma wpływu na zawartość aplikacji iMovie Theater przesłanej do usługi iCloud.

Przygotowanie dysku

Biblioteka może być przechowywana na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, takim jak dysk USB, dysk FireWire lub dysk Thunderbolt sformatowanym w systemie plików macOS Extended (kronikowany). Apple nie zaleca przechowywania bibliotek aplikacji iMovie na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej, takich jak karty SD, pamięci USB oraz dyski udostępniane w sieci.

Nie można przechowywać biblioteki na dysku zewnętrznym lub innym dysku używanym jako backup Time Machine.

Przenoszenie biblioteki na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej

  1. Zamknij aplikację iMovie.
  2. Wybierz dysk zewnętrzny w Finderze, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.
  3. Jeśli informacje w sekcji Udostępnianie i uprawnienia nie są widoczne, kliknij ikonę , a następnie upewnij się, że pole wyboru „Ignoruj prawa własności na tym woluminie” jest zaznaczone. Jeśli pole nie jest zaznaczone, kliknij ikonę , aby je odblokować, wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie zaznacz to pole.
  4. Kliknij na biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze, następnie wybierz kolejno opcje Przejdź > Początek na pasku menu u góry ekranu.
  5. Otwórz folder Filmy, a następnie przeciągnij plik o nazwie Biblioteka iMovie do zewnętrznego dysku twardego.
  6. Po ukończeniu kopiowania pliku biblioteki na dysk zewnętrzny kliknij dwukrotnie plik biblioteki, aby go otworzyć w aplikacji iMovie. 
  7. Upewnij się, że przeniesiona biblioteka zawiera wszystkie pliki multimedialne, następnie przeciągnij oryginalny plik z folderu Filmy na komputerze Mac do kosza.

Gdy dysk zewnętrzny jest podłączony do komputera Mac, biblioteka przeniesiona na dysk zewnętrzny jest automatycznie otwierana w aplikacji iMovie. Jeśli dysk zewnętrzny zawierający bibliotekę zostanie odłączony, aplikacja iMovie otworzy nową, pustą biblioteką utworzoną w folderze Filmy na komputerze Mac. Aplikacja iMovie automatycznie zachowuje w nowej bibliotece każdy utworzony projekt oraz zaimportowane multimedia. Jeśli chcesz otworzyć bibliotekę przeniesioną na dysk zewnętrzny, możesz to zrobić po ponownym podłączeniu dysku zewnętrznego. Następnie możesz przenosić klipy, wydarzenia i projekty między bibliotekami.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: